Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

Wie doucht de buurman?

Het beteugelen van de zorgkosten is een grote uitdaging. Het antwoord zoeken we in een verschuiving van formele naar informele zorg en ondersteuning.

We staan voor een grote uitdaging in Nederland: het beteugelen van de zorgkosten. Anders rijzen deze de pan uit. Het antwoord zoeken we in een verschuiving van formele naar informele zorg en ondersteuning. Daarbij wil Staatssecretaris Van Rijn mantelzorg niet verplicht stellen. Maar volgens VNG is dit te vrijblijvend, concludeer ik na het lezen van het VNG-bericht.

'Er is een zekere doorzettingsmacht nodig om de omslag naar eigen inzet te maken', zegt de VNG (Zorgvisie, 14 mei 2013) (externe link).  Ofwel: mensen die langdurige zorg aanvragen, verplichten om steun bij familie en vrienden te zoeken. De VNG wil dit om ruimte over te houden voor betaalde hulp en ondersteuning aan kwetsbare medeburgers die dat het hardst nodig hebben. Deze discussie zal meer en meer de kop op steken. Voor wie wenden we de schaarse middelen aan?

Opdracht aan formele zorg

Het verplichten van mantelzorg, zoals de VGN stelt, roept veel reacties op. ‘Wie wil zich nu laten douchen door de buurman?’ kopte het NRC op 18 mei 2013. En is er nog een alternatief? Blijft de formele zorg zelf niet teveel buiten schot? Wat zou nu mooier zijn als de formele zorg ook verantwoordelijkheid neemt voor haar grote bijdrage aan de toename van het betaalde zorggebruik. Aan het te vaak buitenspel zetten van de informele zorg.

Werk met mantelzorgers en vrijwilligers samen. Bied ze ondersteuning waar nodig. Geef hen ruimte om de zorg op zich te nemen. Versterk hun vaardigheden vanuit hun eigen vrije keuze en betrokkenheid bij hun naaste en medemens. Oók om risicovolle handelingen uit te voeren. Nu gebeurt dat nog weinig. Mantelzorgers staan raar te kijken als hun naaste naar een verzorgingstehuis verhuist. Nog te vaak mogen zij daar de risicovolle handelingen die zij thuis altijd uitvoerden, opeens niet meer doen.

Leren omgaan met risico’s

Management en bestuur van (zorg)organisaties) zijn bang voor aansprakelijkheid en imagoschade als een mantelzorger of vrijwilliger in de fout gaat. De angst van management en bestuur voor aansprakelijkheid berust niet op wettelijke gronden. Informele zorgverleners mogen meer dan ze vaak wordt toegestaan. Dit blijkt uit het onderzoek 'Grenzen verleggen' (pdf) dat ik samen met een jurist heb uitgevoerd.

Toch zit de angst diep geworteld. Dat heeft alles te maken met het willen voorkomen van risico’s. Maar als dat betekent dat een cliënt niet meer op stap kan met een vrijwilliger ‘want stel dat het mis gaat’, dan is het wel ver doorgeschoten. Oplossing kan zijn om samen de risico’s te bespreken. Hoe je die kunt voorkomen en wat informele zorgverleners daarvoor nodig hebben.

Weerstanden overwinnen

Voor informele zorgverleners is het van belang erkenning te krijgen voor de bijdrage die ze leveren, handvatten om andere informele zorgverleners erbij te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan digitale middelen om als familie met elkaar effectief te communiceren en de onderlinge betrokkenheid te versterken. En ook de communicatie en samenwerking met beroepskrachten in de zorg werkt positiever als dat in de vorm van dialoog gaat.

Beroepskrachten moeten de kans krijgen zich deze nieuwe vorm van communicatie en bovenal ook een andere houding en bejegening eigen te maken. Ingeslepen patronen veranderen niet snel. En zeker niet als het van bovenaf wordt opgelegd. De invulling van hun nieuwe rol vraagt tijd en co-creatie, zelf ermee vorm aan kunnen geven. Een belangrijke taak voor organisaties en ook het onderwijs.

Verbinden en samenwerken

Een pasklaar antwoord op de uitdagingen waar we voor staan, is er niet. Ik hoop wel dat we niet teveel in gaan zetten op strikte en dwingende regels. Niet de discussie alleen laten gaan over doorzettingsmacht en het moeten douchen van de buurman. Maar vooral investeren in verbinding en samenwerking tussen formele en informele zorg. Daar valt nog veel winst te behalen.

Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Google+ Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina via WhatsApp

Wij horen graag uw mening. Laat uw reactie achter.

Wilt u een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.vilans.nl].

We willen graag weten met wie we in gesprek gaan, daarom vragen wij uw naam en e-mail. Uw e-mailadres zal niet online geplaatst worden.

Plaats het getal '196' in onderstaand controle veld.

Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten