Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

Verbeter de zorg, begin bij de zorgaanbieder

De sleutel om de eigen regie en zelfredzaamheid van de ouderen te versterken ligt bij de zorgprofessional.

Deze blog is geschreven door Astraia Rühl

In het blog van Henk Nies ‘Een ongemakkelijk debat’ over het debat over de kwaliteit in de verpleeghuiszorg schetst Henk Nies de complexiteit van het vraagstuk. Hier en daar wordt een mogelijke oplossing aangedragen. Sommigen vragen zich af welke taak hier voor Vilans is weggelegd. Bij kwaliteit spelen heel veel factoren een rol en er is dus geen eenduidig(e) antwoord of oplossing hiervoor te noemen. In mijn werk als programmaleider merk ik dat een belangrijke stap in de goede richting bij de zorgprofessional in relatie tot de cliënt en met zijn omgeving (familie) ligt.

Kwaliteit is een containerbegrip

Als het gaat om kwaliteit in de verpleeghuiszorg spelen er veel factoren een rol. Daarbij komt dat wat de een verstaat onder kwaliteit is niet wat de ander eronder kan verstaan. Kortom kwaliteit is een containerbegrip. De gevolgen van het ontbreken van kwaliteit zijn echter vaak direct te merken en kunnen verontwaardigende reacties geven. Hoe dan ook is kwaliteit een onderwerp dat iedere medewerker raakt en op alle niveaus speelt.

Ik zie in dit verband kwaliteit vooral als voortdurende reflectie gecombineerd met de intrinsieke wens van organisaties en medewerkers zich te verbeteren/aan te passen aan een veranderende omgeving. De omgeving waarin de zorgmedewerker moet opereren is zeer dynamisch. De vraag naar zorg overstijgt het aanbod en de compliciteit en het aantal spelers neemt toe (cliënt, zorgmedewerker en mantelzorger). Het stimuleren van een leerrijke werkomgeving vind ik dan van essentieel belang. Ook de overheid onderschrijft dit

Gaat u maar zitten

Zorgaanbieders zijn opgeleid om de problemen van de zorgvrager op te lossen. ‘Gaat u maar zitten, ik los het wel op’, was het adagium. In mijn werk als Programmaleider bij Vilans merk ik de paradigmashift die plaatsvindt in de (langdurende) zorg waarbij het oude systeemdenken los moet worden gelaten en de cliënt en zijn omgeving weer centraal moeten staan. De beweging die ook wordt geformaliseerd en gestimuleerd met de invoering van de WLZ in 2015. De zorgprofessional kan hierbij een eerste stap zetten in de goede richting.

De sleutel om de eigen regie en zelfredzaamheid van de ouderen te versterken, ligt dus bij de zorgprofessional. Los van de politieke discussies over herinrichting van de ouderenzorg. Hij doet dit, heel klein, door het gesprek aan te gaan met de oudere en te vragen naar zijn wensen en behoeftes. Vervolgens kan hij samen met die oudere kijken wat deze zelf kan en wat de omgeving al levert.

Familiefabels

In de Kamerbrief beschrijft men de zelfredzaamheid van de cliënt en zijn omgeving als volgt: Het accent verschuift van het verlenen van zorg naar het organiseren van zorg, waarbij samen met de patiënt gekeken wordt naar wat de patiënt en diens omgeving zelf kunnen bijdragen en waar professionele ondersteuning nodig is. Professor Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde, schreef over dit onderwerp een artikel in NRC en haalt het voorbeeld aan over Duitsland en de benauwende greep van het driegeneratiegezin. Hij deed een oproep in NRC om het zelforganiserend vermogen van ouderen te versterken, als onderdeel van het veranderingsproces om de ouderenzorg betaalbaar te houden. 

Helaas staan vooroordelen of misvattingen participatie van familie in de zorg nogal eens in de weg. Dat is jammer, want met familieparticipatie gaat de kwaliteit van zorg erop vooruit. Het programma In voor Mantelzorg is een programma voor zorgorganisaties die willen werken aan een betere ondersteuning van en een betere samenwerking met mantelzorgers. Vilans en Movisie ondersteunen hiermee 80 organisaties en 2.500 medewerkers bij een toekomstbestendige visie op mantelzorg.

Een andere  mogelijkheid om dit aan te pakken zie ik in veelbelovende initiatieven die zowel intra- als extramuraal worden opgezet. Een voorbeeld zijn de familiefabels, hierbij worden mythen rond familieparticipatie ontzenuwd met behulp van infotainment. Dit is een combinatie van een toneelvoorstelling, gesprekken met het publiek en het geven van handreikingen.

Nieuwe verhoudingen zijn complex

Hoe complex het zoeken naar nieuwe verhoudingen is, wordt ook geschetst in het artikel van Tom Vennink in NRC Handelsblad. NRC ging kijken in het verzorgingshuis dat staatssecretaris Van Rijn in de problemen bracht. “Allemaal hebben ze een slopende periode achter de rug. De afdeling met mensen met dementie was de plek die ze jarenlang koste wat het kost wilden vermijden. Hier komen kan alleen maar verschrikkelijk pijn doen”, zegt locatiemanager Van den Dool. “Ze gaan telkens naar huis met het gevoel dat ze gefaald hebben en dan treffen ze hun familielid soms ook nog eens ongewassen aan. Dat is schrikken. WZH zou nu toch de zorg doen? Hun familielid vertelt er niet bij dat hij geen zin had in douchen, allang weer vergeten.

Met familiefabels en het programma In voor Mantelzorg willen we de dialoog tussen familie, zorgverlener en cliënt aangaan en gezamenlijk nieuwe doelen formuleren. Vilans ziet het als taak deze kennis te delen met andere organisaties en ze inspireren hiermee aan de slag te gaan. Zo wordt niet alleen de professional maar ook de familie van de cliënt tot nieuwe inzichten en betrokkenheid gebracht. Want de kwaliteit van de zorg raakt iedereen.

Vilans blogt over de kwaliteit en de houdbaarheid van de verpleeghuiszorg. Zo dragen we bij aan het debat over de problemen en de mogelijke oplossingen. Lees ook de blogs:

Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina via WhatsApp Deel deze pagina op Google+

Wij horen graag uw mening. Laat uw reactie achter.

Wilt u een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.vilans.nl].

We willen graag weten met wie we in gesprek gaan, daarom vragen wij uw naam en e-mail. Uw e-mailadres zal niet online geplaatst worden.

Plaats het getal '451' in onderstaand controle veld.

1 reactie geplaatst
  • Luc Pluijmen

    schreef op 01 feb 2015

    Beste Astraia, geheel met je eens dat de belangrijkste sleutel voor het bereiken van goede zorg ligt bij de zorgprofessionals. En daarmee dus meteen bij het faciliteren van deze zorgprofessional zodat deze voldoende tijd en ruimte krijgt om telkens wanneer deze interactie met een client heeft kan achterhalen wat op dat moment het goede is voor die individuele client.

    Dit vraagt anders kijken, duiden en doen van zorgprofessionals en dus ook integer management (aan de hand van de belangrijkste waarden in de zorg) van zorgbestuurders, verzekeraars en zorggerelateerde overheden die dit faciliteren. We kunnen ontzettend mooie initiatieven ontwikkelen die uiteindelijk de kwaliteit van leven van mensen vergroten (en dat moeten we ook vooral blijven doen), echter zal de impact daarvan sterk afhangen van de mate van het instandhouden van systeembelemmeringen door juist diegenen die hierover kunnen besluiten.

    Hartelijke groet, Luc Pluijmen

Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten