Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

Doe mee aan pilot om psychofarmaca te verminderen

Psychofarmaca zijn zware middelen die ernstige bijwerkingen kunnen geven en weinig effectief zijn.

Uit onderzoek blijkt dat bij probleemgedrag van mensen met dementie of een verstandelijke beperking regelmatig ten onrechte psychofarmaca worden gebruikt. Psychofarmaca ofwel gedragsmedicatie, zijn zware middelen die ernstige bijwerkingen kunnen geven en weinig effectief zijn. Dit is een vorm van vrijheidsbeperking waarvoor alternatieven beschikbaar zijn.

Wij zijn het project ‘Denk na of het mag! Een pil voor gedrag?’ gestart om oneigenlijk gebruik van psychofarmaca terug te dringen. Onderdeel van het project is een pilot waarin zorgorganisaties onder andere aan de slag gaan met een aantal bewustwordingstools.

Doel van pilot vermindering psychofarmaca

Het doel van de pilot is om medewerkers bewust te maken van de noodzaak om oneigenlijk gebruik van psychofarmaca terug te dringen. In 2 tot 3 maanden vindt door het testen van ontwikkelde tools en interventies, een eerste bewustwording bij professionals plaats en wordt een aanzet gegeven tot verantwoorde afbouw van psychofarmaca.

Pilot om psychofarmaca te verminderen

Doe mee aan pilot

Staat het terugdringen van psychofarmaca bij uw organisatie op de agenda? Wij bieden binnen dit project 4 organisaties de mogelijkheid om gratis met begeleiding van ons, met een set van tools en interventies aan de slag te gaan.

Als vervolg op de pilot zijn we in 2016 een landelijk project gestart om het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca terug te dringen, Beter af met minder, bewust gebruik psychofarmaca.

Betrokken organisaties

In de aanloop tot de pilots is er een invitational conference met stakeholders uit het veld geweest. Ook heeft er een creatieve sessie met medewerkers uit de VG- en VVT-sector en een expertmeeting met experts uit het veld (VVT en VG) plaatsgevonden. Uit deze sessies kwam naar voren dat er een tekort is aan kennis  over de effectiviteit en bijwerkingen van langdurig gebruik van psychofarmaca.

Ook is er te weinig kennis over beschikbare alternatieven. Het is van belang om verschillende professionals vanuit verschillende lagen vanuit de organisatie te betrekken om psychofarmaca af te bouwen.

Vergroot bewustwording psychofarmaca

Wij hebben naar aanleiding van de sessies met de betrokken organisaties 4  basistools ontwikkeld om de bewustwording te vergroten. Een folder voor zorgprofessionals en voor cliënten, een handreiking voor bestuurders en een vragenlijst voor medewerkers om de oorzaak van het probleemgedrag te achterhalen.

Deze tools worden getoetst in de praktijk en afhankelijk van de behoefte van de organisatie en het doel dat de organisatie wil bereiken, eventueel aangevuld met andere tools en interventies. Wij beschikken over verschillende tools en interventies die bijdragen aan de bewustwording, dan wel aan het verantwoord afbouwen van psychofarmacagebruik.

Lees het bericht Eerste resultaten pilot verminderen psychofarmaca gunstig

Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina via WhatsApp Deel deze pagina op Google+

Wij horen graag uw mening. Laat uw reactie achter.

Wilt u een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.vilans.nl].

We willen graag weten met wie we in gesprek gaan, daarom vragen wij uw naam en e-mail. Uw e-mailadres zal niet online geplaatst worden.

Plaats het getal '15' in onderstaand controle veld.

2 reacties geplaatst
 • Marjolein van Vliet

  schreef op 01 mei 2015

  Beste Arnout,

  Bedankt voor je reactie. We houden zeker rekening met de fysieke omgeving in dit project. Is die tool die jij ontwikkeld hebt beschikbaar? Kun je hem met behulp van een link op deze site plaatsen? Alvast dank!

 • Arnout Siegelaar

  schreef op 07 apr 2015

  Misschien ook interessant in dit kader: Ik heb me de afgelopen jaren verdiept in de effecten van ontwerp, afwerking en inrichting op het welbevinden van cliënten. Daaruit blijkt dat in de onderzochte locaties er een samenhang bleek te zijn tussen de fysieke omgeving / healing environment en gebruik psychopharmaca. Die is in een "healing" omgeving substantieel lager. Ik heb in samenwerking met een hogeschool een tool ontwikkeld om aan de ëffectiviteit van het ontwerp een getalsmatige kwalificatie te geven, zodat deze onderling vergeleken kunnen worden. Nemen jullie deze aspecten ook in het onderzoek mee?

Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten