Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

Gemeente omarmt wijkteam, preventie en burgerbetrokkenheid blijven achter

Een jaar na de decentralisaties lijken gemeenten tevreden te zijn met hun keuze om sociale wijkteams te ontwikkelen

Een jaar na de decentralisaties lijken gemeenten tevreden te zijn met hun keuze om sociale wijkteams te ontwikkelen. Dit blijkt uit de peiling ‘Sociale (wijk)teams in beeld’ uitgevoerd door Movisie, in samenwerking met ons en Nederlands Jeugdinstituut.

Van de 234 ondervraagde gemeenten werkt 87% met sociale wijkteams. De basis staat maar door de hoge werkdruk en caseload komt 92% van de teams nog onvoldoende toe aan taken zoals het ‘outreachend’ werken (om onder meer zorgmijders te bereiken) en het betrekken van nuldelijnszorg (onder andere mantelzorgers en vrijwilligers).

De belangrijkste resultaten van de peiling

 • Aantal: Van de G32-gemeenten werkt 96% met sociale wijkteams. Bij de overige (middelgrote tot kleine) gemeenten is dat 86%.
 • Geen: 12%, vooral kleinere gemeenten, heeft geen sociaal wijkteam. Deze continueren, in het algemeen de aanpak van voor de transities.
 • Dekking: G32-gemeenten tellen gemiddeld acht teams. Middelgrote tot kleinere gemeenten gemiddeld twee teams. Het aantal teams lijkt gebaseerd op het aantal inwoners.
 • Uitbreiding: 90% van de gemeenten heeft geen plannen voor uitbreiding van het aantal teams in de nabije toekomst.
 • Doel: De belangrijkste doelstellingen van de teams, volgens de gemeenten, zijn het voorkomen van zwaardere zorg (46%), een integrale aanpak van multiproblematiek (46%), preventie van problematiek (45%), betere zorg en ondersteuning én vergroten zelfredzaamheid van burgers (beide 43%).
 • Vorm: 46% van de wijkteams kiest voor een breed integraal team voor alle hulpvragen.
 • Jeugd en Gezin: 63% van de gemeenten heeft teams met medewerkers die gespecialiseerd zijn in jeugd en gezin. 35% heeft een of meerdere teams die specifiek gericht zijn op jeugd en gezin.
 • Capaciteit: 8% geeft aan dat de teams voldoende tijd en capaciteit hebben. 92% erkent dat de teams nog niet aan alle taken toekomen. Outreachend werken (46%), organiseren van nuldelijnszorg; informele netwerken, buurthulp (43%), preventief werken/vroeg signalering (38%) en het ondersteunen en faciliteren van collectieve voorzieningen in de wijk (38%) zijn taken die onvoldoende worden uitgevoerd.
 • Resultaat: 68% van de gemeenten maakt afspraken met het team over de inzet (input), 22% over de werkzaamheden (output) en 53% over de doelstellingen en maatschappelijke veranderingen (outcome).

Gemeente omarmt wijkteam, preventie en burgerbetrokkenheid blijven achter

Weinig burgerbetrokkenheid sociale wijkteams

Uit de peiling blijkt dat nog veel gemeenten onvoldoende aandacht hebben voor burgerbetrokkenheid bij sociale wijkteams, zoals bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige die over een casus meedenkt met het sociaal wijkteam of de inzet van wijkbewoners voor het organiseren van welzijnsactiviteiten. Op die manier blijft er veel kennis, kunde en inzet in buurten onbenut.

Mogelijk weten gemeenten niet goed hoe zij bewoners / cliënten bij de sociale wijkteams kunnen betrekken; onder de gemeenten die aangeven extra ondersteuning te willen, kiest 37% voor dit thema. De resultaten van de peiling worden door de samenwerkende kennisinstituten van het programma Integraal werken in de wijk (Movisie, NJi, NCJ, Trimbos-instituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein) gebruikt in de ondersteuning van professionals en beleidsmakers.

Meer weten?

Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina via WhatsApp Deel deze pagina op Google+

Wij horen graag uw mening. Laat uw reactie achter.

Wilt u een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.vilans.nl].

We willen graag weten met wie we in gesprek gaan, daarom vragen wij uw naam en e-mail. Uw e-mailadres zal niet online geplaatst worden.

Plaats het getal '189' in onderstaand controle veld.

2 reacties geplaatst
 • Annemieke Verhoogt

  schreef op 18 mrt 2016

  Het nog onvoldoende slagen van bewonersparticipatie en betrekken van de 0e lijn is niet alleen een kwestie van gebrek aan tijd. Ervaringsdeskundigen en professionals die actief zijn in bewonersparticipatie en activering (en dan heb ik het dus niet alleen over Maatschappelijke Dienstverlening!) uitnodigen om te participeren in de wijkteams! Dat gebeurt nog onvoldoende! En dat is ook een kwestie van mindset en breder kijken dan alleen de zorg!

 • Marianne Nieboer

  schreef op 17 mrt 2016

  Beste mensen van Vilans,

  Samen met de Provincie Noord Brabant in het kader van project leefbaarheid is er samen met Fontys Hogescholen een Kompas ontwikkeld voor burgers en gemeenten. Het boekje heeft twee ‘gezichten’ gekregen: de burger en de gemeente. Wanneer je het boekje omdraait, lees je de stappen vanuit het perspectief van een burgerinitiatief. Er is geprobeerd om ervaringen samen te vatten in concrete tips, die tot leven komen aan de hand van voorbeelden. We hopen hiermee te inspireren en wat meer inzicht te geven in het belang van de ander, zodat je van je eigen initiatief een succes kunt maken.(http://leefbaarheidbrabant.nl/kompas-voor-burgerinitiatief)

  Mogelijk ter inspiratie.

  Marianne Nieboer

  Fontys Hogescholen

Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten