Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

Henk Nies in nieuwe Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland

De Kwaliteitsraad is de opvolger van de Adviescommissie Kwaliteit

De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland (ZIN) is van start gegaan. De Kwaliteitsraad adviseert het Zorginstituut op het gebied van kwaliteit van zorg en heeft een wettelijke taak op het gebied van de doorzettingsmacht zoals aan de orde was bij geboortezorg en intensive care zorg. De Kwaliteitsraad bewaakt het opstellen van goede kwaliteitsstandaarden, zoals richtlijnen en zorgstandaarden. Waar het veld dat niet oppakt, onderneemt de Kwaliteitsraad actie. De leden van de Kwaliteitsraad, waaronder Henk Nies, zijn op persoonlijke titel benoemd.

De Kwaliteitsraad is de opvolger van de Adviescommissie Kwaliteit. Deze commissie heeft in de opstartfase veel werk verricht met het opzetten van het kwaliteitsinstrumentarium. ‘De behoefte groeide aan een meer strategische invulling in verbinding met het veld. Daarom is gekozen voor een compacte raad van deskundigen vanuit de volle breedte van het zorgveld, versterkt door tijdelijke commissies rondom actuele thema’s. De Raad vervult de wettelijke taken, zoals beschreven in de Zorgverzekeringswet’, aldus de Raad.

Henk Nies in Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland

De Kwaliteitsraad adviseert gevraagd en ongevraagd over kwaliteit van zorg

De Raad adviseert over brede thema’s op het gebied van kwaliteit van zorg. Dit doet hij vanuit inhoudelijke autoriteit. De Raad zal richting geven en impasses in kwaliteitsdiscussies oplossen, zo is de bedoeling, en gevraagd en ongevraagd adviseren. De Kwaliteitsraad is verantwoordelijk voor de inhoud van de adviezen en de Raad van Bestuur van het Zorginstituut zal bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor wat het ZIN doet met de adviezen en kan dus adviezen gemotiveerd afwijzen.

De kwaliteit van de zorg weer een stukje beter

Henk Nies over de benoeming: ‘Ik vind het een hele eer om voor deze functie gevraagd te zijn. Ik denk er veel van te leren en nog meer inzicht te krijgen in het kwaliteitsdenken en het debat over kwaliteit. Het is de bedoeling dat de nieuwe Kwaliteitsraad en zijn leden zich nadrukkelijker profileren, verbinding met het veld ontwikkelen en richting geven aan het kwaliteitsdenken. Hier ligt voor mij een belangrijke drijfveer.’

‘Ik hoop binnen deze functie een nog meer betekenisvolle rol in de ontwikkeling van kwaliteit te kunnen spelen en de kwaliteit van de zorg weer een stukje beter te krijgen. Maar met standaarden en richtlijnen in een register ben je er niet. Het is onze functie als Vilans te zorgen dat ermee gewerkt wordt, dat mensen ernaar handelen.’

Samenstelling Kwaliteitsraad

De Kwaliteitsraad bestaat uit 9 leden, die afkomstig zijn uit de verschillende gebieden van het zorgveld en die benoemd zijn op persoonlijke titel. Zes leden komen uit de voormalige Adviescommissie Kwaliteit:

  • Niek Klazinga, hoogleraar sociale geneeskunde
  • Hugo Keuzenkamp, ziekenhuisbestuurder
  • Jan Kremer, hoogleraar patiëntgerichte innovatie
  • Bertine Lahuis, kinderpsychiater en bestuurder
  • Niek de Wit, hoogleraar huisartsgeneeskunde
  • Evelyn Finnema, lector samenhang in de ouderenzorg

Naast Henk Nies zijn er nog 2 leden nieuw:

  • Anne-Miek Vroom, medisch socioloog en patiënt
  • Petrie Roodbol, hoogleraar verplegingswetenschappen

Meer informatie over kwaliteit in de zorg

Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina via WhatsApp Deel deze pagina op Google+

Wij horen graag uw mening. Laat uw reactie achter.

Wilt u een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.vilans.nl].

We willen graag weten met wie we in gesprek gaan, daarom vragen wij uw naam en e-mail. Uw e-mailadres zal niet online geplaatst worden.

Plaats het getal '12' in onderstaand controle veld.

Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten