Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

Innovatie van organisatie en governance van integrale zorg

Mirella Minkman pleit in haar oratie voor het verdwijnen van lijnen in de zorg en voor integrale zorg

‘Eerste lijn, tweede lijn, derde lijn; care en cure: dat is onze traditionele indeling van de zorgsector. Als we de zorg rondom mensen inrichten, kunnen mensen beter langer thuis blijven wonen, kan meer ziekenhuiszorg thuis en raken we de essentie waar het voor mensen om gaat. Kortom: laat de lijnen verdwijnen.' Dat stelde prof. dr. Mirella Minkman in haar oratie, afgelopen 10 maart in Tilburg.

Belangrijk is dat de mens centraal wordt gesteld in de zorg en dat de zorg om de mens heen wordt georganiseerd, ingericht en bestuurd (governance). ‘De cliënt of patiënt heeft niets aan onze manier van indelen van zorg,’ zegt Minkman. ‘Diepgaande op waarde gerichte samenwerking, dat is wat er werkelijk nodig is.' Integraliteit noemt Minkman dit. Dat de zorg anders ingericht moet worden, betekent dat cliënt, mantelzorger, vrijwilliger, professional, organisatie, financier en beleidsmaker samenwerkingsafspraken moeten maken om deze zorg optimaal vorm te geven. Hierbij dient zowel het proces (handelen conform de waarden die cliënten belangrijk vinden) als de uitkomst (waarde toevoegen aan het leven van de cliënt) het perspectief van de zorglijnen en het denken in domeinen te overstijgen. 

Bekijk de volledige tekst van de rede

innovatie van organisatie en governance van integrale zorg

Nieuwe vorm van organiseren, vraagt om nieuwe vorm governance

Maar als de lijnen daadwerkelijk verdwijnen dan ontstaat er automatisch ook een belangrijk governance thema voor bestuurders en toezichthouders. Werken op basis van integraliteit vraagt om een nieuw soort governance. Het vraagt om een naar buiten gerichte visie, waarin niet de organisatie centraal staat maar de interactie met andere organisaties gericht op het vraagstuk van een cliënt. Dit betekent dat de bestuurders en toezichthouders in hun leiderschap vaardigheden moeten ontwikkelen die niet gericht zijn op hiërarchie maar op zaken als aandacht geven, samenwerken, onderhandelen en verbindingen creëren.

De focus moet meer komen te liggen op wat Minkman collaborative governance noemt, waarbij helder wordt omschreven bij welke stakeholder voor welk onderdeel van de zorgvraag het eigenaarschap berust en waarin burgers zoveel mogelijk ook weer zelf eigenaar zijn. Maar op dit moment is nog onduidelijk hoe de waarden vanuit een integraal perspectief leidend kunnen worden gemaakt en hoe en op welke schaal (lokaal, regionaal, bovenregionaal) de zorg zodanig kan worden georganiseerd dat de samenwerking effectiever is dan nu en de zorgvrager er ook zelf een stem in heeft. Meer aandacht is nodig voor governance van samenwerking(sverbanden) tussen organisaties hoe deze effectief kan worden vormgegeven zodat ze deze beweging optimaal ondersteunen. 

Onderzoek naar governance van samenwerking

Minkman stelt daarom dat onderzoek nodig is naar de governance van deze samenwerking(sverbanden) op de onderdelen besluitvorming, vertrouwen, commitment, sturing en verantwoording. Minkman zal haar onderzoeksagenda richten op bovenstaande ontwikkelingen en innovatieve manieren van zorg organiseren, de bevindingen over hoe samenwerken werkt en welke innovatie in governance dat vraagt.

Prof. dr. Mirella Minkman is bijzonder hoogleraar bij TIAS op de leerstoel Innovatie van Organisatie en Governance van Langdurende Integrale Zorg en directeur Innovatie & Onderzoek bij Vilans. De leerstoel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen TIAS en Vilans.

Bekijk de volledige tekst van de rede

Meer informatie over governance

Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina via WhatsApp Deel deze pagina op Google+
Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten