Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

Interviewserie governance tussen organisaties

Burgers zijn leidend en behoeften en vragen bepalen wat er aan zorg en welzijn nodig is

De komende 8 weken verschijnen er 8 interviews op onze website waarbij bestuurders ingaan op één van de 4 gebieden van governance: toezicht, verantwoording, sturing en inkoop. Governance is een uit Engeland overgewaaide term en betekent vrij vertaald de manier van besturen.

Burgerinitiatieven

De langdurende zorg is volop in beweging. Burgers zijn leidend en behoeften en vragen bepalen wat er aan zorg en welzijn nodig is. Hierdoor ontstaan nieuwe vormen van samenwerking tussen burgerinitiatieven en bestaande organisaties. We zien een zoektocht hoe de governance in deze nieuwe vormen van samenwerking vorm krijgt.

Nieuwe taal

Wij willen samen met Wlz-zorgaanbieders, thuiszorgorganisaties, gemeenten, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, burgerinitiatieven, vrijwilligers, burgers en mantelzorgers een nieuwe taal vinden voor een meer horizontale manier van organiseren. Met het oog op de (complexe) vraagstukken van burgers, cliënten en/of patiënten is een goede samenwerking tussen partijen belangrijk om de juiste zorg en ondersteuning te bieden.

Activiteiten governance tussen organisaties

Samenspel speelveld


Artikel 'In de kinderschoenen'

Wat is de impact van nieuwe samenwerkingsvormen op governance? Het werken in netwerken en samenwerkingsverbanden heeft gevolgen voor de vormgeving en uitvoering van governance. 4 thema’s spelen een belangrijke rol in governance tussen organisaties.

Praktijkverhalen

Acht bestuurders zijn geïnterviewd over hun ideeën waar nieuwe manieren van governance naartoe bewegen. Zij gaan in op 1 van de 4 onderdelen van governance.

Co-creatie sessies

In 2 werksessies zijn de 4 thema’s nader verkend en verdiept met 10 bestuurders. We zijn op zoek gegaan naar de werkende principes die helpen om in netwerkorganisaties governance horizontaal te organiseren. We hebben ook gezocht naar een nieuwe taal voor deze nieuwe vorm van governance. Van de sessies is een visuele uitwerking gemaakt:

Interviewserie governance tussen organisaties

Start van community of practice

We delen deze kennis op onze website en in verschillende LinkedIn-groepen en we gaan het gesprek aan hoe het horizontaal organiseren gaat werken. Wat zijn andere ideeën en waar lukt het al om de governance op een andere manier vorm te geven?

De volgende personen komen aan het woord:

1. Marius Buiting, directeur NVTZ, Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en welzijn
2. Don van Sambeek, voorzitter zorgcoöperatie Tot uw dienst
3. Jan Duenk, bestuurder Abrona
4. Anneke Asberg, bestuurder Marente
5. Willem Marcelis, bestuurder De Posten
6. Olivier van Noort, senior inkoper Menzis
7. Patrick Knapen en Lex de Grunt, bestuurders GGZ Westelijk Noord-Brabant
8. Remco Bakker, bestuurder Raphaëlstichting

Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina via WhatsApp Deel deze pagina op Google+

Wij horen graag uw mening. Laat uw reactie achter.

Wilt u een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.vilans.nl].

We willen graag weten met wie we in gesprek gaan, daarom vragen wij uw naam en e-mail. Uw e-mailadres zal niet online geplaatst worden.

Plaats het getal '760' in onderstaand controle veld.

Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten