Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

Positieve Gezondheid - Maak zorg passend voor cliënt en niet andersom

In de nieuwste opvattingen over gezondheid is niet langer de afwezigheid van beperking of ziekte het uitgangspunt

Samen met Institute for Positive Health (IPH) en 8 organisaties in de ouderenzorg starten wij het transitietraject Positieve Gezondheid. Doel hiervan is zorg en ondersteuning passend maken voor de cliënt in plaats van andersom. 

Andere kijk op gezondheid

In de nieuwste opvattingen over gezondheid is niet langer de afwezigheid van beperking of ziekte het uitgangspunt. Machteld Huber, voormalig huisarts en oprichter van IPH, formuleert het als volgt: ‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Ook de overheid onderschrijft dit. Eén van de speerpunten in de kamerbrief van VWS van februari 2016 is ‘de ondersteuning en zorg voor mensen moet zich voegen naar het leven van deze mensen en niet andersom’.

Wat hebben cliënten nodig?

We willen dit gedachtegoed, dat uitgewerkt is in 6 dimensies van gezondheid, in praktijk brengen, samen met 8 zorgorganisaties: Omring, Vivium, Raphaelstichting, BrabantZorg, Markenheem, Hilverzorg, IJsselheem en Thebe.

Zij delen de visie dat dit inspirerende concept medewerkers helpt bij het (methodisch) handelen en dat het cliënten stimuleert na te denken over wat zij nodig hebben om zo normaal mogelijk te leven, welke ondersteuning daar het beste past en welke rol familie en mantelzorgers daarin vervullen. Met deze samenwerking willen we het concept Positieve Gezondheid in de langdurende zorg bevorderen en de deelnemende organisaties ondersteunen bij het verlenen van zorg en ondersteuning vanuit een andere zienswijze.

Machteld Huber: ‘De combinatie van de ruime ervaring van Vilans in deze sector met ons gedachtengoed blijkt nu al heel vruchtbaar te zijn. Een vreugde om hier samen te werken!’

Positieve Gezondheid - Maak zorg passend voor cliënt en niet andersom
Machteld Huber, oprichter IPH en Henk Nies, lid Raad van Bestuur Vilans tekenen de samenwerkingsovereenkomst

Concept Positieve Gezondheid

Machteld Huber heeft sinds 2009 gewerkt aan de nieuwe, meer dynamische omschrijving van gezondheid, mede op verzoek van ZonMw en de Gezondheidsraad. Volgens haar concept is gezondheid geen statische situatie van compleet welbevinden - zoals in de oude WHO-definitie - maar staan functioneren, veerkracht en zelfregie centraal.

Dit nieuwe concept wordt visueel gemaakt in een spinnenwebdiagram aan de hand van 6 dimensies: lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, maatschappelijk participeren, kwaliteit van leven, zingeving en mentaal welbevinden. Zo ontstaat snel inzicht in hoe patiënten hun eigen gezondheid ervaren en op elke punten nog winst te behalen valt.

Meer informatie over positieve gezondheid

Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina via WhatsApp Deel deze pagina op Google+

Wij horen graag uw mening. Laat uw reactie achter.

Wilt u een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.vilans.nl].

We willen graag weten met wie we in gesprek gaan, daarom vragen wij uw naam en e-mail. Uw e-mailadres zal niet online geplaatst worden.

Plaats het getal '614' in onderstaand controle veld.

2 reacties geplaatst
 • Stannie Driessen

  schreef op 22 mei 2016

  Beste heer/mevrouw Van IJssel,

  Volgens mij zeggen de domeinen van Positieve Gezondheid niets over de expertise die nodig is om aan de verschillende domeinen inhoud te geven. Dat is in eerste instantie ook aan de client zelf om dat aan te geven. Wat wil en kan ik zelf, wat wil ik samen met mijn naasten en welke hulp heb ik dan nodig. Dat kan professionele hulp zijn van een arts, verzorgende, geestelijk verzorger, ergotherapeut of andere discipline.Het model Positieve Gezondheid kijkt zeker niet in 1e instantie naar de medisch- en sociaal opgeleide disciplines. Positeve gezondheid kijkt vooral naar de clien en wat hij/zij nodig heeft om het leven te kunnen leiden dat bij hem/haar past. Dat is ook de strekking geweest mijn blogs die ik over Positieve Gezondheid heb geschreven (zie blog op Vilans.nl) De zes domeinen van positieve gezondheid helpen om aan een brede orientatie op gezondheid invulling te geven. Het spirituele domein en kwaliteit van leven blijkt dan voor veel mensen erg belangrijk. Dan zien we ook bij de acht organisatie in de ouderenzorg die nu meedoen aan het transitietraject Positieve gezondheid

 • Dr. S.E. van IJssel

  schreef op 20 mei 2016

  Geweldig dat er in de reguliere gezondheidszorg eindelijk een omslag in het denken over gezondheid plaats aan het vinden is. Wat mij verbaast is dat er in de praktijk voor wat betreft de invulling van alle taartpuntjes weer richting medisch of sociaal opgeleide hulpverleners wordt gekeken en dat er weinig wordt gedaan met de expertise van deskundigen op gebied van de taartpuntjes kwaliteit van leven en zingeving/spiritualiteit (de vele uitstekend opgeleide geestelijk verzorgers die ons land telt). En wordt het vrees ik toch weer oude wijn in die nieuwe zakken...

Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten