Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

Resultaten onderzoek vrijheidsbeperking bekend

Afronding verkenning maatschappelijk debat over vrijheid en vrijheidsbeperking met bijeenkomst op 2 november 2015

Wij hebben in opdracht van VWS een verkenning uitgevoerd voor een maatschappelijk debat over vrijheid en vrijheidsbeperking in de langdurende zorg. Uit de verkenning komt een aantal conclusies die we filterden en samenvatten. Het resultaat is een gespreksmodel met gesprekskaarten. De kaarten brengen onderwerpen en dilemma’s die het veld bezig houden in kaart en vormen een basis voor het open gesprek.

Opdracht VWS

De opdracht vanuit VWS was om de maatschappelijke, ethische en professionele vraagstukken rond vrijheid en veiligheid te verkennen en in kaart te brengen. De resultaten sluiten in een debat goed aan bij thema’s die zowel bij cliënten, naasten, zorgprofessionals als de maatschappij spelen. De partijen die bij de verkenning betrokken zijn, zijn gevraagd hun feedback op de materialen te geven. Eind oktober 2015 verwachten we de gesprekskaarten aan de hand van hun feedback definitief te maken.

Resultaten onderzoek vrijheidsbeperking bekend

Aanleiding maatschappelijk debat vrijheidsbeperking

De kamerbrief ‘Actieprogramma onvrijwillige zorg’ van staatssecretaris Martin van Rijn (17 mei 2013) was de aanleiding voor deze verkenning. In deze brief wordt als één van de doelen benoemd: ‘het op gang brengen van een open gesprek over vrijheidsbeperkingen en de ethische dilemma’s die dit met zich meebrengt. Het gaat daarbij om het vergroten van het bewustzijn rond het spanningsveld tussen vrijheid, veiligheid en menselijke waardigheid.’

Het actieprogramma, en daarmee ook het maatschappelijk debat, is gericht op het ondersteunen van de sector bij het verder in de praktijk brengen van het ‘nee, tenzij’-principe en de daarbij horende verandering van cultuur en werkwijze in de zorg.

Aanpak

Voor deze verkenning is een beknopte desk research uitgevoerd en is een brede doelgroep betrokkenen geïnterviewd. Op die manier hebben we inzicht gekregen in wie met wie praat, wat de onderwerpen zijn en in welke vorm het gesprek gevoerd wordt.

Afronding verkenning tijdens bijeenkomst

Op 2 november 2015 is er een besloten bijeenkomst als afsluiting van de verkenning van een maatschappelijk debat over vrijheid en vrijheidsbeperking in de langdurende zorg. De bij de verkenning betrokken partijen zijn hiervoor uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst denken zij samen na hoe het open gesprek, zoals we dat verwoord hebben op de gesprekskaarten, in Nederland kan plaatsvinden. Daarbij wordt specifiek gevraagd op welke manier zij daar zelf aan bijdragen.

Meer informatie over vrijheidsbeperking

Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina via WhatsApp Deel deze pagina op Google+

Wij horen graag uw mening. Laat uw reactie achter.

Wilt u een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.vilans.nl].

We willen graag weten met wie we in gesprek gaan, daarom vragen wij uw naam en e-mail. Uw e-mailadres zal niet online geplaatst worden.

Plaats het getal '193' in onderstaand controle veld.

Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten