Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

Wlz-monitor rapportage van Vilans naar Tweede Kamer

Wij monitoren in opdracht van het ministerie van VWS, de ervaringen van zorgaanbieders met de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz)

Op 25 juni 2015 heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering en doorontwikkeling van de veranderingen in de langdurige zorg en ondersteuning. De Vilans Wlz-monitor rapportage is als bijlage toegevoegd aan de kamerbrief waarin de voortgang hervorming langdurige zorg, 2e kwartaal 2015, is beschreven. Wij monitoren in opdracht van het ministerie van VWS, de ervaringen van zorgaanbieders met de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Resultaten Wlz-monitor

Uit de Vilans Wlz-monitor rapportage blijkt dat de uitvoering van de Wlz over het algemeen goed verloopt. Met name de splitsing in domeinen (Wlz, Wmo 2015, Zvw) levert voor zorgaanbieders een toename op in administratieve lasten en intensieve afstemming met betrekking tot de indicatiestelling. Een deel van de zorgaanbieders ervaart een kritischer proces bij het CIZ en ervaart minder invloed op het indicatieproces.

Wlz-monitor rapportage van Vilans naar Tweede Kamer

Verder ervaren zij een toename van de tijdsduur van het indicatieproces, waarbij zij ook meer informatie moeten aanleveren. Omdat de zorgzwaarte van de cliënten in de Wlz hoger is, is een aanpassing van de personeelssamenstelling noodzakelijk. Zorgaanbieders werken hierdoor aan een verschuiving van lager naar hoger opgeleid personeel.

Daarnaast zet het merendeel van de zorgaanbieders zich in om te komen tot een cultuuromslag van ‘zorgen voor’ naar ‘ondersteuning gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven’. Met betrekking tot de nieuwe subsidieregeling eerstelijnsverblijf vragen zorgaanbieders zich af of de beschikbare middelen van deze regeling en de gemaakte productieafspraken voldoende zijn.

Laat uw stem horen over de Wlz

Wilt u ook uw stem laten horen over de invoering van de Wlz? Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar voor deelname. Wij zijn nog op zoek naar inbreng van zorgaanbieders uit de GGZ, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Daarnaast zijn zorgaanbieders uit Limburg nog ondervertegenwoordigd.

Wilt u als zorgaanbieder bijdragen aan de Wlz-monitor? Meld u zich dan hier aan:

Aanmelden

Meer informatie over de Wet langdurige zorg

Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina via WhatsApp Deel deze pagina op Google+

Wij horen graag uw mening. Laat uw reactie achter.

Wilt u een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.vilans.nl].

We willen graag weten met wie we in gesprek gaan, daarom vragen wij uw naam en e-mail. Uw e-mailadres zal niet online geplaatst worden.

Plaats het getal '914' in onderstaand controle veld.

Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten