Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

Meedoen = meer doen

Samen krijgen we meer voor elkaar! #Zorg2017

Zorgen dat zorg beter werkt, dat is onze drijfveer. We willen dat mensen die voor langere tijd afhankelijk zijn van zorg zoveel mogelijk het leven leiden dat ze willen. Ondanks ziektes, ouderdom of beperkingen. We hebben al veel bereikt, maar het kan altijd beter. In 2017 pakken we het daarom anders aan. Samen met ú krijgen we nog meer voor elkaar!

Vilans krijgt elk jaar subsidie van het Ministerie van VWS. Dat gebruiken we om innovatieve, bruikbare en goed onderbouwde oplossingen te bedenken voor actuele vragen en de kennis die dat oplevert te verspreiden. Elk jaar denken we na over onze ambities voor het volgende jaar, samen met onze partners in zorg, onderwijs en het sociale domein. In 2017 willen we dit verder verbreden, en ook úw ideeën meenemen en samen aan de slag gaan.

Meedoen

Bepaal samen met ons aan welke ambities we in 2017 werken, hoe we dat doen en wat uw rol hierin is. Bent u enthousiast over een of meer ambities? Laat het ons voor 1 juli weten. We zorgen samen dat zorg beter werkt.

Hoe het werkt

 1. Krijgt u bij één van de ambities een gouden ingeving? Heeft u een idee dat ons een stap dichter bij die ambitie brengt? Wilt u meedoen en op welke manier? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar: zorg2017@vilans.nl
 2. We willen aansluiten bij dat wat het meeste leeft in de sector. Dit betekent dat we verder gaan met de ambitie(s) waar de meeste ideeën voor zijn aangeleverd. We toetsen of de ideeën aan de criteria voldoen.  Op 1 juli bekijken we welke ideeën zijn binnengekomen en maken we een selectie. Dien je idee in vóór deze data.  
 3. In gesprek met de indieners van die ideeën werken we de ideeën uit tot concrete activiteiten en projecten. Steeds moet duidelijk zijn hoe het bijdraagt aan de bovenliggende ambitie. We maken afspraken over ieders inbreng. Vervolgens stemmen we dit af met onze opdrachtgever, het ministerie van VWS én gaan we met elkaar van start.
 4. Ondertussen blijven we ideeën verzamelen voor de verschillende ambities. Op 1 juli bekijken we opnieuw de input en beslissen we, in afstemming met onze opdrachtgever, aan welke ambitie(s) we verder gaan werken en met welke activiteiten en projecten we dit doen.

De criteria

 • Meerdere partijen willen meedoen aan het oplossen of in beweging brengen van het idee.
 • Het idee levert een aantoonbare bijdrage aan de verbetering van de langdurende zorg.
 • Het moet een concreet, deelbaar resultaat opleveren.
 • Deelnemende partijen willen ook een eigen bijdrage/investering leveren: dat kan in uren, kennis, netwerk of financiën zijn.

Aan de slag met de eerste ambities

Begin dit jaar startten we na een 1e selectie van ingestuurde ideeën met verschillende partijen aan de ambitie 'Technologie maakt het leven zo veel menselijker'. Op 1 februari was een 2e selectieronde van ingediende ideeën. We startten toen een 2e ambitie: Onmisbare rol voor mantelzorgers en vrijwilligers.  Op 1 april was de 3e selectieronde, waarna we startten met de ambitie kennis laten stromen.

Ambities 2017

Hieronder vindt u onze 8 ambities voor 2017:

 1. Toon het ware gezicht van de zorg
 2. Kennis verbinden en laten stromen
 3. Onmisbare rol voor mantelzorgers en vrijwilligers
 4. Stoppen met wegstoppen
 5. Een huis moet voelen als een thuis
 6. Weg met de bureaucratie
 7. Technologie maakt het leven zo veel menselijker
 8. Diversiteit geeft de zorg niet alleen meer kleur

Aan de slag met ambitie technologie

In 2017 gaan we van start met de ambitie Technologie maakt het leven zo veel menselijker! In dit nieuwsbericht leest u hoe we aan de slag gingen met de meest kansrijke ideeën en lees hier hoe u zorg verbetert met technologie.

Bekijk ook ons werkprogramma 2017


Ambitie Vilans 2017

De langdurende zorg komt via de media op verschillende manieren in beeld. Dat varieert van tevreden en gelukkige mensen tot mensen die agressief zijn of geïsoleerd worden. Wij willen een realistisch en respectvol beeld laten zien van mensen die een beroep doen op de langdurige zorg en hoe deze bijdraagt aan de kwaliteit van leven. We denken hierbij aan het voeren van het goede gesprek in de organisatie over verwachtingen, vrijheid, veiligheid, tevreden cliënten en verwanten. Dat geeft zorgmedewerkers meer voldoening in hun werk en zorgt bij Inspectie en zorgkantoor voor meer vertrouwen en bewondering.

Naar boven

 

Ambitie Vilans 2017

Veel kennis over de langdurende zorg zit in de hoofden van de experts: de zorgmedewerkers en onderzoekers van universiteiten en hogescholen. Hoewel ze vaak met dezelfde dingen bezig zijn, spreken ze verschillende talen. Dat is jammer, want ze kunnen veel van elkaar leren. Vilans wil de verschillende groepen (zoals lokale en regionale werkplaatsen, netwerken of kenniscentra) bij elkaar brengen. We willen nieuwe kennis geschikt maken voor de praktijk en we willen praktijkvragen gebruiken om universiteiten en hogescholen te voeden. Dat doen we door aan te sluiten bij academische netwerken, werkplaatsen en andere plekken waar deze groepen elkaar al ontmoeten.

Naar boven

 

Ambitie Vilans 2017

Veel familieleden, naasten en vrijwilligers bieden als ‘niet-professional’ zorg en ondersteuning. Cliënten vinden dat ook prettig. Maar veel niet-professionals vinden het ook wel lastig. Soms is dat omdat ze niet goed weten hoe ze dat moeten doen, soms omdat ze niet weten of het wel mag. Dan is het handig enige kennis te hebben over de zorg en duidelijkheid over wat familie en vrijwilligers wel en niet mogen doen. Vilans wil met organisaties die hier ideeën over hebben of ermee bezig zijn meer lesmateriaal verzamelen, ontwikkelen en breed beschikbaar stellen. Ons doel is dat mensen die dat willen en kunnen op een verantwoorde manier zorg en ondersteuning kunnen bieden.

Naar boven

 

Ambitie Vilans 2017

Sinds dit jaar is het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking ook in Nederland van toepassing. Dat betekent dat de samenleving voor alle mensen toegankelijk moet zijn; ook voor de mensen die we als het ware ‘wegstoppen’. Speciale instituten in de bossen en vervoer in aparte busjes zijn straks hopelijk verleden tijd. Maar dat gaat niet vanzelf. Vilans zoekt mensen en organisaties die weten wat het is om niet echt mee te kunnen doen. Samen gaan we op zoek naar oplossingen en mogelijkheden. Want meedoen en erbij horen is een recht voor iedereen. Dus burgerinitiatieven zijn van harte welkom!

Naar boven

 

Ambitie Vilans 2017

Zo lang mogelijk thuis. Het klinkt zo mooi als je gezond bent, maar toch is het niet voor iedereen even passend. Wonen in het oude huis voelt bijvoorbeeld niet meer als thuis als je niet meer alles kunt doen wat je wilt. Dat betekent dat we moeten proberen er weer een ‘thuis’ van te maken. Met behulp van technologie, hulpmiddelen, zorg en betrokkenheid in de buurt. Soms is het toch beter om te verhuizen van je oude ‘thuis’ naar een ‘thuis’ in een instelling. Dat moet dan niet voelen als ‘ik woon op hun werkplek’ maar als ‘zij werken in mijn huis’. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Naar boven

 

Ambitie Vilans 2017

Mensen klagen steen en been over de bureaucratie in de zorg. Alles moet worden vastgelegd en verantwoord. Dat kost veel tijd en die tijd besteden zorgmedewerkers niet aan de cliënt. Elke euro voor bureaucratie is een euro minder voor zorg en ondersteuning aan de cliënt. Een deel daarvan zijn eisen van overheden en instanties. Maar we weten intussen ook dat zorgorganisaties zelf veel meer vastleggen en registreren dan nodig. Soms worden dingen zelfs driedubbel gecontroleerd. Zullen we morgen beginnen met het opruimen van onnodige regels en administratieve ballast?

Naar boven

 

Ambtie Vilans 2017

Technologie is niet meer weg te denken uit ons leven. Toch loopt het in de zorg nog niet storm. Het aanbod is enorm, wat de keus moeilijk maakt. En medewerkers besteden hun aandacht liever aan hun cliënten. Toch kan dat heel goed samengaan. Onze stelling: als je technologie goed aanpakt, maakt het de zorg menselijker. Om dat te laten zien, willen we met cliënten en medewerkers tien goede voorbeelden verzamelen waarin de cliënt centraal staat. We willen ervoor zorgen dat die voorbeelden ook op andere plekken worden toegepast. Niet het apparaat, maar de cliënt staat hierin centraal, dat spreekt voor zich!

Naar boven

 

Ambitie Vilans 2017

De zorg is ingericht op de ‘gemiddelde’ Nederlander. Op de man die tussen de middag boerenkool met worst eet, op de vrouw die op woensdag naar haar bridgeavond gaat. Op zondag komt de pastor of dominee naar het verpleeghuis en half december wordt de kerstboom opgetuigd. Maar hoe kan die zorg aansluiten bij de honderdduizenden mensen met een langdurige zorgvraag en een andere levens- of geloofsovertuiging, met een andere leefstijl? Dat geldt zowel voor cliënten als zorgmedewerkers. Wij willen dat iedereen zich thuis voelt! We willen daar met zorgmedewerkers, cliënten, familieleden en organisaties aan de slag.

Naar boven

Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina via WhatsApp Deel deze pagina op Google+

Wij horen graag uw mening. Laat uw reactie achter.

Wilt u een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.vilans.nl].

We willen graag weten met wie we in gesprek gaan, daarom vragen wij uw naam en e-mail. Uw e-mailadres zal niet online geplaatst worden.

Plaats het getal '503' in onderstaand controle veld.

6 reacties geplaatst
 • Jethro Hardeman

  schreef op 26 nov 2016

  Mooie ambities die mooi passen bij de ambities die http://www.amerpoort.nl heeft met zijn proeftuin die in 2017 start! Ook past het bij de ambities van http://www.zorginnovisie.nl die gisteren een VR Ideathon georganiseerd heeft met ervaringsdeskundigen, VR experts en indicatoren uit de zorg! Ook ga ik komende maanden een boekje samenstellen over goede voorbeelden in de zorg hoe je sneller kan innoveren en organizonderen. als spinoff van het bekende boek NooitAf. Volgens mij moeten we even koffie drinken omdat we in 2017 op meerdere vlakken samen op kunnen gaan!

 • Marianka Brouwer

  schreef op 09 nov 2016

  Beste meneer Sijtsma, dank voor uw reactie. Goed te lezen dat de doelstellingen aanspreken. Mocht u een concreet idee hebben voor één of meerdere ambities horen we dat graag. En dank voor uw reflectie op de titel, dat houdt ons scherp.

 • Peter Sijtsma

  schreef op 08 nov 2016

  Mooie doelstellingen voor 2017. Niks aan toe te voegen. Goede illustraties ook. Ik vind alleen de titel wat negatief overkomen. Deze kan niet gelezen worden zonder de ondertitel. Voor veel zorgverleners voelt zelforganisatie, samenwerken met netwerk, technologische ontwikkelingen nog als 'meer doen' ipv 'anders doen'. Het kan dus verkeerd overkomen.

 • Tineke Spruijt

  schreef op 04 nov 2016

  Ben bezig om E-health te gaan uitproberen in ons zorgcentrum, bijvoorbeeld cognitieve therapie. Is het te ingewikkeld dan ga ik met therapieland.nl in gesprek of zij een versie kunnen maken voor mensen met dementie of NAH.

 • Marianka Brouwer

  schreef op 02 nov 2016

  Beste meneer Derksen, dank voor uw bericht. Vervelend dat het verzenden niet gelukt is. Zou u uw reactie willen mailen naar zorg2017@vilans.nl? U kunt ons ook uw tel.nr. mailen, dan nemen wij graag contact met u op. Hartelijke groet

 • H.J. Derksen, oud 87 jaar

  schreef op 02 nov 2016

  Had een lange mail gemaakt maar ik kan hem niet verzenden volgens uw gegevens. Jammer.

Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten