Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

30 zorgorganisaties starten implementatie Omaha System

Gezamenlijk aan de slag om de professionalisering van de maatschappelijke gezondheidszorg een impuls te geven.

30 zorgorganisaties hebben op 5 december de instapovereenkomst met Stichting Omaha System ondertekend. Zij gaan daarmee gezamenlijk aan de slag om de professionalisering van de maatschappelijke gezondheidszorg een impuls te geven. De organisaties kiezen voor het Omaha System als een gezamenlijke eenduidige terminologie. Zij beschouwen deze als een belangrijke voorwaarde voor professionalisering en samenwerking.

Behoefte aan eenheid van taal

Begin mei kwam een kleine groep bestuurders van zorgorganisaties bij elkaar om van gedachten te wisselen wat nodig is om de wijkverpleegkundigen te ondersteunen in hun nieuwe rol binnen het gewijzigde stelsel. Uitkomst was dat dit het moment is om samen afspraken te maken hoe we binnen de maatschappelijke gezondheidszorg met elkaar communiceren. Bij veel verschillende partijen bleek een dringende behoefte aan eenheid van taal.

Vilans is met deze kerngroep van bestuurders aan de slag gegaan en onderzocht welke classificatie hiervoor geschikt is. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in een visiedocument dat aangeboden is aan geïnteresseerde partijen op 1 oktober 2014. De zorgorganisaties waren vervolgens zelf aan zet en zijn aan de slag gegaan om de haalbaarheid te onderzoeken en draagvlak te creëren. Ook is een projectorganisatie opgezet om de invoering van het systeem te ondersteunen.

Belangrijke mijlpaal

Op 5 december 2014 kwamen bestuurders van een groot aantal zorgorganisaties uit het hele land bijeen om een belangrijke mijlpaal te markeren door de samenwerking vast te leggen in een instapovereenkomst.
In deze instapovereenkomst geven de partijen aan in 2015 te gaan starten met de implementatie van Omaha System. Een deel van de zorgorganisaties is hier al mee begonnen en een deel zal hier in een ‘koplopergroep’ aan gaan werken. De komende jaren zullen de deelnemers een community vormen waarin zij ervaringen en kennis met elkaar uitwisselen.

Nieuw stichtingsbestuur

Voordat de partijen over gingen tot het formele moment waarbij ze de instapovereenkomst tekenden, was er een plenaire bijeenkomst. Daarin schetste Vilans bestuurder Henk Nies kort de stappen die de afgelopen periode gemaakt zijn. Ook stelde het nieuwe stichtingsbestuur zich voor. Vanaf januari zal dat bestaan uit Patricia Esveld, bestuurder van Hilverzorg in Hilversum en bestuurslid van brancheorganisatie ActiZ, Inge Borghuis, bestuurder van Amstelring in Amsterdam, en Mariëtte Keijser, bestuurder van Vivium in Huizen. Patricia Esveld schetste de werkwijze voor de komende periode. Zij gaf tevens aan dat het bestuur nog zal uitbreiden om nog bredere expertise in huis te halen.

Omaha System biedt goede mogelijkheden

Prof. dr. Marieke Schuurmans, Chief Nurse Officer van de minister van VWS en hoogleraar verplegingswetenschap UMC Utrecht, betoogde in haar inleiding ‘Kwaliteit van zorg en de betekenis van eenheid van begrip binnen de wijkverpleging’ dat een eenheid van taal een randvoorwaarde is om kwaliteit van zorg te leveren. Ze constateerde op basis van eigen onderzoek en onderzoek van anderen dat Omaha System goede mogelijkheden biedt voor waardevolle en hoge kwaliteit van informatie over complexe gezondheidszorg. Het systeem is een goede basis om kwaliteit van zorg te monitoren. Wel is verder onderzoek nodig naar de validiteit en betrouwbaarheid. Het systeem is een middel om kwalitatief hoogwaardige en kosteneffectieve zorg te bieden, het is geen doel op zich, aldus Schuurmans.

Ministerie van VWS ondersteunt vervolgstappen

Deze middag werd ook bekend gemaakt dat het Ministerie van VWS het initiatief ondersteunt en een ontwikkelsubsidie ter beschikking zal stellen om de vervolgstappen mogelijk te maken en zo de kosten voor zorgorganisaties beperkt te houden. Een flink aantal organisaties overweegt in een wat later stadium in te stappen.

Meer weten

Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Google+ Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina via WhatsApp

Wij horen graag uw mening. Laat uw reactie achter.

Wilt u een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.vilans.nl].

We willen graag weten met wie we in gesprek gaan, daarom vragen wij uw naam en e-mail. Uw e-mailadres zal niet online geplaatst worden.

Plaats het getal '53' in onderstaand controle veld.

Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten