Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

Focuslijst samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars

De focuslijst agendeert onderwerpen voor het transitiejaar 2015 waarover zorgverzekeraar en gemeenten met elkaar afspraken kunnen maken.

Door hervormingen in de langdurende zorg krijgen gemeenten en zorgverzekeraars vanaf 2015 nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Het is belangrijk dat er een verbinding wordt gelegd tussen het gemeentelijke sociale domein en het medische domein van de zorgverzekeraar. Om hierover afspraken te maken hebben VNG, ZN en VWS gezamenlijk een focuslijst opgesteld.

Samenwerking in de wijk

De focuslijst richt zich op de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten aangaande wijkverpleging. Streven van de overheid is dat de wijkverpleegkundige niet solistisch optreedt, maar onderdeel is van de bredere eerstelijnszorg en samen met de huisarts een generalistische rol vervult. Goede samenwerking in de wijk, met inzet van professionals uit de verschillende disciplines, zoals maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en verzorgenden, maakt het mogelijk het sociale en het medische domein met elkaar te verbinden.

Hulpmiddel bij het maken van afspraken

De focuslijst is bedoeld als hulpmiddel voor samenwerking. De lijst agendeert onderwerpen voor het transitiejaar 2015 waarover zorgverzekeraar en gemeenten met elkaar afspraken kunnen maken. Bijvoorbeeld over de inzet van de wijkverpleegkundige in relatie tot het wijkteam en de afstemming tussen zorg en maatschappelijke infrastructuur in de wijk.

De volgende onderwerpen komen in de focuslijst aan bod:

  • Positionering van de wijkverpleegkundige
  • Signalering
  • Behoeftebepaling en mandaat
  • Coördinatie van multidisciplinaire zorg en ondersteuning
  • Middelen en capaciteit niet-toewijsbare wijkverpleegkundige functie
  • Informatie- en kennisdeling

Focuslijst verbinding wijkverpleging en sociaal domein (pdf)

Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina via WhatsApp Deel deze pagina op Google+

Wij horen graag uw mening. Laat uw reactie achter.

Wilt u een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.vilans.nl].

We willen graag weten met wie we in gesprek gaan, daarom vragen wij uw naam en e-mail. Uw e-mailadres zal niet online geplaatst worden.

Plaats het getal '587' in onderstaand controle veld.

Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten