Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

Professionalisering maatschappelijke gezondheidszorg stap dichterbij

25 zorgorganisaties lopen warm voor Omaha als classificatie.

25 zorgorganisaties hebben vervolgstappen gezet om te werken aan een landelijke professionele standaard voor de (wijk)verpleging, vanuit een invalshoek van maatschappelijke gezondheidszorg. Dit deden zij tijdens een invitational conference op woensdag 1 oktober. De organisaties lopen warm voor Omaha System als classificatie.

Verkenning en vervolgstappen

De afgelopen weken zijn de mogelijkheden van het Omaha System verkend en vergeleken met andere systemen. Er is een gezamenlijke visie beschreven over het nut en de noodzaak van een gezamenlijke classificatie, de mogelijkheden van het beheer in de toekomst en een ontwerp van een invoeringstraject voor individuele zorgorganisaties. De aansluiting met de indicatiestelling en de certificering van ICT-leveranciers en opleiders is onderdeel van de invoering. Deze visie en de vergelijking van classificaties is op 1 oktober 2014 besproken met de betrokken bestuurders. Het visiedocument is door geïnteresseerde zorgorganisaties op te vragen bij Vilans. Bekijk ook de vergelijking van de classificaties.

Ervaringen uit de praktijk

Het Omaha System is niet nieuw in het zorglandschap. Tijdens de bijeenkomst hebben Amstelring en Vivium Zorggroep hun praktijkervaringen gedeeld. Bij Amstelring kwamen zorgprofessionals zelf met het initiatief om een kwaliteitsimpuls te geven aan het methodisch handelen. Per 1 januari werken alle 60 teams van Amstelring met het Omaha System. Een medewerker: “Eindelijk een methode die iets toevoegt aan onze professionaliteit en waar we ook goede feedback van krijgen”.

Ook zorgprofessionals van Vivium Zorggroep reageerden positief. Ze waren vooral enthousiast over de taal, het verkregen inzicht in interventies en de facilitering van uitwisseling binnen de teams.

Landelijk draagvlak

De kerngroep, bestaande uit onder andere bestuurders van Amstelring, Zorgaccent, Hilverzorg, Vivium Zorggroep, Buurtzorg Nederland en Vilans, heeft verdiepende contacten gehad met diverse landelijke organisaties, aanbieders van thuiszorg en intramurale zorg en met enkele gemeenten en wetenschappers. Ook Zorgverzekeraars Nederland en ActiZ ondersteunen het initiatief. ZN vindt standaardisatie belangrijk om de positie van de wijkverpleegkundige te versterken naast de huisarts. Ook ActiZ wil toewerken naar een landelijke professionele standaard (wijk)verpleging met Omaha als vertrekpunt. Niet alleen voor de wijkverpleging, maar ook voor de intramurale verpleegkundige zorg in verzorgings- en verpleeghuizen. ActiZ vindt het daarom belangrijk af te stemmen met V&VN.

Vervolgstappen

De komende maand wordt een onafhankelijk bestuur gevormd van de stichting die Omaha System beheert en de implementatie ondersteunt. Ook wordt uitgewerkt wat het vraagt van organisaties om met Omaha System te gaan werken. Tevens worden overleggen met partijen als VWS en ActiZ gevoerd voor een goed vervolg. Eind november organiseren we een nieuwe bijeenkomst. Dan zullen de betrokken bestuurders een intentieverklaring ondertekenen.

Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina via WhatsApp Deel deze pagina op Google+

Wij horen graag uw mening. Laat uw reactie achter.

Wilt u een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.vilans.nl].

We willen graag weten met wie we in gesprek gaan, daarom vragen wij uw naam en e-mail. Uw e-mailadres zal niet online geplaatst worden.

Plaats het getal '357' in onderstaand controle veld.

2 reacties geplaatst
 • jennie mast

  schreef op 21 aug 2015

  Ha Willi-Anne, het werken met een classificatie als het Omaha system geeft eenduidigheid in de taal die zorgverleners gebruiken om het geheel vast te leggen van wat ze doen. Het gaat dus niet alleen over indiceren maar ook over je acties, breder dan vp en pv, en je resultaten die je wilt bereiken samen met de cliënt. Klinisch redeneren heb je voor al je handelen nodig en is de basis van waaruit je werkt. De uitdaging in het werken met welk systeem dan ook blijft om creatief en op maat te werken zodat de client er beter van wordt.

 • willi-anne roozen

  schreef op 15 aug 2015

  Ik ben pas begonnen met indiceren, wij gebruiken nog geen classificatie systeem, alleen het klinische redeneren, verpleegkundige proces. dit verwerken we in digitaal zorgplan volgens Label Care. Hier is voor mij de vrijheid van indiceren compleet, samen met de cliënt en zijn omgeving een zorgplan op maat samenstellen. De PV en VP verantwoorden in de het zorgplan. Ik vraag me af of we niet te veel naar de systemen willen om de indicatie naar de ziektenkosten verzekeraar te motiveren/verantwoorden. Aan elk systeem zitten voor en nadelen, elk systeem vraagt soms creativiteit.

  verder had ik nog een vraag, waar kan ik terug vinden dat er elke 6 maanden een herindicatie moet plaats vinden.

Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten