Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

Vilans schrijft white paper over integrale aanpak persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg vraagt om een brede aanpak op verschillende niveaus. Hoe realiseren we dit in de praktijk?

Op woensdag 1 oktober presenteerde Vilans een nieuw white paper over persoonsgerichte zorg. Namens de denktank persoonsgerichte zorg overhandigden Nathalie Eikelenboom (Zorggroep DOH) en Brigiet Brink, ervaringsdeskundige en coach het white paper aan Chiel Bos, voorzitter ZO! (Zelfzorg Ondersteund). Directeur Pieter Jeekel van ZO! onderstreepte het belang van samenwerken: 'We hebben al veel geleerd van elkaar. Partijen moeten elkaar gaan vinden om als één stem naar buiten te treden.'

Presentatie White paper persoonsgerichte zorg 2014

Persoonsgerichte zorg op grote schaal toepassen

Iedereen wil dat mensen met een chronische ziekte persoonsgerichte zorg krijgen. Zorg waarbij niet de ziekte centraal staat maar de mens. Maar hoe realiseren we dit in de praktijk? Het vraagt om een integrale aanpak op verschillende niveaus. Persoonsgericht werken is een omslag die tijd nodig heeft. De gezamenlijke inspanningen van de afgelopen 5 jaar waren te eenzijdig gericht op het toerusten van zorgverleners om deze cultuuromslag te realiseren. Er was te weinig aandacht voor het complete plaatje: de rol van de patiënt, de organisatie van zorg en de verantwoordelijkheid van de zorginkopers. Om persoonsgerichte zorg op grote schaal in Nederland toe te passen is een bredere aanpak nodig.

Huis van persoonsgerichte zorg

In het white paper persoonsgerichte zorg beschrijft Vilans die aanpak als de bouwstenen van het Huis van persoonsgerichte zorg. Een praktische handleiding waarmee zorgverleners en zorgmanagers in hun eigen organisatie aan de slag kunnen. Het huis bestaat uit vijf onderdelen:
 
1. Hart van het huis: persoonsgerichte zorg
2. Linkermuur: goed geïnformeerde patiënten en mantelzorgers
3. Rechtermuur: de coachende zorgverlener
4. Dak: organisatie die persoonsgerichte zorg faciliteert en ondersteunt
5. Fundament: persoonsgerichte omgeving en zorginkoop

Huis van persoonsgerichte zorg

Actieve patiënten en coachende zorgverleners

Het model laat zien dat patiënten actief participeren in het zorgproces en dat zorgverleners een coachende rol vervullen. In het  hart van het huis geven zorgverlener en patiënt samen vorm aan persoonsgerichte zorg. Dit bestaat uit drie stappen. Het samen bepalen van de agenda, de doelen en acties formuleren en de follow up organiseren.

Ondersteuning van het zorgproces

De andere onderdelen van het huis ondersteunen dit zorgproces. De organisatie van zorg (het dak) biedt meer taakdelegatie en goede ICT- en administratieve ondersteuning. Het fundament van het huis ‘de persoonsgerichte zorginkoop’ vraagt van verzekeraars persoonsgericht in te kopen, waarbij er in de inkoop meer aandacht is voor de coachende rol van de zorgverlener, de inzet van zelfmanagement en ervaringsdeskundigheid van patiënten.

Denktank van patiënten en zorgverleners

Het Huis van persoonsgerichte zorg is gebaseerd op de ‘Co-creating Health’-aanpak en het ‘House of Care’-model uit Engeland. Een denktank, georganiseerd door Vilans, vertaalde de inzichten uit Engeland naar een Nederlands model voor persoonsgerichte zorg. Zorgverleners, managers van zorggroepen, vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, InEen en Zelfzorg Ondersteund! namen deel aan de denktank.

Oproep aan landelijke partijen

Vilans roept landelijke partijen binnen Zelfzorg Ondersteund! op om persoonsgerichte zorg mogelijk te maken en ruimte hiervoor te creëren via zorginkoop en ICT-ondersteuning. Vilans dringt aan op online toegang voor patiënten en het realiseren van de landelijke randvoorwaarden om persoonsgerichte zorg en ondersteunende zelfzorg in Nederland tot een succes te maken.

White paper persoonsgerichte zorg 2014

Meer informatie over persoonsgerichte zorg

Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Google+ Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina via WhatsApp

Wij horen graag uw mening. Laat uw reactie achter.

Wilt u een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.vilans.nl].

We willen graag weten met wie we in gesprek gaan, daarom vragen wij uw naam en e-mail. Uw e-mailadres zal niet online geplaatst worden.

Plaats het getal '704' in onderstaand controle veld.

Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten