Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

Ervaringen van onafhankelijke cliëntondersteuners

Wat komen onafhankelijke cliëntondersteuners tegen bij de invulling van hun beroep en bij het verkrijgen van passende ondersteuning en zorg door cliënten?

Sinds de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Wet langdurige zorg (Wlz) van kracht zijn, zijn de gemeente en het zorgkantoor verplicht om mensen met beperkingen de mogelijkheid te bieden om hulp te krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze helpt mensen met beperkingen bij het verhelderen van hun hulpvraag, denkt mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpt bij het aanvragen van passende ondersteuning en zorg.

Ervaringen van onafhankelijke cliëntondersteuners

Gesprekken met professionele en vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuners

In opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzochten wij in samenwerking met Movisie de ervaringen van onafhankelijke cliëntondersteuners met de invulling van hun beroep en het verkrijgen van passende ondersteuning en zorg door hun cliënten. We hielden daartoe 3 groepsgesprekken met rond de 30 professionele en vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuners.

Kwalitatief deelonderzoek

Dit kwalitatieve onderzoek maakt deel uit van de evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ). Enkele conclusies uit dit deelonderzoek geven weer dat de ondervraagde cliëntondersteuners:

  • nog onduidelijkheid ervaren over hun kerntaken en de afbakening van taken van vrijwillige en professionele ondersteuners. (Wmo)
  • niet altijd voldoende ruimte hebben om hun onafhankelijke positie in te vullen, bijvoorbeeld bij deelname aan wijkteams waarin directe collega’s ondersteuning en zorg toekennen. (Wmo)
  • constateren dat veel cliënten niet weten dat de mogelijkheid er is om zich te laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. (Wmo en Wlz)
  • nog veel onbekendheid signaleren over de toegangsprocedures tot zorg en ondersteuning. (Wmo en Wlz)
  • de scheiding tussen onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de Wmo en vanuit de Wlz als onwenselijk ervaren. (Wmo en Wlz)
  • Onafhankelijke cliëntondersteuners vinden het gewenst, als het gaat om bijstand bij klachten en geschillen, dat cliënten zelf de keuze mogen maken. (Wlz)
Auteur(s) Marjan Hurkmans, Jan Willem van de Maat, Anne-Marie van Bergen
Jaar 2016
Vorm Pdf-bestand
Download pdf-bestand
Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina via WhatsApp Deel deze pagina op Google+

Wij horen graag uw mening. Laat uw reactie achter.

Wilt u een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.vilans.nl].

We willen graag weten met wie we in gesprek gaan, daarom vragen wij uw naam en e-mail. Uw e-mailadres zal niet online geplaatst worden.

Plaats het getal '806' in onderstaand controle veld.

Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten