Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

Kennisbouwstenen ondersteunen wijkteams en netwerken

Hoe zorgen wijkteams en netwerken ervoor dat ze over de juiste kennis beschikken om de vragen van inwoners te beantwoorden?

Professionals in wijkteams en -netwerken willen inwoners begrijpen en helpen. Dat is niet altijd eenvoudig. De dagelijkse praktijk leert dat wijkteams veel verschillende vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen krijgen. Ook trekken diverse doelgroepen aan de bel. Hoe beantwoorden wijkteams deze vragen? Welke kennis hebben ze nodig en waar vinden ze dit? Hoe weten we welke kennis nog mist? De kennisbouwstenen van het programma Integraal werken in de wijk (IWW) helpen.

Gemeente Amersfoort - regio Eemland - had behoefte aan overzicht van de kennis waarover sociale wijkteams moeten beschikken. Hiervoor creëerden zij - met een bijdrage van IWW - kenniskaarten. Het team van IWW zag de meerwaarde van deze kaarten voor andere wijkteams en -netwerken en ontwikkelde de kaarten door tot kennisbouwstenen.

kennisbouwstenen ondersteunen wijkteams en netwerken

Wat zijn kennisbouwstenen?

De bouwstenen geven informatie over specifieke doelgroepen, zoals jeugd, opvoeders, mensen met een niet-westerse achtergrond en laaggeletterde mensen. Daarnaast geven ze basis- en specifieke kennis op 7 kennisdomeinen: lichamelijke gezondheid, dagelijks functioneren, inkomen, participatie, opvoeden en opgroeien, veiligheid en psychische gezondheid.

Kennisbouwstenen ondersteunen wijkteams

De bouwstenen ondersteunen wijkteams en netwerken op diverse manieren. Ze bieden:

  • Overzicht van de algemene en specifieke kennis 
  • Kennis die wordt gemist kan zo worden opgespoord
  • Afbakening van welke vragen het wijkteam/netwerk kan beantwoorden
    Dit helpt bij het bepalen wanneer een specialist moet worden ingezet
  • Kennisontwikkeling en de borging daarvan
    Dit helpt bij plannen voor scholing of deskundigheidsbevordering
  • Relevante kennisbronnen

De bouwstenen verwijzen direct naar kennis en hulpmiddelen.

Toepassing bouwstenen vol kennis

De bouwstenen kunt u zowel op individueel, team- als regionaal niveau gebruiken. Hierbij is het belangrijk dat wijkteams of wijknetwerken zelf bepalen welke kennis zij nodig hebben, omdat iedere opdracht en iedere wijk uniek is. De bouwstenen zijn getoetst aan landelijk beschikbare kennis en voorgelegd aan verschillende kennisinstituten, wijkteams en -netwerken en hun professionals. De bouwstenen worden regelmatig bijgewerkt en aangevuld. Voor meer informatie over de bouwstenen of voor ondersteuning bij de toepassing ervan, kan contact worden opgenomen via info@integraalwerkenindewijk.nl

Over Integraal werken in de wijk

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen wij de krachten met Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut en de Werkplaatsen Sociaal domein om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen zij in nauwe samenwerking met de praktijk. Het doel is om beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt in de wijk.

Auteur(s) Herma Ooms, Annelies Kooiman, Rian van de Schoot
Jaar november 2017
Vorm Pdf-bestand
Download pdf-bestand
Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina via WhatsApp Deel deze pagina op Google+

Andere gerelateerde publicaties

publicatie

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de Wmo

Lees publicatie
publicatie

Draaiboek voor bijeenkomst Samenwerken in de wijk

Lees publicatie
publicatie

Actief werken aan een beter lokaal samenspel in zorg en ondersteuning

Lees publicatie
publicatie

Organisatievormen en positionering van wijkteams

Lees publicatie
Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten