Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

Kwetsbare cliënten door transitie tussen wal en schip

Eerste lijn moet alert blijven op signalen van deze mensen en meedenken: hoe zorgen we dat zij in beeld blijven?

Er zijn mensen die ondersteuning nodig hebben maar door de transitie tussen wal en schip dreigen te vallen. Het gaat om mensen van wie u aan de buitenkant niet ziet dat ze een beperking hebben, zoals mensen met autisme of een psychische stoornis.

In dit artikel staan de uitkomsten van een peiling die we hielden onder 17 professionals en ervaringsdeskundigen met specialistische kennis uit praktijk, beleid en management. Zij geven aan dat ze niet weten om hoeveel mensen het gaat, maar het betreft in ieder geval 5 groepen cliënten:

 • met een zintuiglijke beperking,
 • met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek,
 • met autisme,
 • met een niet-aangeboren hersenletsel en
 • met een ernstige psychiatrische stoornis.

We roepen iedereen in de eerste lijn op om alert te blijven op signalen van deze mensen en mee te denken: hoe zorgen we dat zij in beeld blijven?

Auteur(s) Marjan Hurkmans
Jaar Maart 2016
Vorm Pdf-bestand
Download pdf-bestand
Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina via WhatsApp Deel deze pagina op Google+

Wij horen graag uw mening. Laat uw reactie achter.

Wilt u een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.vilans.nl].

We willen graag weten met wie we in gesprek gaan, daarom vragen wij uw naam en e-mail. Uw e-mailadres zal niet online geplaatst worden.

Plaats het getal '974' in onderstaand controle veld.

3 reacties geplaatst
 • Ditje Hinrichs

  schreef op 17 mrt 2016

  http://www.ditjevooriedereen.nl In de praktijk kom ik tegen dat het voor mensen met een psychische aandoening (b.v. borderline) een zoektocht is om als zorgverlener betaald te worden voor de zorg die je geeft. Gemeenten sturen je naar zorgverzekeraar, zorgverzekeraar (ik begeleid hen vanuit mijn professie als Maatsch.Werker; met, indien nodig, ondersteuning van een psycholoog). Zorgverzekeraar zegt: MW hoort bij WMO Gemeente, Gemeente zegt: dit is behandeling dan moet je bij zorgverzekeraar zijn. Gelukkig dacht Gemeente Hengelo mee en cliente heeft nu PGB via WMO Hengelo. Volgens mij zijn er best hulp/zorgverleners die deze groep kunnen helpen, maar de weg (het duurt soms maanden) om betaald te worden, of gewoon een client die je in geen enkele wet kwijt kunt, maakt dat de meeste zorgverleners kiezen voor andersoort clienten. Vandaar dat deze groep dus vaak tussen wal en schip valt en niet geholpen wordt.

  Met vriendelijke groet, Ditje Hinrichs

  Eigenaar/Maatschappelijk Werker DitjeVoorIedereen

 • marjan Hurkmans

  schreef op 15 mrt 2016

  Beste Eva,

  Dank je wel voor je reactie: Herkenning en erkenning daar begint het inderdaad mee. Waarbij we rekening moeten houden met het feit dat veel op de sociale wijkteams afkomt. Dit vraagt samen zoeken naar oplossingen. Ik hoor graag meer van de "levenscoach" en wat daarvan kunnen leren.

 • Eva van der Kraan

  schreef op 14 mrt 2016

  Het wordt in dit schrijven al gezegd: de beperking is vaak onzichtbaar. Bij onvoldoende kennis en ervaring met bepaalde problematiek of gedrag (wat hier vaak uit voort vloeit) wordt de beperking niet herkend. En daarmee vaak niet de juiste aanpak gehanteerd. Het begint met herkennen en erkennen. Train eerstelijns, nu vaak generalistische professionals daarin. Het werken met nieuwe doelgroepen vanuit een kleinere groep generalisten vraagt om overdracht en onderhoud van kennis vanuit organisaties die eerder met deze doelgroep werkten. Op veel plekken gebeurd dit in de sociale teams, maar door de enorme werkdruk in deze teams kan dit eenvoudig weg niet altijd. Dit is het gevolg van de bezuinigingen. En vergeet hierin niet dat het herkennen en afstemmen in de communicatie vooral om ervaring vraagt. Veel organisaties die nu anders worden ingekocht door gemeenten hébben deze expertise in huis. Laat men daar vooral gebruik van maken en niet zelf het wiel opnieuw uitvinden. Vanuit zorgaanbieders en MEE organisaties blijven we dit nauw volgen en staan we open om hierover in gesprek te gaan. Er zijn al gemeenten die een zogenaamde 'levenscoach' inzetten via MEE om juist deze doelgroep te kunnen ondersteunen. Misschien goed om deze voorbeelden te volgen.

Andere gerelateerde publicaties

publicatie

Betere nazorg nodig voor mensen met NAH

Lees publicatie
publicatie

Lesbrief niet-aangeboren hersenletsel

Lees publicatie
publicatie

Maatschappelijke business case NAH-gezinsondersteuning

Lees publicatie
publicatie

Bied passende hulp aan kinderen met niet-aangeboren hersenletsel

Lees publicatie
Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten