Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

Verbetertraject - NAH-zorgprogramma

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben vaak meerdere beperkingen. Dat vraagt om een integrale aanpak en een goed zorgprogramma. Zo laat u ook aan zorgverzekeraars en gemeentes zien dat integrale NAH-zorg ingrijpende en duurdere zorg voorkomt, zoals schuldhulpverlening en verslavingszorg.

Wat we gaan doen

Goede NAH-zorg vraagt om een integrale aanpak in een gestroomlijnde keten van disciplines. Ons zorgprogramma voorziet daarin én sluit aan bij de zorgstandaarden CVA/TIA en traumatisch hersenletsel.

Samen vertalen we uw visie in een zorgprogramma met afspraken over kaders, werkwijzen, rolverdeling en planning. Het cliëntperspectief is leidend.

Acties en werkwijzen afstemmen

We werken met multidisciplinaire werkgroepen. In 3 à 4 werkconferenties van 1 dagdeel doorlopen we het proces van zorgprogrammering. De opbrengst van de huiswerkopdrachten vormt steeds de basis voor de volgende conferentie. Zo stemmen we acties en werkwijzen op elkaar af. Vilans begeleidt en ondersteunt het proces en bewaakt de voortgang. Ons vertrekpunt: betrouwbare metingen (bijvoorbeeld met de NAH-scan) en de nieuwe kwaliteitscriteria die we samen met cliënten ontwikkeld hebben.

Aansluiten bij zorgstandaard

In 2014 verschijnt de nieuwe zorgstandaard traumatisch hersenletsel. Doel: het beschrijven en organiseren van optimale NAH-zorg vanuit het perspectief van de patiënt. De zorgstandaard CVA/TIA bestaat al sinds 2012. Organisaties die een NAH-zorgprogramma ontwikkelen, kunnen gemakkelijk bij zo’n zorgstandaard aansluiten.

Waarom Vilans

De medewerkers van Vilans hebben veel contacten met mensen met NAH, hun familie en de organisaties die hun ondersteunen. Zij hebben een schat aan kennis en ervaring opgebouwd over NAH én over integrale samenwerking binnen en tussen organisaties.


Wat het oplevert

Ons vertrekpunt: de nieuwe kwaliteitscriteria NAH en betrouwbare metingen (bijvoorbeeld met de NAH-scan).

Vilans Niet-aangeboren hersenletsel

Een helder en eenduidig zorgprogramma voor mensen met NAH dat recht doet aan hun behoeften. Medewerkers weten wat dit van hen vraagt. Acties en werkwijzen zijn op elkaar afgestemd. U kunt uw NAH-zorg verantwoorden naar zorgverzekeraars en gemeentes en aansluiten bij de Zorgstandaard CVA/TIA en traumatisch hersenletsel.

Wilt u een helder zorgprogramma voor mensen met NAH?

We maken graag een voorstel op maat voor u.

 • Met wie

  Managers, beleidsmedewerkers, specialisten ouderenzorg, begeleiders, gedragswetenschappers, verpleegkundigen en verzorgenden.

 • Interessant voor

  Zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg, thuiszorg en ouderenzorg. Instellingen kunnen ook samen een compleet zorgprogramma ontwikkelen.

 • Doorlooptijd

  Circa 6 tot 12 maanden.

 • Investering

  Tussen € 15.000 en €20.000.


Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten