Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

6 nuttige feiten over de Wet langdurige zorg

Wat betekent de wet voor cliënten en welke impact heeft deze op zorgmedewerkers?

Er bestaan nogal wat onduidelijkheden over de veranderingen die de Wet langdurige zorg (Wlz) voor veel cliënten met zich meebrengt en welke impact dit heeft op zorgmedewerkers. Wij zetten enkele feiten waar veel misverstanden over bestaan op een rij.

1. Het PGB heeft een wettelijke basis in de Wlz

Binnen de Wlz is ook een Persoonsgebonden Budget (PGB) mogelijk. Het PGB heeft een wettelijke basis in de Wlz. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor het uitkeren van het PGB.

2. Cliënten die onder de Wlz vallen hoeven niet in een instelling te wonen

Cliënten die zorg uit de Wlz ontvangen, kunnen deze zorg onder voorwaarden ook thuis ontvangen. Bijvoorbeeld door een Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT) of Persoonsgebonden Budget (PGB).

3. Cliënten kunnen niet gedwongen worden een instelling te verlaten

Voor alle cliënten die nu in een instelling wonen geldt dat zij hier mogen blijven wonen. Zij kunnen niet gedwongen worden om weer zelfstandig te wonen en houden hun recht op een plaats in een instelling.

4. Niet alle dagbesteding gaat naar de gemeenten

Cliënten met een zorgzwaartepakket (zzp) met daarin ook dagbesteding vallen onder de Wlz, ongeacht waar zij wonen. Deze dagbesteding valt dus niet onder gemeenten.

5. Ook mensen met langdurige psychische problemen kunnen een beroep doen op de Wlz

De Wlz is er ook voor bepaalde cliënten met GGZ-problemen. Cliënten met een GGZ C-indicatie vallen per 1 januari 2015 onder de Wmo 2015.

6. De indeling in ZZP’s is van belang voor mensen die nu al een ZZP hebben

De indeling in zorgzwaartepakketten (laag ZZP en hoog ZZP) is van belang in het overgangsrecht, dus voor mensen die nu al een ZZP hebben. Het gaat hierbij om het ZZP dat geïndiceerd is. Mensen met een laag ZZP (zie hieronder) die thuis willen (blijven wonen), gaan op het moment dat hun indicatie afloopt over naar de gemeenten (Wmo 2015) en/of de zorgverzekeringswet. 

Welke ZZP’s zijn laag? Ouderenzorg: ZZP VV 1, 2 en 3. Gehandicaptenzorg: ZZP VG 1 en 2, ZZP LG 1 en 3, ZZP ZGAUD 1, ZZP ZGVIS 1

Meer weten?

Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina via WhatsApp Deel deze pagina op Google+

Wij horen graag uw mening. Laat uw reactie achter.

Wilt u een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.vilans.nl].

We willen graag weten met wie we in gesprek gaan, daarom vragen wij uw naam en e-mail. Uw e-mailadres zal niet online geplaatst worden.

Plaats het getal '345' in onderstaand controle veld.

7 reacties geplaatst
 • J.Wigmore

  schreef op 13 apr 2017

  Mijn vrouw zit in een zorgcentrum, met. Een WLZ indicatie ook voor dagbesteding. Nu wil ze 4 dagdelen naar het schild, vanwege haar blindheid, om gerichte dagbesteding te doen. Kan dat?

 • Jose Kanbier

  schreef op 10 feb 2015

  ik mis de subsidieregeling eerste lijns verblijf en behandeling

  Dit geeft nog veel onduidelijkheden wat wel en niet kan.

 • sarike

  schreef op 06 feb 2015

  In de WLZ zijn ook veel mensen die in initiatieven of bv Thomashuizen wonen.

  Niet in een instelling maar in een eigen huis, maar volgens de nu gebruikte definitie, niet thuis.

  Wonen met een aantal anderen, met 24uurs zorg, in een woning en waar je je PGB deelt.

  Het zijn er meer dan iedereen denkt en ze vallen in de hervorming nogal tussen wal en schip en dat is jammer want daar zit wel de innovatie, zo wordt ook gezegd door VWS!?

 • Erica van de Veerdonk

  schreef op 04 feb 2015

  clienten kunnen niet gedongen worden om zelfstandig te wonen, maar wel (dacht ik en dat is de vraag) gedwongen worden om te verhuizen naar een andere instelling/locatie waar ze hun verblijfsindicatie kunnen blijven gebruiken.

 • Hans Noordtzij

  schreef op 04 feb 2015

  Deze antwoorden zijn niet volledig. Zo hebben GGZ-clienten met een ZZP-B een indicatie gekregen voor 3 jaar en niet voor onbepaalde tijd! Voor GGZ-clienten met een ZZP-B is het niet mogelijk hun zorg in de vorm van een PGB, VPT of MPT te ontvangen!

  Graag aanvullen c.q. nuanceren.

 • Rian van de Schoot

  schreef op 03 feb 2015

  Mariska, dat klopt en staat er ook: mensen met een zzp + dagbesteding vallen onder de Wlz. En daarnaast is er inderdaad de groep van Wlz-indiceerbaren, die apart bezien worden op toegang tot de Wlz.

  Alle overige mensen met (voormalige 'extramurale') dagbesteding vallen onder de Wmo en dus de gemeenten.

 • Mariska van den Akker

  schreef op 03 feb 2015

  Cliënten met een zorgzwaartepakket (zzp) met daarin ook dagbesteding vallen onder de Wlz, ongeacht waar zij wonen. Deze dagbesteding valt dus niet onder gemeenten. Ook mensen met een indicatie in functies en klassen kunnen onder de WLZ vallen, de indiceerbaren. De dagbesteding van deze mensen valst niet onder gemeenten!

Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten