Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

Top 10 onnodige zorghandelingen

6 van de 10 onnodige zorghandelingen worden nog massaal uitgevoerd

Kennisplein Zorg voor Beter vroeg zorgmedewerkers of zij zorghandelingen uitvoeren waarvan bekend is dat er modernere en minder tijdrovende alternatieven voor zijn. De resultaten zijn opvallend, 6 van de 10 onnodige zorghandelingen worden nog massaal uitgevoerd.

Dit is de top 10 van onnodige zorghandelingen met de eerste 3 nader uitgelegd:

 1. Overmatig gebruik van zinkzalf ter voorkoming van smetten. In de richtlijnen wordt dit afgeraden, want het vergroot juist het risico op huidletsel.
 2. Een extra inlegger in incontinentiemateriaal. Dit heeft een averechts effect, want het veroorzaakt juist lekkage.
 3. Het dagelijks zwachtelen van cliënten die zwachtels nodig hebben. Beter alternatief is veel zwachtels die langer kunnen blijven zitten.
 4. Standaard helpen bij steunkousen aandoen
 5. Masseren ter voorkoming van decubitus
 6. Dagelijks vervangen van urinezakken
 7. Niet onderzoeken van hulpmiddel steunkousen
 8. Standaard helpen bij medicatie
 9. Standaard helpen bij oogdruppelen
 10. Wassen met water en zeep in plaats van verzorgend wassen

Top 10 onnodige zorghandelingen

Onnodige zorghandelingen

De resultaten komen voort uit de Zelftest Slim zorgen. Per handeling kunnen bezoekers aangeven of ze deze handeling wel of niet doen. In de Zelftest krijgt u meteen praktische tips om te verbeteren.

Nog veel te verbeteren

Else Stapersma, Vilans-adviseur Slim Zorgen: ‘Er blijken nog veel onnodige zorghandelingen gedaan te worden, meer dan we dachten. Er is dus nog veel te doen. Het vraagt onder andere om meer bewustwording bij zorgmedewerkers. Soms zijn medewerkers gewend dingen op een bepaalde manier te doen en is er onvoldoende kennis over wat wel en niet werkt. Met het project Slim Zorgen werken we daaraan.’

Meer informatie over Slim Zorgen

Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina via WhatsApp Deel deze pagina op Google+

Wij horen graag uw mening. Laat uw reactie achter.

Wilt u een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.vilans.nl].

We willen graag weten met wie we in gesprek gaan, daarom vragen wij uw naam en e-mail. Uw e-mailadres zal niet online geplaatst worden.

Plaats het getal '98' in onderstaand controle veld.

26 reacties geplaatst
 • Isa

  schreef op 06 okt 2016

  Guten Tag,

  Ich hätte gerne von Ihnen gewusst auf Basis von welcher wissenschaftlichen Untersuchung Sie sich berufen? Es ist einfach etwas zu behaupten wenn mann es nicht unterbauen kann oder angeben worauf diese " onnodige zorghandelingen" sich berufen.

  Wer hat wann-, wo-, wie-, für wie lang, welche Situation untersucht?

  Ausserdem ist die von Ihnen beschriebene "zorghandelingen" vollständig Abhängig von de individuelen Situation.

  Hieraus entnehme ich eine oberflächliche "kennis"

  Met vriendelijke groet

  Isa

 • Henriette

  schreef op 01 okt 2016

  Verzorgend wassen is geen optie in de thuiszorg, geloven jullie nu echt dat de cliënten deze washandjes gaan aanschaffen? De cliënten hebben al zorgkosten genoeg!

 • Betsiet

  schreef op 01 okt 2016

  Ik ben erg nieuwsgierig, op basis waarvan deze conclusies tot stand gekomen zijn. Je mag niet appels met peren vergelijken. Dus graag meer specificatie of toelichting.. Op basis waarvan ik mijn keuzes kan bepalen. Opvallend vind ik hierbij punt 5 en 6. Want hiervoor is sowieso hulp nodig.

 • Redactie Vilans

  schreef op 30 sep 2016

  Top 10 onnodige zorghandelingen komt voort uit het traject Slim zorgen. Het doel van Slim zorgen is dat je als zorgmedewerker bewuste keuzes maakt en daarbij de afweging of de zorghandeling die je uitvoert nog steeds de beste is voor de cliënt. Geen zorghandelingen uit gewoonte uitvoeren, bijvoorbeeld niet standaard kiezen voor wassen met water en zeep, maar de optie van verzorgend wassen overwegen en bespreken met de cliënt. In de factsheet van Slim zorgen http://www.vilans.nl/docs/vilans/publicaties/Slim-Zorgen-onnodige-zorg-ouderen.pdf staan de onnodige zorghandelingen uitgebreider beschreven en kun je lezen waar de informatie op gebaseerd is. We zien in de reacties veel opmerkingen over het gebruik van een extra inlegger in een incontinentiebroekje. We snappen de overwegingen om dit in de praktijk wel te doen. Hou hierbij in gedachten dat een extra inlegger in incontinentiemateriaal kan leiden tot irritatie en risico op huidletsel en bespreek ook dit met de cliënt.

 • Elco van liere

  schreef op 29 sep 2016

  Beste mevrouw meneer,

  Wij kunnen u helpen binnen de onderstaande regeling hulpmiddelen. Bel tijdens kantooruren Elliezo 0416-283571 of mail info@elliezo.nl voor vragen. als u wil oefen kan dat bij ons op afspraak of, Wij sturen in overleg met een ergotherapeut bij u in de buurt de benodigde juiste producten op om te oefenen. Wij kennen ergotherapeuten in uw omgeving. zij zullen samen met ons ondersteunen dat de hulpmiddelen vergoed gaan worden.

  www.facebook.com/Dressbuddy-491824067692735/?fref=ts

  www.facebook.com/Slip-perfect-1691948191069527/

  www.facebook.com/ort.o.mate%20/

  www.facebook.com/Dressbuddyvakantie-283131678700005/

  Vergoedingen hulpmiddelen

  Wet en regelgeving:

  Betreft Verstrekking eenvoudige aan-/uittrekhulpen elastische kousen

  Uit onderzoek blijkt dat in de thuiszorg en verpleeghuizen men mensen verplicht hulpmiddelen voor het aan-/uittrekken van elastische kousen in huis te hebben.

  Hieronder de uitleg over verschillende situaties (aanleunwoningen met of zonder zorg, verpleeghuizen evt. hoe het zit met de vergoeding).

  Aanleunwoning/zelfstandige situatie

  Iemand in een aanleunwoning woont nog zelfstandig.

  Regeling zorgverzekering

  Aan- en uittrekhulpen voor elastische kousen van onder de te verzekeren prestatie van de Zorgverzekeringswet. Dit is als volgt geregeld in artikel 2.6, onder m, van de Regeling zorgverzekering:

  “Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en functieverlies van lymfevaten bij het transport van lymfe”.

  Toelichting

  “De voorwaarden voor de elastische kousen zijn in termen van verloren gegane lichaamsfuncties omschreven. Door deze omschrijving kunnen aantrek-hulpmiddelen, uittrekhulpmiddelen en hulpmiddelen die zowel voor het aan- als voor het uittrekken kunnen worden gebruikt, worden verstrekt of vergoed”.

  Op deze situatie van zelfstandig wonenden is de brief van 17 juli 2008 nog steeds van toepassing. Het standpunt dat wij toen hebben ingenomen m.b.t. de afgrenzing tussen AWBZ en Zvw had vooral betrekking op dure aan-/uittrekhulpen, omdat daar veel vragen over waren.

  Er zijn eenvoudige aan- en uittrekhulpen – zoals de Easy Slide + Easy Off – maar ook elektrische apparatuur voor het uittrekken van kousen zoals de Ort.o.mate. Voorkomen moet worden dat AWBZ-zorg wordt geleverd, als een hulpmiddel kan volstaan. Door het beschikbaar stellen van aan- en uittrekhulpmiddelen behoeft de thuiszorg in een aantal gevallen niet langs te komen voor het uittrekken van de kousen. Het kan dan doelmatig zijn een duur elektrisch kousen uittrekapparaat te verstrekken.

  Als een verzekerde zelfstandig zijn kousen kan uittrekken met een aan-/uittrekhulp dan heeft hij hierop aanspraak via zijn zorgpolis. Maar deze zelfstandigheid is lang niet voor iedere oudere weggelegd, ook niet met meer geavanceerde apparatuur.

  De vraag is dan ook of aanspraak bestaat op een eenvoudige aan- en of uittrekhulp als nog steeds thuiszorg nodig is?

  Het CVZ constateert dat veel oudere mensen niet zelfstandig hun kousen kunnen aan- en uittrekken. Zij hebben – ondanks de beschikbaarheid van een eenvoudige aan- en uittrekhulp – nog steeds hulp nodig van zorgverleners. Het komt voor dat zorgverzekeraars in dat geval geen vergoeding verlenen voor de aan-/uittrekhulp omdat men het hulpmiddel ziet als ARBO-ondersteuning. In die optiek zou het hulpmiddel door de werkgever aan de medewerker van de thuiszorg ter beschikking moeten worden gesteld. Het is de vraag of dit terecht is.

  Aan- en uittrekhulpen zijn individuele (persoonsgebonden) hulpmiddelen. Uit hygiënische overwegingen is het niet wenselijk dat een zorgverlener één aan-/uittrekhulp voor meerdere patiënten gebruikt (denk aan schimmelinfecties, wondjes of huidschilfers). Niet alleen voor de zorgverlener maar ook voor de patiënt is het aangenamer als een aan-/uittrekhulp wordt gebruikt. Er behoeft immers minder kracht te worden gezet om de kousen aan- en uit te trekken. Tenslotte zullen de kousen bij gebruik van de aan-/uittrekhulp langer meegaan.

  In de AWBZ is expliciet geregeld dat – indien de zorg kan worden geleverd op grond van een andere wettelijke regeling – geen aanspraak bestaat op AWBZ-zorg, tenzij in de AWBZ uitdrukkelijk is bepaald dat deze zorg ten laste van de AWBZ komt. Dit laatste is bij hulpmiddelen waar het hier om gaat niet het geval.

  Gelet op het voorgaande is het CVZ van mening dat als patiënten bij het aan- en uittrekken van elastische kousen zijn aangewezen op het gebruik van eenvoudige aan- en uittrekhulpmiddelen, zij deze verstrekt dienen te krijgen via het basispakket Zvw.

  Of zij bij het aan-/uittrekken van de kousen wel of niet hulp krijgen van zorgverleners is daarbij niet relevant. AWBZ-instelling met indicatie voor verblijf

  Indien een verzekerde in een instelling verblijft met alleen een indicatie voor verblijf, dan komen de benodigde hulpmiddelen voor rekening van de basisverzekering Zvw, tenzij er sprake is van een outillagehulpmiddel. Een instelling die AWBZ-verblijf aanbiedt, moet zijn toegerust voor het bieden van de zorg die het volgens zijn doelstelling verleent. Dat wil zeggen dat bepaalde voorzieningen voor bewoners (standaard) aanwezig moeten zijn, zoals outillage (uitrusting, materieel) voor het verblijf en de zorgverlening in de instelling. Het gaat om voorzieningen die door meer mensen – eventueel navolgbaar – te gebruiken zijn.

  Hulpmiddelen voor het aan- en uittrekken van elastische kousen vallen niet onder de outillagehulpmiddelen. Voor mensen met een indicatie voor verblijf die bijv. in een verzorgingshuis, wonen komen de aan- en uittrekhulpen (gelijk aan de situatie van zelfstandig wonenden) voor rekening van de basisverzekering Zvw. AWBZ-instelling met indicatie voor verblijf en behandeling

  Verzekerden die in een AWBZ-instelling verblijven met een indicatie voor verblijf en behandeling in dezelfde instelling (artikel 15, Besluit zorgaanspraken (AWBZ)) hebben aanspraak op hulpmiddelen die nodig zijn in verband met behandeling en zorg binnen de instelling. Dit zijn outillagehulpmiddelen, individuele (evt. aangepaste) hulpmiddelen en verpleegartikelen. De aanspraak is niet beperkt tot hulpmiddelen die nodig zijn voor de behandeling, maar omvat álle hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor de zorg.

  Dit betekent dat mensen die in een AWBZ-instelling (bijvoorbeeld verpleeghuis) verblijven met een indicatie voor verblijf en behandeling de eventueel benodigde aan- en uittrekhulpen verstrekt krijgen via de AWBZ.

  Alles waar hier AWBZ word aangegeven is veranderd in zorgverzekeringwet. Hulpmiddelen gaan soms ten koste van het eigenrisico als het gaat verbruik artikelen. Soms wordt het in bruikleen gegeven dan is het niet met eigenrisico belast.

  Voor vragen mag u contact met mij opnemen ik help u graag verder.

 • Tanja

  schreef op 29 sep 2016

  Ik heb echt bezwaar tegen nummer tien! Verzorgend wassen met de doekjes is zeker een alternatief, maar om wassen met water en zeep gelijk maar als overbodig te betitelen....

  Ik heb zelf recent in het ziekenhuis gelegen, was toen het slecht ging erg blij met de doekjes, maar ik kon twee dagen later de verpleegkundige die een waskom pakte wel zoenen!!

 • Elly Wiersema-Klein

  schreef op 29 sep 2016

  Als ik in mijn laatste levensfase zou zijn met contracturen , pijnlijke bonkjes, incontinent of met catheter , dan mogen alle 10 onnodige handelingen rustig uitgevoerd worden , ik weet dan zeker dat er nog tijd voor mij gemaakt word , verzorgend wassen met die warme magnetron doekjes lijkt mij heerlijk ......!

  Als oud verpleegkundige schaam ik mij soms diep, heel diep hoe er tegenwoordig zorg gegeven wordt met in de ene hand de pieper en de ander een stopwatch , beleid dat uitgestippeld wordt van hogerhand geef ik een dikke vette onvoldoende . Ook weet ik dat er veel zorgmedewerkers zijn die erg hun best doen maar alle veranderingsprocessen niet meer aan kunnen....ik hoop dat er nog tijd overblijft voor mij , later.

 • Maria

  schreef op 29 sep 2016

  Ik ken iemand die gewoon auto rijdt, de hele dag op sjouw gaat naar familie of kennissen, maar waar thuiszorg wel al jarenlang twee keer per dag zijn ogen komt druppelen. Ik snap niet waarom hem dat niet wordt aangeleerd zelf te doen. Hij kan het best, maar wil het niet.

 • Arnold

  schreef op 29 sep 2016

  Een extra inlegger is voor mensen die veel pijn ervaren met draaien in de nacht een uitkomst, je haalt inlegger eruit en de rest van de nacht kunnen de mensen met de bestaande inlegger doen. Dit kun je dan doen zonder onnodig draaien. Verzorgend wassen valt onder warme zorg en is vriendelijk voor de huid, minder huidirritaties. Maar idd. de keus moet bij de cliënt/bewoner liggen. In sommige verpleeghuizen worden bewoners gedouchd die in thuissituatie geen douche hadden. Dit kan gepaard gaan met angst en wordt vaak niet begrepen.

 • Miranda B

  schreef op 29 sep 2016

  Niet onderzoeken: hulpmiddelen bij steunkousen, Waar gaat dit om, het niet zoeken naar alternatieven?

  Hier valt zeker winst te behalen echter zullen dan hulpmiddelen die het voor cliënten mogelijk maakt om zelf de kousen aan te doen in de basis verzekering moeten vallen.

  Want ik heb dit bij meerdere cliënten geprobeerd alternatieve hulpmiddelen echter zijn veel oudere mensen niet instaat bij hun verzekering na te gaan of ze deze vergoed krijgen/ daarnaast of ze met deze hulpmiddelen dit daarna wel wel zelf kunnen doen is de vraag mantelzorgers heb lang niet altijd de tijd/ wil om dit na te gaan (er komt immers al zorg voor).

  Het kost mij als verpleegkundige veel tijd die "duur" is om dit na te gaan voor de cliënt die daarna veelal snel afschrikt bij de onkosten. Die hebben geen geld over om voor 60,- een hulpmiddel aan te schaffen zeker als het hulpmiddel misschien voor niets komt

  of moet op eigen kosten de hulpmiddelen aanschaffen om te kijken of deze zouden kunnen werken (los van hygiëne aspect) en daarna alsnog moeten overtuigen tot eventuele aanschaf indien deze niet vergoed wordt.

  Ik kan me voorstellen dat enkele cliënten zeker met hulpmiddelen dit zelf kunnen gaan doen, maar hier zit veel tijd in en onkosten in het begin die zich over een langer termijn terug halen, mits de cliënt ook de kans krijgt binnen de financiële ruimte of zonder te veel rompslomp bij verzekeringen/ gemeente om deze te krijgen.

  Want het gemak van thuiszorg of hulp is veel makkelijker geregeld en kost hun financieel niks (vanuit de basisverzekering). en een hulpmiddel kost tijd, inspanning en mogelijke financiële kosten.

 • Rolstoelplein

  schreef op 29 sep 2016

  Schrik ervan dat er nog steeds veel zorgmedewerkers zijn die denken dat een extra inlegger zorgt dat iemand langer droog blijft.

  Ik heb medelijden met de mensen die door deze zorgmedewerkers dagelijks een keer extra verschoond moeten worden dan nodig was geweest, omdat een zorgmedewerker dacht dat je hiermee langer droog blijft. Terwijl een extra inlegger de absorptievermogen juist halveert. En daarnaast kan je door een extra inlegger te gebruiken ook nog eens onnodige huidschade veroorzaken.

 • Aaf Leenhoven

  schreef op 28 sep 2016

  De lijn bezuinigingen en efficiënt kostenbesparend werken, ten opzichte van zelfredzaamheid, vind ik erg dun binnen deze 10 tips. Natuurlijk moet iemand zo zelfredzaam mogelijk blijven maar de afweging maken over wat diegene de rest van de dag nog moet doen blijft minstens net zo belangrijk. Binnen mijn instelling wordt overigens regelmatig bewezen dat een extra inlegger in de incontinentieluier of broekje de zorgvrager langer droog houdt. Wij gebruiken dat tijdens uitstapjes en wanneer een zorgvrager op de dagbesteding niet geholpen kan worden i.v.m. haar geloof en het aantal mannelijke ADL medewerkers. Dit is echt een punt wat uitgedragen wordt door de vertegenwoordiger van incontinentiematerialen uit het oogpunt van bezuinigingen.

  A.Leenhoven senior-begeleider woonlocatie GHZ

 • Marijke

  schreef op 28 sep 2016

  Er zijn veel goede punten, maar het wassen met water en zeep gaat toch boven het afvegen met een doekje. Veel mensen blijven dit toch gewoon prettiger vinden, en dan heeft de klant daarin toch zeker de vrije keuze. Voor mensen die niet graag gewassen worden en ernstig zieke mensen is het een oplossing. Ik zou zeggen vrije keus in douchen en/of een gewone wasbeurt en dat is zeker geen onnodige zorghandeling.

 • Monqiue Bogaerts

  schreef op 28 sep 2016

  Het zou fijn zijn als zorghandelingen die ave rechts werken verdwijnen (deze zijn niet professioneel) maar hoe iemand gewassen wenst te worden (vraag het eens aan de patient of diens familie) lijkt mij gewenst en noodzakelijk, verzorgend wassen is in principe iets wat je doet op indicatie (pijn etc.) maar gewoon lekker douchen is normaal en als daar hulp bij nodig is dan is dat zo!!! Daarnaast kijk ook even hoeveel inspanningstolerantie de patient nog heeft, het zou treurig zijn dat de kousen dan wel aangetrokken zijn door de patient zelf maar dat zij of hij de rest van de dag uitgevloerd is, wat is er dan nog over van kwaliteit van leven. Kortom het kan niet zo kort door de bocht gesteld worden!!!

 • tineke

  schreef op 28 sep 2016

  Onnodige zorghandelingen.

  Zo kun je het niet stellen.

  Er wordt gekeken naar wat een mens nodig heeft en dat is individueel bepaald.

  Dit lijstje lijkt erg op bezuiniging en zoals urinezak niet op tijd vervangen dat vraagt om meer problemen zoals blaasontsteking evenals incontinentie materiaal,dan krijg je echt grote huidproblemen die dan weer behandeld moeten worden,dus dat maakt de zorg duurder!

 • Nelleke de Jong

  schreef op 28 sep 2016

  Een extra inlegger is bij een zwaar dementerend persoon bij wie de ADL zeer moeizaam gaat, echt nodig. Zo kun je de inlegger weghalen en iemand schoonmaken zonder de persoon helemaal uit te kleden. Nelleke@daarbijdemolen.nl

 • annet doorn

  schreef op 28 sep 2016

  Niet meer dagelijks urinezak verwisselen is vragen om flinke problemen.Niet mee eens.

 • Redactie Vilans

  schreef op 30 nov 2015

  Beste Marjan,

  Als je op internet zoekt kom je overal klachten tegen over zorgverzekeraars/leveranciers die bepalen wat voor materiaal iemand krijgt en hoeveel.

  Een extra inlegger in het bestaande incontinentiemateriaal sluit niet nauw aan. Incontinentiemateriaal functioneert optimaal en luchtjes worden voorkomen als het materiaal nauw aansluit. Incontinentiemateriaal moet strak tegen het lichaam gedragen worden. Dit kan met ondergoed of een speciaal fixatie netbroekje.

 • Wilfred

  schreef op 25 nov 2015

  Even over punt 7: als je iets niet doet, kun je ook niet iets overbodig doen. Of wordt hiermee bedoeld: er wordt hulp door zorgverlener gegeven, terwijl dit niet per se nodig is, of worden niet de juiste hulpmiddelen gebruikt, zodat de zorgvrager alsnog niet zelfstandig de kousen kan aantrekken? Dit lijkt dan weer op punt 4

 • Wilfred

  schreef op 25 nov 2015

  Hoe hardnekkig zijn gebruiken. Masseren ter voorkoming van decubitus.

 • Marjan

  schreef op 25 nov 2015

  Ik heb een cliënt die inleggers gebruikt in haar tenapants, dit omdat mw maar 24 stuks per maand vergoed krijgt, dus standaard te weinig. Op deze wijze kan ze toch iets langer met 1 broekje doen. Van haar aow kan ze echt niet meer betalen! Ik vind het schandalig dat de verzekering bepaald hoeveel broekjes iemand nodig heeft!

 • Bart

  schreef op 25 nov 2015

  Dank voor dit nuttige overzicht! Mooie stof tot nadenken met bruikbare doorverwijzing.

 • Loes

  schreef op 25 nov 2015

  Dag Janny, het gaat erom dat het niet bij iedereen nodig is om hulp te bieden bij medicatie, oogdruppels of steunkousen. Er zijn veel mensen die dat prima zelf kunnen. Dus standaard aanbieden van hulp is onnodig.

  Overigens wordt vaak een afweging gemaakt bij verzorgend wassen, tussen wat cliënten willen, maar ook kosten van verzorgend wassen en gewoon.

 • Janny

  schreef op 25 nov 2015

  Standaard helpen bij medicatie en oogdruppels. Waarom staat deze er tussen? Lijkt mij niet bepaald "onnodig". Net als steunkousen aantrekken. Sommige mensen zijn echt niet in staat om ze aan te trekken.

  En dat verzorgend wassen... ik vind het vreselijk en de cliënten ook.als zij na een opname in zhuis/vp huis weer thuis komen zegt 95% dat ze blij zijn dat ze weer "gewoon" worden gewassen. Het lijkt mij alleen een optie om bij bedlegerige patiënten te gebruiken die veel pijn hebben.

 • Redactie Vilans

  schreef op 23 nov 2015

  Hoi Iris, er staat nu weer steunkousen... ;)

 • Iris

  schreef op 23 nov 2015

  Bij nummer 7 steenkousen? Ik zou daar echt hulp bij nodig hebben ??

Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten