Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

9 trends in de ouderenzorg

Hoewel niemand precies weet hoe de toekomst eruit ziet, zijn er wel een aantal trends te onderscheiden

De publicatie ‘Anna zorgt voor appeltaart' schetst een mogelijk beeld van de ouderenzorg in 2035. Hoewel niemand precies weet hoe de toekomst eruit ziet, kunnen we wel een aantal trends onderscheiden.

Het gaat om ontwikkelingen die deels al in gang zijn gezet. Denk bijvoorbeeld aan langer thuis wonen, de veranderende rol van de zorgprofessional en het nieuwe concept van positieve gezondheid.

1. Oud wordt u thuis

Mensen wonen vaker en langer thuis. Het percentage ouderen dat in een instelling woont daalt al jaren. Terwijl in 1995 nog 17 procent van de 75-plussers in een instelling woonde, was dit in 2014 gedaald tot 10 procent. Op dit moment woont 95 procent van de 65-plussers in Nederland (bijna 2,8 miljoen mensen) thuis. Mensen met een lichte zorgvraag komen vanaf 2013 niet meer in aanmerking voor het wonen in een zorginstelling. De Wet langdurende zorg (Wlz) maakt het mogelijk om ook met een zwaardere zorgvraag thuis te blijven wonen. Ook mantelzorgers, familieleden, buren, vrienden en andere bekenden uit sociale netwerken dragen bij aan deze ontwikkeling.

2. Diversiteit kleurt zorg

De groep migranten in de ouderenzorg neemt de komende jaren absoluut en relatief toe. De verwachting is dat het aantal migranten boven de 65 jaar groeit van 78.000 niet-westerse migranten in 2011 tot 520.000 in 2050. De grootste groepen zijn op dit moment afkomstig uit Suriname, Marokko, Turkije en Nederlandse Antillen. Ook onder zorgprofessionals neemt het aantal migranten toe.

3. Zorgprofessional verandert

Zorgprofessionals werken niet langer alleen in zorgorganisaties, maar ook in wijkteams, netwerken en steeds vaker als ZZP-er. Hun rol en functie verandert. Dit komt mede door een nieuw concept van gezondheid, waarbij niet de ziekte centraal staat, maar veerkracht en zelfmanagement. Veel banen in de zorg krijgen een bredere invulling. Nieuwe taken zijn bijvoorbeeld het vervullen van een poortwachtersrol, signalering en samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers.

4. Cliënt in de driver’s seat

De zorg rondom de cliënt en zijn netwerk wordt veel persoonsgerichter. Bij het vaststellen van wat een cliënt nodig heeft, worden de cliënt en zijn sociaal netwerk het uitgangspunt. De zorg sluit aan op wat de cliënt nodig heeft en het eigen netwerk niet kan opvangen. In de toekomst beheert de cliënt zijn eigen medische en gezondheidsgegevens in een levenslang persoonlijk gezondheidsdossier en kent rechten toe aan zijn eigen netwerk en zijn zorgverleners om de gegevens in te zien.

9 onvermijdelijke trends in de ouderenzorg

5. Technologie heeft de toekomst

In vergelijking tot het buitenland, maakt de Nederlandse zorg veel gebruik van eHealth-toepassingen. Bij technologie in de zorg gaat het onder andere om beeldcommunicatie, monitoring, zelfzorg, robotisering, big data, edutainment en allerlei digitale platforms voor medische samenwerking. De zorgmedewerkers van de toekomst zijn opgegroeid in een sterk gedigitaliseerde omgeving en zij gebruiken technologie om meer zorg op afstand te leveren en om samen te werken met collega zorgprofessionals van verschillende organisaties.

6. Gebruiker bepaalt, want gebruiker betaalt?

De kosten van ouderenzorg in Nederland gaan snel omhoog. Als de huidige trend doorzet, besteedt Nederland in 2050 8,2% van het Bruto Binnenlands Product aan langdurende zorg. Nederland is dan veruit de grootste stijger in Europa wat betreft publieke uitgaven voor langdurende zorg. Om die reden zal Nederland andere manieren vinden om de zorg te bekostigen, met minder systeem- en overheadkosten.

7. Overheid verbindt en faciliteert

De participatiesamenleving krijgt steeds meer vorm. De zorg ontwikkelt zich daarbij van een Pater-systeem (verzorgingsstaat) via een Ego-systeem (marktwerking) naar een Eco-systeem (waardecreatie). Hierbij raakt de zorg meer verweven met de maatschappij en ligt de focus op de burger, gezondheid, goede zorg en eigen regie. De overheid speelt vooral een verbindende en faciliterende rol. Dit doet zij door alle partijen bij elkaar te brengen om vernieuwing te realiseren en om de zorg te organiseren.

8. Nieuw concept van gezondheid

Er ontstaan nieuwe opvattingen over gezondheid en kwaliteit van bestaan/leven. Centraal staan veerkracht en zelfmanagement op alle domeinen die het leven betekenisvol maken: lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden, intermenselijke relaties, deelname aan de samenleving, persoonlijke ontwikkeling, materieel welzijn, zelfbepaling en eigen regie, rechten en belangen, spiritualiteit en dagelijks functioneren.

9. Kennis op maat maakt en deelt u samen

De vraagstukken in de (ouderen)zorg worden steeds complexer Het onderscheid tussen kennisontwikkelaars, -verspreiders en –gebruikers verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt een grote variatie aan ontwikkelaars en gebruikers die in (vaak lokale/regionale) netwerkverbanden nauw samenwerken aan het ontwikkelen, aanbieden en gebruiken van kennis. Zorgorganisaties en maatschappelijke initiatieven geven ook steeds vaker zelf invulling aan de kennisfunctie.

Meer informatie over ouderenzorg

Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina via WhatsApp Deel deze pagina op Google+

Wij horen graag uw mening. Laat uw reactie achter.

Wilt u een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.vilans.nl].

We willen graag weten met wie we in gesprek gaan, daarom vragen wij uw naam en e-mail. Uw e-mailadres zal niet online geplaatst worden.

Plaats het getal '137' in onderstaand controle veld.

8 reacties geplaatst
 • Sanne van der Weegen

  schreef op 25 aug 2017

  Helemaal waar Ginou. Vrijwilligers hebben een erg belangrijke rol en dit wordt waarschijnlijk alleen nog maar belangrijker in de toekomst. Op pagina 15 van de originele publicatie wordt ingegaan op het feit dat er in 2013 al ruim een half miljoen vrijwilligers werkzaam waren in de langdurende zorg en dat dit aantal en hun rol waarschijnlijk zal toenemen. We passen de samenvatting aan, zodat het ook daarin naar voren komt.

 • Ginou Gerards

  schreef op 24 aug 2017

  Punt 3. Zorgprofessional veranderd, samenwerken met mantelzorger... EN vrijwilligers! Zo'n belangrijk onderdeel wordt weer vergeten, gemiste kans en het is telkens de vrijwilliger die niet als volwaardig wordt gezien in alle veranderingen. Maar wél ervan uitgaan dat de vrijwilliger er is, want anders onstaan er handen te kort bij het volldig uitvoeren vd zorg. Een enorm groot deel van de zorg wordt namelijk onsteunt door vrijwilligers!

 • I.koopmans

  schreef op 08 mei 2017

  Heel optimistisch verhaal. Sluit niet aan bij de praktijk en er moet nog veel veranderen om overbelaste mantelzorg te voorkomen en steeds meer geïsoleerde vereenzaamde ouderen thuis weer midden in de maatschappij te plaatsen

 • L. T. van der Linden

  schreef op 02 nov 2016

  Twee "trends"

  - momenteel organiseer ik mantelzorg voor mijn 96jarige moeder die in een verzorgingshuis verblijft ter compensatie van de afnemende zorg;

  - De digitalisering van de samenleving maakt de wereld steeds ontoegankelijker voor ouderen om zelfstandig te blijven wonen.

 • Jan Willem Tol

  schreef op 02 nov 2016

  Mooie analyse van reeds zichtbare dan wel te verwachten trends. Punt 2 lijkt mij niet zozeer een trend maar een demografisch gegeven. Ik hoop op een 10e trend met een echt vangnet voor de meest kwetsbaren, die uiteindelijk niet kunnen of willen meeliften op de 9 voorgaande.

 • Derksen H.J.

  schreef op 02 nov 2016

  Ik schreef een lange mail, maar al je hen verzen likt het niet. Helaas.

 • Klaasje Peters

  schreef op 02 nov 2016

  De eerste stappen zijn gezet. Er is sprake van een goede ontwikkelingen met nog wat hobbels te gaan. Nog wat meer aandacht voor de mens! Minder bureaucratie en meer ontschotting. Dat maakt het hele proces efficiënter en goedkoper. En vooral veel prettiger! Gewoon doen wat moet en niet de vraag stellen "Kan dit wel!"

 • Jenneke van Veen

  schreef op 01 nov 2016

  Mooie 9 punten geheel mee eens. Ik hoop ook op afschaffen van uniforme landelijke transparantie eisen, laat het goede gesprek tussen zorgvrager en zorgverlener leidend zijn! En als laatste "de overheid financiert en verbindt" daar wordt hopelijk ook de lokale overheid/gemeente mee bedoeld want die is sinds 2015 hiervoor verantwoordelijk!

Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten