Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

10 uitgangspunten voor gebruik psychofarmaca bij probleemgedrag

Help mee gedragsmedicatie te verminderen

Deze 10 uitgangspunten voor bewust gebruik van psychofarmaca zijn tot stand gekomen in het kader van het programma ‘Beter af met minder: bewust gebruik psychofarmaca’ . Dit in samenwerking met een groep experts uit de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Bestaande uit artsen, gedragswetenschappers, onderzoekers, apothekers, managers, bestuurders en Inspectie voor de Gezondheidszorg.

1. Nooit eerste keuzemogelijkheid

Psychofarmaca voor probleemgedrag is nooit de eerste keuzemogelijkheid, met uitzondering van situaties met acuut gevaar voor de cliënt of zijn omgeving.

2. Vooraf gedegen analyse

Behandeling van probleemgedrag wordt voorafgegaan door een gedegen analyse van lichamelijke, psychische, persoonlijke en omgevingsfactoren.

3. Altijd in overleg met cliënt

Behandeling met psychofarmaca voor probleemgedrag is altijd in overleg met de cliënt(vertegenwoordiger) en onderdeel van een integraal multidisciplinair opgesteld behandelplan onder behandelregie van de gedragswetenschapper, arts of verpleegkundig specialist.

4. Indicatie of acute situatie nodig

‘Zo nodig’ gebruik van psychofarmaca voor probleemgedrag is, tenzij geïndiceerd of in acute situaties, niet toegestaan.

5. Direct nadenken over afbouw

Bij aanvang van psychofarmaca voor probleemgedrag wordt al direct nagedacht over en gewerkt aan afbouw en stoppen.

10 uitgangspunten voor gebruik psychofarmaca bij probleemgedrag

6. Terugkerende evaluatie

Bij gebruik van psychofarmaca voor probleemgedrag wordt minimaal driemaandelijks geëvalueerd met arts, gedragswetenschapper, verzorgende/begeleider en met input van cliënt(vertegenwoordiger). Bij deze evaluatie is de apotheker tenminste eens per jaar aanwezig.

7. Psycho-educatie over probleemgedrag

Cliënt(vertegenwoordiger), verzorgende en/of begeleider krijgen psycho-educatie over probleemgedrag en over het monitoren van de werking en bijwerking van de psychofarmaca voor probleemgedrag.

8. Bestuurder is verantwoordelijk

De bestuurder is bestuurlijk verantwoordelijk voor het psychofarmacabeleid en zorgt voor voldoende deskundig personeel en randvoorwaarden.

9. Werken volgens richtlijnen

Professionals werken volgens professionele richtlijnen over probleemgedrag en het voorschrijven van psychofarmaca.

10. Evaluatie op afdelingsniveau

Gebruik van psychofarmaca voor probleemgedrag wordt op afdelingsniveau geëvalueerd.

Deze 10 uitgangspunten zijn ook in PDF-vorm beschikbaar

Meer informatie over psychofarmaca

Deel deze pagina via E-mail Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina via WhatsApp Deel deze pagina op Google+

Wij horen graag uw mening. Laat uw reactie achter.

Wilt u een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.vilans.nl].

We willen graag weten met wie we in gesprek gaan, daarom vragen wij uw naam en e-mail. Uw e-mailadres zal niet online geplaatst worden.

Plaats het getal '568' in onderstaand controle veld.

Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten