Op de agenda

Leerkring Technologie in de wijk - Implementatie hoe doet u dat? Lees verder
Inspiratiedag - Hygiënisch werken Lees verder
Minder papier, meer tijd voor zorg Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Antibioticaresistente bacteriën zijn een groeiend probleem. Infectiepreventie en hygiënisch handelen verdienen meer aandacht.

Lees meer
Marjolein van Vliet
Marjolein van Vliet