Op de agenda

Schrapsessie Regeldruk - Minder regels, meer tijd voor zorg in verpleeghuizen Lees verder
Proeverij - Samenwerking versterken met informele zorg Lees verder
Kennismaking - Erkenningstraject interventies langdurende zorg Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Antibioticaresistente bacteriën zijn een groeiend probleem. Infectiepreventie en hygiënisch handelen verdienen meer aandacht.

Lees meer
Johan Vesseur
Johan Vesseur