Is het kwaliteitskader een kramp of een kans?

Moeder moet langer thuis wonen
Maar wat is langer?
Langer thuis dan we gewend waren?
Langer dan moeder lief is?
Langer dan haar kinderen zouden willen?
Of langer dan veilig en verantwoord voor moeder is?

(Gedicht door )

Waar mag u in de nabije toekomst op rekenen als zorg in een verpleeghuis nodig is? Voor uw moeder of iemand anders die u lief is? Hoe krijgt u inzicht in de kwaliteit van die zorg? Van welke ‘basiszorg’ mag u uitgaan? Op al die vragen moet het nieuwe  antwoord geven. Bedoeld voor zorgvragers, familieleden en zorgprofessionals. Ik denk dat het een kans is voor de hele sector. Want een kader stelt grenzen, maar geeft ook ruimte.

Moe van kwaliteitskader

Veel verpleeghuizen hebben het gevoel dat ze onder druk staan. Hoe blijven zij goede zorg bieden als mensen steeds ouder worden en meer zorg nodig hebben in hun laatste levensfase? Ik zie organisaties soms in een kramp schieten als het kwaliteitskader ter sprake komt. Wat moeten we nu weer en aan welke eisen moeten we voldoen? Wat doet de zorgverzekeraar, wat doet de Inspectie? Wat doen we met al die adviesbureaus die zeggen wat we moeten ‘omdat het in het kwaliteitskader staat’?

Is het kwaliteitskader een last of een kans?

Kader is basis voor kwaliteit in zorg

Voor al die verpleeghuizen is er goed nieuws. Want heel veel zaken die volgens het kader geregeld moeten worden, regelt u allang! Het kader geeft een basis voor kwaliteit. Het kader stelt leren en verbeteren centraal. Met andere woorden: hoe inzichtelijk is de basis bij ons en hoe kunnen we dat nog beter doen? Niets om bang voor te zijn, want als het goed is, is dat allang voor elkaar. En als de randvoorwaarden niet in orde zijn, moet dat toch ook verbeteren? Goed opgeleid personeel, minder , hulpbronnen op de juiste manier inzetten, het spreekt eigenlijk allemaal voor zich. 

Weg met registratielast

Laten we niet vanuit een kramp de ruimte die er is dichtregelen. Laten we niet weer in de valkuil trappen van lijstjes, vinkjes en nog meer registraties. Ik ken geen medewerkers in de zorg die niet vanuit hun persoonlijke motivatie goede zorg willen leveren. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is dat kader een kans voor de sector.

Laten we de moed hebben om de kwaliteit van zorg nog beter te onderbouwen. Leren van elkaar en durven reflecteren op wat we doen. Laten we de kans pakken om weer trots te zijn op de zorg en laten we het lef hebben om dit te laten zien aan iedereen die dat maar wil. Voor uw moeder, voor die ander die u lief is, voor uzelf en voor de zorg in het algemeen.

Meer informatie over het kwaliteitskader

Meer informatie? Neem contact op met:

JennieSenior adviseur
Jennie
Mast
Senior adviseur j.mast@vilans.nl 06 22 81 06 01
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl