Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Nieuw boek brengt zorg voor mensen met beperking in kaart

Nederland telt twee tot drie miljoen mensen met een of meer beperkingen. Welke vormen van zorg en ondersteuning kunnen zij krijgen? Welke wetten regelen dit en wie betaalt wat? De antwoorden en nog veel meer lees je in het nieuwe boek 'Zó werkt de gehandicaptenzorg', boordevol toegankelijke plaatjes en korte bondige tekst. Handig voor ieder die in en om de zorg werkt of gaat werken, in de privésfeer ermee te maken heeft of (gemeentelijk) beleid maakt. 

16-11-2020

Hoe zit het met de participatie van mensen met een beperking in vergelijking met de rest van de Nederlandse bevolking? Hoeveel mensen werken in de gehandicaptenzorg? Welke hulpmiddelen voor mensen met een beperking komen uit welke wet? En hoe ontwikkelen de uitgaven in de gehandicaptenzorg zich? 'Zó werkt de gehandicaptenzorg' geeft antwoorden op al deze vragen (en nog veel meer), uitgelegd met 40 fraaie visualisaties en heldere teksten. 

Bestel het boek 'Zó werkt de gehandicaptenzorg'

Steun van 15 partijen

'Zó werkt de gehandicaptenzorg' is een uitgave van het platform Zó werkt de zorg en is gemaakt met steun van 15 partijen. Het gaat om: AAG, Cello, Firevaned, Ieder(in), NVAVG, Philadelphia, SBOH, ’s Heeren Loo, Sociale Verzekeringsbank, SWZ, Vilans, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van VWS, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

Bekijk ook wat ervaringsdeskundige Mireille de Beer zegt over het nieuwe boek:

Platform 'Zó werkt de zorg'

Het platform 'Zó werkt de zorg' heeft als missie het debat en de besluitvorming over de zorg naar een hoger plan te tillen door middel van heldere, neutrale en toegankelijke informatie. De 17 platformpartners zijn: Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, VvAA, NFU, LAD, Vilans, NZa, ESHPM, AAG, ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, RIVM, SBOH, NZa, SVB en De Argumentenfabriek als uitvoerend partner. 

Meer informatie? Neem contact op met:

HilairSenior adviseur
Hilair
Balsters
Senior adviseur h.balsters@vilans.nl 06 22 81 00 70
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl