Workshop Say yes to the mess - werkgeluk in de zorg

Aandacht voor werkgeluk in de zorg is harder nodig dan ooit. De uitstroom van personeel is er hoger dan elders. Het langdurige ziekteverzuim en de arbeidsmarkttekorten in de zorg nemen toe. Werkgeluk was dan ook de insteek voor de workshop ‘Say yes to the mess’ op de Vilans Relatiedag.

26-09-2019

‘Uit onderzoek blijkt dat een aantal factoren in de basishouding van mensen van invloed is op werkgeluk,’ vertelt Vilans-adviseur Femke de Wit. ‘Zo is een positieve houding ten opzichte van het niet-weten belangrijk, ook wel het uithouden op de plek der moeite genoemd (say yes to the mess). En afwijkingen en fouten zien als nieuwe mogelijkheden.’ Verder zijn er ook omstandigheden buiten jezelf die van invloed zijn. De Wit: ‘Denk hierbij aan minimale structuur, maximale autonomie en het voorkomen van routines.’

Meer boeien en bieden

‘Werkgeluk is belangrijk’, aldus De Wit. ‘We moeten ons niet alleen richten op meer instroom van personeel in de zorg, maar ook op hoe je personeel behoudt. De vraag is hoe we zorgmedewerkers meer kunnen boeien en bieden. Gelukkig is daar steeds meer aandacht voor. Zo zijn er nu al organisaties die een Chief Happiness Officer (CHO) aanstellen.’

Foto's: APA Foto

Werkplaats werkplezier

‘Als organisatie zijn we al heel lang bezig met duurzame inzetbaarheid van medewerkers,’ vertelt Martien Simons, Hoofd Verzuim, Re-integratie en Arbo bij zorgorganisatie Gemiva-SVG Groep. ‘En toch merkten we dat het langdurig verzuim bij ons aan het toenemen was. Vaak was er sprake van geestelijke overbelasting en een disbalans tussen werk en privé. In een ander traject, samen met Vilans, ontdekten we hoe belangrijk aandacht aan de eigen regie van medewerkers is. We hebben toen de Werkplaats Werkplezier opgezet.’

‘Als ik de loterij win, werk ik hier nog steeds’

Simons vervolgt: ‘Voor de werkplaats schreven de medewerkers in 2 bijeenkomsten op wat werkplezier voor hen betekende. Daar kwamen zaken naar voren als “buiten de lijntjes denken”, “een goed rooster” en “je veilig voelen”. 1 medewerker schreef: “Als ik de loterij win, werk ik hier nog steeds”.’ De uitspraken hebben we gegroepeerd in 3 thema’s:

  • veiligheid en vertrouwen;
  • je talenten kunnen inzetten en jezelf kunnen ontwikkelen;
  • een goede balans tussen werk en privé.’

Invloed op rooster

‘De manier van roosteren speelde bij ons een grote rol,’ aldus Simons. ‘Centraal daarbij stond de discussie hoe je zorgt dat mensen grip kunnen blijven houden op hun eigen werktijden. Bijvoorbeeld: veel korte diensten waardoor medewerkers meer dagen een aantal uren werken, in plaats van 3 dagen van 8 uur.’

Het roosteren roept veel discussie op bij de workshopdeelnemers. Want in hoeverre kun je je als roostermaker aanpassen aan alle wensen van mensen? De antwoorden heeft Simons natuurlijk niet 1-2-3. ‘Maar we merkten wel dat er een aantal helpende factoren waren. Zo scheelt het al in de communicatie en de onvrede, als zorgmedewerkers de roostermaker persoonlijk kennen.’

Een frisse wind

Tot slot was het de beurt aan de workshopdeelnemers om punten te bedenken voor meer werkgeluk. Op gesprekswolkjes schreven zij factoren als:

  • bewust een frisse wind in het team laten waaien
  • waardering, gezien worden als mens
  • autonomie, maar wel gefaciliteerd worden
  • trouw zijn aan jezelf
  • honoreren dat mensen verschillend zijn

Ook meer inzicht krijgen in werkgeluk binnen de eigen organisatie? Ga dan aan de slag met de Geluksdoos.

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl