Naar hoofdinhoud Naar footer

4 vernieuwende praktijkroutes in het onderwijs

Gepubliceerd op: 07-09-2021

Voor zorgorganisaties is het aantrekkelijk om studenten sneller mee te laten lopen in de praktijk. Zo kunnen zij studenten binden en komen studenten beter voorbereid in dienst. Vier mbo’s doen daarom mee met hun praktijkroute aan het onderzoeksproject ‘Zorg voor de toekomst’. Bij praktijkroutes heeft de praktijk een veel groter aandeel dan in het reguliere onderwijs.

Met het onderzoeksproject Zorg voor de Toekomst willen we bestaande praktijkroutes voor zorgopleidingen verder ontwikkelen. Naast de mbo’s bestaat het samenwerkingsverband uit: HAN Kenniscentrum Kwaliteit van leren, het Experticecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) en Vilans. Gezamenlijk toetsen we de vier scenario’s voor praktijkroutes en passen die vervolgens aan. Zo ontwikkelen we een instrument voor praktijkroutes dat we aan mbo- en zorginstellingen kunnen aanbieden en dragen we bij aan een visie op een leven lang leren. 

Bekijk de vier praktijkroutes

Graafschap College: Zorgstudenten beter voorbereiden met wijkleercentra

Het Graafschap College biedt zowel praktijkroutes in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) als in de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). Bij de BOL-praktijkroute gaan studenten één middag naar het wijkleercentrum waar een docent aanwezig is. Daar bespreken ze casuïstiek of werken ze aan een project. De meeste wijkleercentra bevinden zich op de locatie van een zorginstelling. Ook bij de BBL- route maken studenten gebruik van het wijkleercentrum. Tot slot is er ook nog een BBL-route bij gehandicaptenzorgorganisatie Elver, waar studenten Maatschappelijke Zorg volgens contracturen werken. Meer weten? Bekijk het portret van het Graafschap College.

ROC Friese Poort: Leren op meerdere zorg- en welzijnslocaties

In praktijkroute ‘Leren op Locatie’ van ROC Friese Poort wisselen studenten van afdeling of locatie wanneer zij voor dat moment zijn uitgeleerd op een plek. Ook mogen studenten maximaal één jaar op dezelfde locatie stagelopen. Dit om instellingspecifiek opleiden te voorkomen. Aan de start vindt er telkens een matchgesprek plaats tussen student, docent en werkbegeleider van de betreffende zorgorganisatie. Hierbij is aandacht voor wederzijdse verwachtingen, werkwijze, vaardigheden en de geschiktheid van de student. Er vinden intervisiebijeenkomsten, studieloopbaan- en coachingsgesprekken plaats. Studenten uit ‘Leren op Locatie’ leggen dezelfde examens af en krijgen hetzelfde diploma als studenten die de gebruikelijke onderwijsroute volgen. Meer weten? Bekijk het portret van ROC Friese Poort.

ROC Nijmegen: Studenten die sneller en meer praktijkervaring opdoen in het ziekenhuis

De opleiding Verpleegkunde van het ROC Nijmegen geeft de praktijkroute samen vorm met het Maasziekenhuis. Het ziekenhuis heeft op die manier invloed op de opleiding. Een docent van ROC Nijmegen verzorgt het onderwijs in het ziekenhuis. Medewerkers van het Maasziekenhuis geven gastcolleges op oproep. Hierdoor vindt er een kruisbestuiving plaats. De begeleiding en beoordeling zijn met elkaar afgestemd. Ook werken beide organisaties aan integrale opdrachten, casuïstiek en intervisie. Meer weten? Bekijk het portret van ROC Nijmegen.

Praktijkroutes van Nova College spelen in op veranderende samenleving

De routes zijn gesitueerd bij de grootste instellingen in de regio. Het onderwijsprogramma wordt samengesteld door mensen van het Nova College én mensen uit de praktijk. Alle modules vinden in de zorginstelling plaats, behalve Nederlands, rekenen en vreemde talen. Studenten krijgen een sollicitatiegesprek als ze zich willen opgeven voor een praktijkroute. Samen met de betreffende zorginstelling kijkt het Nova College wie wordt toegelaten. Vinden studenten de praktijkroute te lastig? Dan kunnen ze altijd terug naar het gebruikelijke onderwijsprogramma. Meer weten? Bekijk het portret van het Nova College

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan