Naar hoofdinhoud

7 condities voor het opbouwen van een sociaal netwerk

Een sociaal netwerk opbouwen is niet eenvoudig. Het vereist soms heel gerichte activiteiten. Toch zijn er heel wat condities die de opbouw van een sociaal netwerk bevorderen of ondersteunen. Door daarop te letten biedt u de cliënt meer kansen om contacten te leggen en op te bouwen.

Conditie 1: Gewoon waar mogelijk

Veel personen met een beperking verkeren nog vaak in een speciale omgeving. Zo blijft iemand makkelijk in hetzelfde wereldje van mensen met een beperking hangen. Probeer dit te doorbreken. Denk steeds dat het gaat om gewone mensen, op gewone plekken en om gewone activiteiten. Pas als dit echt niet lukt kunt u overwegen gebruik te maken van speciale mogelijkheden.

Conditie 2: De samenleving in

Waar ontmoet uw cliënt andere mensen? Meestal niet in zijn eigen huis. Uw cliënt moet er dus op uit. Al dan niet met u. Naar de kroeg, naar de kerk, naar een vereniging, naar de winkel, op bezoek bij andere mensen. Uw cliënt moet op zoek naar plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Uw cliënt moet gezien worden.

Conditie 3: Leven als ieder ander

Het komt nog steeds voor: als iemand ziek is, komt de arts die verbonden is aan de zorgorganisatie, de kapper komt op vaste dagen naar een trefpunt van de instelling en de supermarkt bezorgt één keer per week alle boodschappen aan huis. Ook vrijetijdsactiviteiten worden nog vaak door de zorgorganisatie aangeboden. Lekker makkelijk en veilig, maar zo leert iemand niet om deel te nemen aan de samenleving en om te gaan met anderen. Probeer dit allemaal te normaliseren.

Conditie 4: zorg ervoor dat uw cliënt mensen kan ontvangen

Werk er aan dat uw cliënt ook andere mensen thuis kan ontvangen. In veel speciale locaties zijn ze er niet aan gewend dat een cliënt ongestoord mensen kan ontvangen. Als begeleider moet u toch een situatie scheppen die zo optimaal mogelijk is. Ondersteun uw cliënt bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een bezoek. Maak afspraken over wie wat doet. Wie begroet de bezoeker? Kan de cliënt zelf koffie zetten en presenteren?

Conditie 5: Maak het mogelijk dat mensen als individuen activiteiten ondernemen

Als u zich in een groep beweegt is de aandacht sterker gericht op het eventueel afwijkende gedrag, het afwijkende uiterlijk of de afwijkende manier van communiceren. Alles wat afwijkt, valt dan immers eerder op. De kans op persoonlijke en prettige contacten is dan ook veel groter als iemand alleen (al dan niet met een ondersteuner) sociale activiteiten onderneemt.

Conditie 6: Spreek iemand aan op zijn sociale vaardigheden

Veel mensen die in een speciale omgeving wonen, vertonen gedrag dat in een gewone omgeving niet kan. In deze omgeving is de tolerantie meestal veel groter dan in de gewone samenleving. Als iemand contacten wil onderhouden in de samenleving, dan gaat dat beter, als hij zich zo veel mogelijk aan de sociale spelregels houdt. Coach de persoon hier bij. Denk bijvoorbeeld aan gedrag, hygiëne en uiterlijk van de persoon.

Conditie 7: Stimuleer iemand om contacten aan te gaan

Als begeleider speelt u vaak een niet te onderschatten rol in het leven van uw cliënt. U bent een belangrijke gesprekspartner als het gaat om keuzes die hij in zijn leven maakt en activiteiten die hij wel of niet onderneemt. Voor veel personen is het spannend om contacten aan te gaan. Stimuleer uw cliënt om dit toch te doen. Oefening baart kunst! Richt u ook op het durven iets anders te doen, durven iemand aan te spreken en durven iets te vragen.

Meer weten over sociale netwerken

Deel deze pagina via: