Naar hoofdinhoud Naar footer

Henk Nies herbenoemd als bijzonder hoogleraar

Henk Nies is herbenoemd als bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van zorg. Deze leerstoel is ingesteld door Vilans en gevestigd aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, bij de afdeling Organisatiewetenschappen.

Henk Nies werkt als Directeur Strategie en Ontwikkeling bij Vilans en is daarnaast de afgelopen tien jaar werkzaam als bijzonder hoogleraar bij VU Amsterdam. Hij is nu herbenoemd op deze leerstoel voor de komende anderhalf jaar, tot juli 2023. Nies: 'Het doel van deze verlenging is om het onderzoek naar leren en verbeteren in de langdurige zorg voort te zetten. Het is erg belangrijk dat niet alleen medewerkers, maar ook naasten van kwetsbare cliënten in de zorg goede ondersteuning krijgen en dat zorgorganisaties dat faciliteren. Daarin raken Vilans en mijn collega’s bij de VU elkaar. We willen daarom ook de samenwerking tussen Vilans en de VU verder vorm geven. We gebruiken deze tijd om een hernieuwde leerstoel voor te bereiden waar mijn opvolger terecht kan.' Nies laat weten blij te zijn met de herbenoeming. 'Ik kijk ernaar uit om een de samenwerking tussen Vilans en de VU voort te zetten, aangezien we elkaar weer een stuk wijzer maken.'

Onderzoeksgebieden

De carrière van Nies staat in teken van het samenspel tussen de praktijk, beleid en onderzoek en hij heeft altijd op dit snijvlak gewerkt. Aan VU Amsterdam heeft hij met de afdeling Organisatiewetenschappen een team op kunnen bouwen dat onderzoek doet naar de organisatie van de zorg, toerusting van verzorgenden en de samenwerking tussen onderwijs en de zorgpraktijk. 'We onderzochten bijvoorbeeld het samenspel tussen verzorgenden, familie en cliënten op een afdeling voor mensen met dementie van een verpleeghuis', vertelt Nies. 'Maar ook hoe een klein dorp in Groningen de verantwoordelijkheid voor de lokale zorgvoorzieningen probeerde over te nemen. Duidelijk werd hoe ingewikkeld het samenspel is tussen professionele organisaties en zorgmedewerkers aan de ene kant en initiatieven uit de samenleving aan de andere kant.'

Drijfveer

Het menselijke aspect van zijn werk blijft de belangrijkste motivatie voor Nies. 'Wat mij drijft is dat mensen die langdurige zorg nodig hebben, met complexe problemen, met fysieke of cognitieve beperkingen, een goed leven kunnen leiden. Beleid staat niet op zichzelf, het moet ergens toe leiden en dat kun je soms vergeten als je er midden in zit. Daar spreek ik mezelf dan op aan: draag ik nog steeds bij aan een waardig leven voor mensen die zorg nodig hebben?'

Buitenstaandersblik

'Het is fantastisch dat we nog langer kunnen profiteren van de kennis en expertise van Henk Nies,' aldus Sierk Ybema, afdelingshoofd Organisatiewetenschappen aan VU Amsterdam. 'Afgelopen jaren is hij een enorme stimulans geweest voor het zorgonderzoek in de afdeling Organisatiewetenschappen en binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen. Henk is een heel fijne collega om mee samen te werken en keer op keer komen zijn wijdvertakte netwerk en lange ervaring van pas bij het opstarten, uitvoeren en begeleiden van onderzoek. Hij kent het veld ‘van binnenuit’ en kijkt evengoed met een scherpe buitenstaandersblik.'

Opvolging

Mirella Minkman, voorzitter Raad van Bestuur van Vilans: 'Henk is natuurlijk een autoriteit op zijn vakgebied. Het is waardevol dat Henk deze leerstoel nog kan blijven bekleden, en we zo als Vilans en VU ook zorgvuldig zijn opvolging kunnen waarborgen. We nemen deze zomer afscheid van Henk bij Vilans in verband met zijn pensioen, maar deze verbinding tussen wetenschap en de kennisvragen uit de praktijk is nu al een prachtige nalatenschap.'

Deel deze pagina via: