Naar hoofdinhoud Naar footer

Regiovisie Midden-Brabant: Samen richting geven aan ouderenzorg

Onder de noemer Samen richting geven aan ouderenzorg werken 12 organisaties op het gebied van ouderenzorg in Midden-Brabant samen aan een vitale, sociale en toekomstbestendige ouderenzorg. De ontwikkelingen in de langdurige ouderenzorg maken het noodzakelijk keuzes te maken en fundamentele wijzigingen door te voeren. Deze regiovisie Midden-Brabant is het startpunt van grondige vernieuwingen in de zorg voor ouderen in de regio

Zorgaanbieders voor ouderenzorg staan de komende jaren voor een grote opgave. Reden te meer om te gaan samenwerken. In de scherpe, gezamenlijke regiovisie op de toekomstige ouderenzorg in Midden-Brabant zijn ouderen en hun directe netwerk het vertrekpunt. Preventie en voorkomen van zorg staan op de eerste plaats. Daarnaast richten de samenwerkende organisaties zich op passende zorg door samenwerking en afstemming in het zorgaanbod, op anders organiseren en het inzetten van technologie en innovatie. Belangrijke pijler is uiteraard ook de aandacht voor medewerkers.

Actielijnen

De regionale visie schetst een beeld van de gemaakte keuzes, ambities en de daaruit voortvloeiende actielijnen. De ambities zijn het startpunt van de stappen die we nemen om de ouderenzorg toekomstbestendig te organiseren. Deze stappen zijn geënt op cliënten, mantelzorgers en medewerkers en geformuleerd als actielijnen:

  • Actielijn 1: Actieve voorbereiding op ouder worden
  • Actielijn 2: Samenwerken met de oudere/cliënt aan het roer
  • Actielijn 3: Juiste zorg op de juiste plek
  • Actielijn 4: Aandacht voor medewerkers
  • Actielijn 5: Brede inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend

De samenwerkende organisaties in Midden-Brabant zijn: Volckaert, Thebe, De Wever, Schakelring, Actief Zorg, St. Franciscus, Leyhoeve, Maria Oord, ’t Heem, Amaliazorg, Het Laar en Zorggroep Elde Maasduinen. Daarbij trekken zij vooral samen op met cliënten, informele netwerken, medewerkers, ketenpartners in zorg en welzijn en samenwerkingspartners als gemeenten en onderwijs.

De regionale visie is geen vaststaand gegeven, maar wordt op basis van voortschrijdend inzicht samen met alle betrokkenen voortdurend bijgesteld. Het is een uitkomst van een open dialoog en de bereidheid van de betrokken organisaties om te kijken in welke richting ze moeten bewegen, wat dat betekent voor de eigen organisaties en de manier waarop ze samenwerken.

Meer weten

Deel deze pagina via: