Naar hoofdinhoud

Dit levert het op om een interventie officieel te laten erkennen

Onlangs is de interventie ‘Sterker dan de kick’ opnieuw erkend door de erkenningscommissie gehandicaptenzorg van Vilans. Daarmee staat de erkenning inmiddels vijf jaar in de Databank interventies. Tijd voor een terugblik. Wat heeft dat allemaal opgebracht? En welke tips geven de ontwikkelaars als u uw interventie wilt laten erkennen?

Met de hererkenning blijft het label ‘theoretisch goed onderbouwde interventie’ ook voor de komende vijf jaar behouden voor Sterker dan de kick. De training is ontwikkeld om mensen met een licht verstandelijke beperking te motiveren om iets aan hun verslavingsproblemen te doen. De kans op blijvende gedragsverandering is namelijk het grootst wanneer iemand vanuit zichzelf gemotiveerd is.

Praktijk basis voor de interventie

De interventie is ontwikkeld onder leiding van professor Petri Embregts. Zij is verbonden aan de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) van Tilburg University. ‘Mensen met een licht verstandelijke beperking en hun begeleiders vormden de basis met hun vragen en hun zoektocht naar een passende interventie’, vertelt Embregts. ‘Ze waren betrokken en gaven tijdens het ontwikkelproces feedback. Daarnaast hebben we de training door evaluaties en reflectie van de trainer telkens weer aangescherpt. De onderzoeksresultaten laten zien dat “Sterker dan de kick” werkt. Dan is het goed dat meer mensen met een verstandelijke beperking gebruik kunnen maken van de training.’

Erkenning toont aan wat écht werkt

Embregts: ‘De erkenning maakte de training toegankelijk voor een breder publiek. Na de erkenning in 2015 is de training ruim 250 keer aangevraagd vanuit Nederland en België. Het erkenningstraject is bedoeld om aan te tonen welke ontwikkelde interventies écht werken, op basis van een uitgebreide interventiebeschrijving, een adequate onderbouwing en onderliggend onderzoek. Doordat erkende interventies in de Databank interventies staan, zijn ze makkelijk vindbaar voor zorgprofessionals.’ Luciënne Heerkens, kennismanager bij AWVB: ‘We zijn de afgelopen jaren ook op veel congressen en studiedagen geweest om over ‘Sterker dan de kick’ te vertellen. Daarnaast hebben we regelmatig workshops met ervaringsdeskundigen gegeven aan toekomstige professionals op roc’s. We zijn blij met alle zichtbaarheid die het heeft opgeleverd.’

Dit komt er kijken bij een erkenning

Om in aanmerking te komen voor een erkenning, moet de interventie goed beschreven worden in een uitgebreid werkblad. Dat vraagt wel wat tijd. ‘Het is best spannend om anderen mee te laten kijken, maar constructieve en kritische feedback maakt een interventie scherper en doordachter’, zegt Noud Frielink, senior onderzoeker en coördinator AWVB. ‘Het brengt niet alleen de interventie, maar ook de ontwikkelaar een stap verder in zijn ontwikkeling.’

‘De opmerkingen van de erkenningscommissie zorgden voor aanscherpingen in onze formuleringen en ons denken’, licht Heerkens toe. ‘De interventie is explicieter en logischer opgebouwd. De ondersteuning daarbij vanuit Vilans is behulpzaam. Zij zijn bereikbaar voor vragen en denken met je mee.’ De erkenning van een interventie vraagt wel om bereidheid. ‘Naast de beschrijving moet je natuurlijk bereid zijn om je interventie door te ontwikkelen’, zegt Frielink. ‘Het is belangrijk dat je open staat voor de kritische feedback vanuit de commissie. En je te verdiepen in de theoretische uitgangspunten en de werkzame elementen van de interventie.’

Tip: gebruik het werkblad bij de ontwikkeling

Een belangrijke tip die de ontwikkelaars van Sterker dan de kick graag mee willen geven, is om het werkblad van de commissie tijdens de ontwikkeling van de interventie al in het achterhoofd te houden. Embregts legt uit: ‘Het werkblad nodigt je namelijk uit om al na te denken over bijvoorbeeld de theoretische kaders en het doel en aanpak van de interventie.’ ‘Wees daarnaast als professionals of onderzoekers ook niet te bescheiden over de interventie’, voegt Heerkens toe. ‘Je kunt er anderen mee helpen door de werkwijze van de ontwikkelaars te expliciteren. Het voorkomt dat professionals het wiel opnieuw moeten uitvinden. Daarnaast kan het hen helpen om beter aan te sluiten op de hulpvragen van mensen met een langdurige zorgvraag.’

Gelijkwaardigheid tussen praktijkprofessionals en onderzoekers  

‘Het ontwikkeltraject heeft ons andermaal laten zien dat de samenwerking tussen praktijk en de wetenschap cruciaal is’, benadrukt Embregts. ‘Gebruik maken van elkaars expertise, luisteren naar praktijkervaringen, good practices op waarde beoordelen en op basis van wetenschappelijke inzichten bereid zijn om aan te scherpen, te onderbouwen en soms bij te stellen. Samenwerken vanuit gelijkwaardigheid tussen praktijkprofessionals en onderzoekers is daarvoor essentieel. Je kunt op die manier zoeken naar waar je elkaar aanscherpt en aanvult. Zo verbeteren we samen de zorg en ondersteuning aan mensen met een langdurige zorgvraag. Zodat we hun leven en dat van hun naasten kunnen optimaliseren.’

Uw eigen interventie laten erkennen?

Heeft u een succesvolle aanpak of methodiek ontwikkeld voor de gehandicapten- of ouderenzorg? Is uw interventie ook interessant voor anderen? Wij begeleiden u op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie.