Bijeenkomst - Van verantwoorden naar kwaliteitsverbetering in het Wmo-domein

11 februari 2020
Utrecht

Verschillende gemeenten laten zich voor Wmo zorg en ondersteuning inspireren door outcome indicatoren die worden gebruikt binnen de jeugdhulp. Wat is het doel of gewenste resultaat van een bepaalde voorziening of activiteit (outcome)? Hoe ga je met elkaar in gesprek over doelen en resultaten? In hoeverre hebben beide partijen - gemeente en aanbieder - baat bij het gebruik van indicatoren? In hoeverre ligt de focus op verantwoorden of kwaliteitsverbetering?

Wie, wat en wanneer?

Wanneer:
11 februari 2020
Waar:
Utrecht
Voor wie:
Beleids- of programma-adviseur van een gemeente of manager of bestuurder van een zorgorganisatie. We stimuleren de aanmelding van een duo van professionals uit de gemeente en zorgaanbieders.
Kosten:
Gratis

*Er is plaats voor 20 deelnemers.

Op 11 februari 2020 vindt een bijeenkomst plaats waarin uitwisseling centraal staat. Drie sprekers inspireren ons met voorbeelden uit praktijk en beleid. Samen bekijken deelnemers wat nodig is voor het behalen van de gewenste resultaten én voor een goed gesprek tussen gemeenten en aanbieders. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Movisie, NJi en Vilans. De gedeelde kennis zal landelijk verspreid worden, zodat ook anderen er hun voordeel mee kunnen doen.

Indicatoren Wmo-domein

De regio Utrecht-West deelt tijdens de bijeenkomst hun aanpak en ervaringen rondom het gebruik van indicatoren in het Wmo-domein. In deze regio staat de gezamenlijke duiding van gegevens voorop. Hierna vertelt het NJi over de successen en belemmeringen rondom het werken met de outcome-indicatoren in het jeugddomein en presenteert Evert Schot de nieuwe kijk op verant-woorden op basis van het in 2019 verschenen advies ‘Blijk van Vertrouwen’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. 

De bijeenkomst vindt plaats op 11 februari 2020 van 13.30 tot 17.00 uur in Utrecht. Inloop is vanaf 13.00 uur.  

Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met Krista van Mourik: k.vanmourik@movisie.nl

Programma

 • Inleiding
 • Praktijk voorbeeld:
  • Praktijk pitch vanuit de regio Utrecht-West: Welke stappen hebben zij gezet om tot geschikte indicatoren te komen? Wat heeft dit opgeleverd?
 • Twee verdiepende inspiratiesessies: 
  • Inspiratie vanuit het jeugddomein: Wat zijn de successen en barrières voor het gebruik van outcome-indicatoren (NJI)
  • Inspiratie op basis van het rapport ‘Blijk van vertrouwen’: Hoe kun je anders verant-woorden voor goede zorg? (Evert Schot, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving)
 • Uitwisselen van ervaringen met, vragen over en tips voor het gebruik van outcome-indicatoren in het Wmo-domein.
 • Aanmelden

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Let op! Bij annulering korter dan 2 dagen voor de bijeenkomst of wanneer u zonder tijdige annulering niet aanwezig bent, brengen we een bedrag van 50 euro excl. btw bij u in rekening.

Meer informatie? Neem contact op met:

BarbaraSenior adviseur
Barbara
de Groen
Senior adviseur b.degroen@vilans.nl 06 22 81 06 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl