Congres - Dementie in beweging

2 december 2016
De Reehorst, Ede

Op het jaarlijkse congres krijgt u de gelegenheid ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en bij te dragen aan scholing.

Wie, wat en wanneer?

Wanneer:
2 december 2016
Waar:
De Reehorst, Ede
Kosten:
€ 200 voor artsen in opleiding, verpleegkundig specialisten, physician assistants, paramedici en verpleegkundigen. € 245 voor artsen, psychologen en overige belangstellenden.

Congres Dementie in beweging

Behoefte aan eenduidiger beleid

De ongeveer 100 geheugenpoliklinieken in ons land hebben steeds meer behoefte aan een eenduidiger beleid, zowel wat betreft diagnostiek als de (therapeutische) begeleiding van de patiënt. Vanuit dit streven hebben wij het Nederlands Geheugenpoli Netwerk opgezet. Het netwerk wil de huidige versnippering van kennis en expertise op het gebied van dementiediagnostiek tegengaan.

Meer informatie over dementie

Meer informatie? Neem contact op met:

RuthExpert
Ruth
Pel
Expert r.pel@vilans.nl 06 22 80 96 60
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl