Congres - Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg

12 december 2019
Muntgebouw Utrecht, Leidseweg 90 in Utrecht

Elke hulpmiddelengebruiker moet het hulpmiddel krijgen dat het beste past in de persoonlijke situatie. Dus vraaggericht, waarbij kwaliteit en maatwerk voorop staan. Op donderdag 12 december organiseren Patiëntenfederatie Nederland, ZonMw, het ministerie van VWS en Vilans voor de tweede keer het congres ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg’.

Wie, wat en wanneer?

Wanneer:
12 december 2019
Waar:
Muntgebouw Utrecht, Leidseweg 90 in Utrecht
Voor wie:
Alle partijen die betrokken zijn bij de hulpmiddelenzorg: patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars, onderzoekers, ontwikkelaars, leveranciers, producenten en andere geïnteresseerden.
Kosten:
Gratis

Tijd: Van 9:15 (inloop) tot 16:30 uur

*De inschrijving is gesloten. U kunt zich nog wel aanmelden voor de wachtlijst. Mail dan naar registration@parthen.nl

Sinds 2016 werken patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars, leveranciers en producenten intensief samen aan kwaliteitsstandaarden voor hulpmiddelen in de zorgverzekeringswet. Tijdens dit congres gaan we graag met u in gesprek over actuele ontwikkelingen in de sector op het gebied van innovatie, technologie en onderzoek.

Samen de hulpmiddelenzorg merkbaar beter maken

Maar hoe zorgen we ervoor dat deze kwaliteitsstandaarden en onderzoeksresultaten daadwerkelijk worden toegepast in de praktijk? En wat is de route van een technologische zorginnovatie in de hulpmiddelenzorg: van idee naar structurele toepassing in de praktijk? Het centrale thema van de dag is dan ook ‘Hulpmiddelenzorg van theorie naar praktijk’. We bekijken de dit thema vanuit verschillende perspectieven zoals de hulpmiddelengebruiker, zorgverlener, innovator en onderzoeker. 

U krijgt de gelegenheid om naast de plenaire sessie tevens twee subsessies bij te wonen. Begin november ontvangen reeds ingeschreven deelnemers als eerste de mogelijkheid om hun keuze kenbaar te maken. 

Hulpmiddelenzorg in het centrum van de aandacht

We betrekken u daarnaast bij de Kennisgemeenschap Hulpmiddelenzorg en bespreken met u de voortgang rondom het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg en de al ontwikkelde kwaliteitsstandaarden. Ook informeren we u graag over het ZonMw-programma ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg’. Er wordt ingegaan op doelmatigheidsonderzoek binnen de hulpmiddelenzorg. Tevens worden er mooie voorbeelden gepresenteerd van lopend onderzoek binnen het programma. Een belangrijk onderwerp wat hierbij aan bod komt is de samenwerking tussen relevante partijen in het hulpmiddelenveld.

Meer informatie? Neem contact op met:

ErikProjectleider
Erik
de Jeu
Projectleider e.dejeu@vilans.nl 06 55 44 03 67
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl