Werksessie - Spoed in de ouderenketen

14 november 2018
Vilans, Catherijnesingel 47 in Utrecht

Bent u betrokken bij spoedsituaties in de ouderenketen en vindt u het belangrijk om tot optimale oplossingen vanuit klantperspectief te komen? Dan bent u harte welkom om deel te nemen aan een of beide werksessie(s) rond dit thema. Wij hebben een brede groep belanghebbenden uit diverse organisaties en functies hiervoor uitgenodigd.

Wie, wat en wanneer?

Wanneer:
14 november 2018
Waar:
Vilans, Catherijnesingel 47 in Utrecht
Voor wie:
Betrokkenen bij spoedsituaties in de ouderenketen
Kosten:
Gratis

Centraal vraagstuk: ‘Is ouderenzorg  voldoende proactief en preventief om onnodige verplaatsingen van ouderen te voorkomen in spoedsituaties?’ 

Het project ‘Spoed in de ouderenketen’

In het project ‘Spoed in de ouderenketen’ werken we samen aan beter passende zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Begin 2018 hebben wij een verkennend onderzoek (pdf) gepubliceerd: In een keer goed’, naar het gebruik van Eerstelijnsverblijf.

In het vervolgonderzoek kijken we breder dan medische zorg, dus ook naar sociale, psychische en maatschappelijke aspecten. Dit biedt kansen om de situatie van de oudere beter in kaart te brengen, en kan leiden tot andere ondersteuning en zorg thuis. In het verlengde daarvan is het interessant te verkennen hoe je door een brede blik en ondersteuning, preventief kunt werken en kunt voorkomen dat er een spoedvraag komt. Hiervoor hebben wij een aantal interviews afgenomen. De analyse uit deze interviews en een causaalanalyse benutten we in 2 werksessies om met u te komen tot verdergaande oplossingsrichtingen over wat er nu echt anders moet als het gaat om spoed in de ouderenketen. De opgedane kennis en inzichten vormen daarmee input voor uw eigen, regionale dan wel landelijke, agenda om de spoed in de ouderenketen te verbeteren vanuit het perspectief van de oudere.

Het globale programma 

  • Analyse op basis van interviews en causaalanalyse.
  • Inspirerende voorbeelden vanuit klantperspectief.
  • In gesprek over knellende vraagstukken.
  • Wat gaat helpen het echt anders te doen?

We nodigen u graag uit om mee te denken en mee te werken. De bijeenkomsten vinden plaats op 17 oktober (al geweest) en 14 november, van 10:00 - 13:00 uur (met lunch).

Meer informatie? Neem contact op met:

MoniqueExpert
Monique
Spierenburg
Expert m.spierenburg@vilans.nl 06 29 32 15 42
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl