Inspiratiebijeenkomst - Hygiënisch werken in verpleeghuizen

19 november 2019
Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem

Hoe kunnen verpleeghuisorganisaties hygiënisch werken op een effectieve en aansprekende manier blijvend veranderen? Deze inspiratiebijeenkomst van zorgnetwerk GAIN geeft praktische handvatten voor infectiecommissies of teams.

Wie, wat en wanneer?

Wanneer:
19 november 2019
Waar:
Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem
Voor wie:
infectiepreventiecommissies of teams op organisatieniveau
Kosten:
gratis

Hoe aanmelden?

 1. Meld uw organisatie (en uzelf als contactpersoon) aan via secretariaatGAIN@ggdgelderlandzuid.nl.
 2. Stel een team samen met enthousiaste gemotiveerde collega’s.
 3. Maak de inschrijving definitief door alle deelnemers zichzelf te laten opgeven via secretariaatGAIN@ggdgelderlandzuid.nl, met vermelding van de organisatie.

Hygiëne

Antibioticaresistentie (ABR) is een groeiend probleem. Hygiënisch werken is een belangrijke manier om te voorkomen dat bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica zich verspreiden. Iedereen in verpleeghuizen heeft hier een belangrijke taak in. De medewerker in de schoonmaak die moet zorgen voor een schone leef- en werkomgeving, de verzorgende/verpleegkundige door de juiste hand- en persoonlijke hygiëne, de specialist ouderengeneeskunde door bewuster om te gaan met antibiotica en de bestuurder door strategisch te kiezen voor investeren in infectiepreventie en een gedegen beleid.

Schrijf uw organisatie in voor deze inspiratiebijeenkomst

Bent u op de eerste inspiratiedag (Hygiënisch werken, van beleid tot praktijk) geweest? Dan krijgt u op deze bijeenkomst handvatten om goede vervolgstappen te zetten en om te gaan met mogelijke weerstanden in uw organisatie. Blijvend verbeteren van hygiënisch werken vraagt om teamwork. Daarom is deze bijeenkomst, net zoals de eerste inspiratiedag, speciaal voor infectiepreventiecommissies of teams op organisatieniveau.

Wie passen er in uw team?

Stel uw team samen met bijvoorbeeld:

 • Beleids-/kwaliteitsmedewerker
 • Verzorgende/verpleegkundige
 • Aandachtsvelder/taakhouder hygiëne en infectiepreventie
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Deskundige infectiepreventie
 • Teamleider/locatiemanager
 • Vrijwilligerscoördinator
 • Vertegenwoordiging van de Cliëntenraad

Programma inspiratiebijeenkomst

 • 13.00-13.30 uur Inloop met koffie
 • 13.30-14.00 uur Opening en introductie (quiz)
 • 14.00-15.00 uur Inspiratiesessies
  1. Voor teams die nog aan de slag moeten gaan met ABR en infectiepreventie
  2. Voor teams die aan de slag zijn gegaan nav de vorige inspiratiedag ‘Wat gaat goed en wat kan beter’
  3. Aan de slag met de Lerende omgeving op resistentiepreventie.nl
 • 15.00-15.15 uur Pauze
 • 15.15-16.00 uur Teamsessie (realiseren van een plan van aanpak, of een vervolg hierop)
 • 16.00-16.15 uur Terugkoppeling (wat neem je mee, wat gaat je bijblijven)
 • 16.15-16.30 uur Afsluiting

Zorgnetwerk GAIN (Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk) organiseert de bijeenkomst. Accreditatie is aangevraagd bij Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

Meer informatie over antibioticaresistentie

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl