Inspiratiesessie - Samen oud worden in de wijk

Dinsdag 7 december van 15.30 tot 17.00 uur
Online

ActiZ en Vilans organiseren op 7 december de online inspiratiesessie 'Samen oud worden in de wijk', over diensten en voorzieningen in de wijk voor ouderen. Deze sessie richt zich op zorgprofessionals, teamleiders en beleidsmedewerkers die werken voor ouderen in de wijk, of die hier meer over willen leren. Aan de hand van drie voorbeelden gaan we in op de rol van de zorgorganisatie én professional om de samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg te verstevigen. Zodat ouderen zo lang en goed mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Wie, wat en wanneer?

Wanneer:
Dinsdag 7 december van 15.30 tot 17.00 uur
Waar:
Online
Voor wie:
Zorgprofessionals, teamleiders en beleidsmedewerkers die werken voor ouderen in de wijk
Kosten:
Gratis

Zo lang mogelijk in de eigen en vertrouwde buurt blijven wonen maakt mensen gezonder en gelukkiger dan wanneer zij moeten verhuizen naar een nieuwe onbekende plek. Maar om ouderen nu en in de toekomst thuis de juiste zorg en ondersteuning te bieden is het tijd voor diensten en voorzieningen die hierbij passen. 

Door heel Nederland heen zien we steeds meer initiatieven opkomen waarin burgers, zorgprofessionals, gemeenten en zorgorganisaties samenwerken om aan de behoeftes van de thuiswonende ouderen te voldoen. In deze sessie vertellen drie verschillende initiatieven over de opdracht die zij voor zichzelf zien en op welke manier zij de samenwerking aangaan. 

Sprekers

Thuisplusflats van Lelie Zorggroep – Anita Mathoera 

In een Thuisplusflat hebben bewoners een eigen huurwoning en wonen zij zelfstandig. In de flat is een kantoor van het Team van de Wijk met een vast team van zorgmedewerkers. Zo kunnen bewoners zorg en ondersteuning krijgen op het moment dat dit nodig is en dicht bij huis vragen stellen aan een vertrouwd contactpersoon. Eenzaamheid en behoefte aan zorg worden sneller gezien. Het zorg- en welzijnsteam organiseert ook verschillende activiteiten rondom bewegen, gezondheid en ontmoeten. Lees meer over het Team van de Wijk, zij verzorgen de invulling in de Thuisplusflat van Lelie zorggroep. Anita Mathoera is projectmanager van de Thuisplusflats bij de Leliegroep.

Laagdrempelige inlopen in Dordrecht – Connie Bouwer

Ontmoeting en verbinding organiseren in de wijk is een belangrijke vorm van ondersteuning. Het versterken van het sociale netwerk en het bieden van structuur in de dag of week, helpt burgers langer zelfstandig te blijven. Dit is iets waar de inloopvoorzieningen van Het Spectrum en het Parkhuis in Dordrecht aan bijdragen. Lees meer over de laagdrempelige inloopvoorzieningen. Conny Bouwer is projectleider van het project ‘Laagdrempelige inlopen’. Samen met zorgorganisaties Het Parkhuis en Het Spectrum heeft Bouwer de voorzieningen opgezet.

Leef-zorgconcept in Den Bosch – Marcel van Woensel

Het voormalige Van Neynsel Zuiderschans in ’s-Hertogenbosch is gesloopt en maakt binnenkort plaats voor een splinternieuw wooncomplex voor sociale huur met zorg dichtbij. Zorgorganisatie Van Neynsel en woningcorporatie Zayaz realiseren samen het leef-zorgconcept ‘Wij zijn Zuiderschans. Doe je mee?’. Dit wordt een fijne leefplek voor voornamelijk 65-plussers waar je gezien wordt en waar je jezelf kunt zijn, met 83 zelfstandige nieuwbouw appartementen en een gedeelte voor beschermd wonen. Lees meer over het leef-zorgconcept. De sociale benadering en de social trials worden door Marcel van Woensel, bestuurder bij Van Neynsel, toegelicht.

Meer informatie? Neem contact op met:

LianOnderzoeker
Lian
Stouthard
Onderzoeker l.stouthard@vilans.nl 06 22 81 06 18
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl