Jaarevent Deltaplan Dementie

14 november 2016
Rijtuigenloods in Amersfoort

In nauwe samenwerking met ons, Alzheimer Nederland, PGGM en ZonMw biedt Deltaplan Dementie een gevarieerd programma. Daarin staat het perspectief van mensen met dementie, hun mantelzorgers en de professional voorop. Wat is er al bereikt en wat levert de inzet van Deltaplan Dementie in de toekomst op voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Wie, wat en wanneer?

Wanneer:
14 november 2016
Waar:
Rijtuigenloods in Amersfoort

Jaarevent Deltaplan Dementie 2016

Iedereen in Nederland krijgt in zijn of haar omgeving met dementie te maken. Het is een uitdaging om de gevolgen van deze ziekte het hoofd te bieden. En dat is nu precies het doel van het Deltaplan Dementie. Samen met lidorganisaties en vele andere betrokkenen zetten zij concrete stappen om dementie te voorkomen en te genezen, de dementiezorg te verbeteren en de samenleving dementievriendelijker te maken.

Ervaringen uitwisselen met collega-betrokkenen

Tijdens het inspirerende workshopprogramma – met inbreng van de lidorganisaties van het Deltaplan Dementie – krijgt u de gelegenheid om u te verdiepen in de onderwerpen die u in het bijzonder aanspreken. Op de informatiemarkt kunt u kennismaken en ervaringen uitwisselen met collega-betrokkenen uit het dementieveld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Schouten via communicatie@deltaplandementie.nl

Meer informatie over dementie

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseAdviseur
Else
Stapersma
Adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 - 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl