Karavaanbijeenkomst - Kennisnetwerk niet-aangeboren hersenletsel

16 maart 2020 van 13.30-17.00 uur
Social Impact Factory, Vredenburg 40 in Utrecht

Belangrijk voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is dat ze gezien worden op hun kwaliteiten en dat er tegelijkertijd rekening wordt gehouden met hun beperkingen. Helaas is dit niet vanzelfsprekend. De gevolgen: steeds opnieuw hun verhaal moeten vertellen, onbegrip en zich niet gehoord voelen. Hulpverleners zoeken handvatten om de zorg beter af te stemmen op de vragen, wensen en levens van mensen met NAH.

Wie, wat en wanneer?

Wanneer:
16 maart 2020 van 13.30-17.00 uur
Waar:
Social Impact Factory, Vredenburg 40 in Utrecht
Voor wie:
Zorgprofessionals; mensen met NAH; familieleden; onderzoekers
Kosten:
Gratis. Er zijn beperkte plaatsen beschikbaar. Vol = vol!

Resultaten onderzoek NAH

Het Nationaal Programma Gewoon Bijzonder organiseert karavaanbijeenkomsten, zodat veel mensen kennismaken met onderzoeksprojecten, de ervaringen en de resultaten. Tijdens deze bijeenkomst delen we de resultaten van het NAH-Kennisnetwerk in de afgelopen 3 jaar van (inter)actief onderzoek. De bijeenkomst geeft een inkijkje in de eindproducten. We lichten deze resultaten en producten toe vanuit verschillende perspectieven, zoals die van hulpverlener, ervaringsdeskundige, verwant of het sociaal domein. In gesprekken kijken we hoe dit het leven en de ondersteuning van mensen met NAH en hun naasten kan verbeteren. Daarbij staan steeds 3 uitgangspunten centraal:

 • Slimmer vragen.
 • Gelijkwaardig samenwerken.
 • Beter organiseren.

Programma Karavaanbijeenkomst NAH Kennisnetwerk

 • 13.30 uur - Welkom. ‘Levende bibliotheek’ en fotohoekje: Kennismaken met het netwerk: onderzoekers, co-onderzoekers en leden van de klankbordgroep. Als een soort levende bibliotheek maakt u als professional en ervaringsdeskundige kennis met elkaar voordat u aan de middag begint.  
 • 13.45 uur - Gezamenlijke aftrap. NAH Kennisnetwerk gewoon bijzonder: 3 jaar onderzoek en praktijk.
 • 14.15 uur - Workshoprondes van 2 x 3 kwartier, iedereen kan dus 2 rondes volgen.
 • 16.00 uur - Gezamenlijke afsluiting
 • 16.30 uur - Borrel

Workshops Karavaanbijeenkomst NAH Kennisnetwerk

 • Minimale Dataset voor mensen met NAH en Hersenletselpaspoort.
 • Laat je horen: Aan de slag met gelijkwaardige zeggenschap en inspraak in woonzorgvoorzieningen voor mensen met NAH.
 • Deuren openen in de samenleving: dialoogsessies met partners in de zorgketen voor een betere positie van mensen met NAH op allerlei plekken in de samenleving.
 • Creatieve sessie: boodschappen verspreiden.

Over het NAH-Kennisnetwerk

Het NAH-Kennisnetwerk zoekt uit hoe mensen met niet-aangeboren hersenletsel meer inspraak en zeggenschap krijgen. Een belangrijk doel is dat de kennis over participatie en zorg voor mensen met NAH op één plek wordt verzameld. Van daaruit is de wetenschappelijke kennis beschikbaar, zodat u het in de praktijk kunt gebruiken.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Kenniskaravaan NAH? Stuur dan een mail aan Judith Reinhard.

Meer informatie? Neem contact op met:

HilairSenior adviseur
Hilair
Balsters
Senior adviseur h.balsters@vilans.nl 06 22 81 00 70
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl