Kennismarkt Gehandicaptensector

11/2/2016
Christelijke Hogeschool Ede, Oude Kerkweg 100, 6717 JS Ede

Kennisplein Gehandicaptensector organiseert de Kennismarkt 2016 voor de gehandicaptensector. Dit jaar staat de Kennismarkt in het teken van het VN-Verdrag. Hoe maken we samen het VN-verdrag waar? Kom kennis delen en inspireren in festivalsfeer.

Wie, wat en wanneer?

Wanneer:
11/2/2016
Waar:
Christelijke Hogeschool Ede, Oude Kerkweg 100, 6717 JS Ede
Kosten:
€ 195,-

Het VN-verdrag over gelijke rechten van personen met een beperking is van ons allemaal. Maar wat houdt het eigenlijk in? Wat moet en kunt u er mee als professional in de gehandicaptenzorg? Vraagt het invoeren van het verdrag bijzondere kennis en vaardigheden? De Kennismarkt biedt ruimte voor nieuwe inzichten en goede voorbeelden van de grondslagen van het VN-verdrag: toegankelijkheid, gelijkheid, doeltreffendheid en zelfstandigheid. Op de Kennismarkt 2016 maken het onderwijs en het werkveld die voorbeelden tastbaar, door een levendige en interactieve opzet. De markt krijgt dit jaar dan ook de vorm van een festival.

Waarom het VN-verdrag als thema?

Het VN-verdrag gaat over gelijke rechten voor mensen met een beperking. De Tweede Kamer ging in januari 2016 akkoord met het verdrag en inmiddels heeft ook Eerste Kamer ingestemd. Dit heeft consequenties voor zorg en ondersteuning. Zo kunnen mensen met een beperking voortaan zelf kiezen waar en met wie ze wonen en komen er woonvormen die opname in de maatschappij sterk bevorderen. Ook dwang en drang moeten teruggedrongen worden en er wordt gewerkt aan supported decision making, om mensen met een beperking zelf keuzes te laten maken. Wat betekent dit voor de ondersteuning? Hoe leiden we zorgprofessionals zo op dat ze VN-Verdrag-proof zijn? Welke goede voorbeelden zijn er? Het kennisfestival gaat de uitdaging aan om het verdrag in één dag scherp in beeld te brengen. Een gezamenlijk gedragen beeld. Meer informatie staat op de Kennismarkt 2016-website.

Nieuwe vorm: kennisfestival

Het kennisfestival wordt in co-creatie georganiseerd door een zorgorganisatie, een cliëntenorganisatie en een onderwijsinstelling. Er is een plenair programma, maar bezoekers bepalen grotendeels zelf de invulling van hun programma. Op de dag wordt ook de prestigieuze Gehandicaptenzorgprijs uitgereikt, een onderscheiding die tweejaarlijks wordt toegekend. Het belooft een dynamische dag te worden, met als centraal punt de festivalmarkt, waar beleving en verrassing centraal staan.

Meer informatie? Neem contact op met:

HilairSenior adviseur
Hilair
Balsters
Senior adviseur h.balsters@vilans.nl 06 22 81 00 70
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl