Masterclasses - Informele zorg voor gemeenten

12 februari 2016
Trainspot, Kleine Singel 33 in Utrecht

In het sociale domein zijn mantelzorg en vrijwillige zorg belangrijke pijlers. In vier inspirerende masterclasses leert u hoe u in uw gemeente toekomstbestendig beleid kunt ontwikkelen op het terrein van informele zorg. Zo gaat u goed voorbereid de begrotingsbehandelingen in.

Wie, wat en wanneer?

Wanneer:
12 februari 2016
Waar:
Trainspot, Kleine Singel 33 in Utrecht
Kosten:
€ 750,- incl. btw per masterclasses

Na deze masterclasses beschikt u over kennis van lokaal mantelzorgbeleid en heeft u handvatten om in uw eigen gemeente succesvol mantelzorgbeleid neer te zetten, samen met lokale partners en inwoners. Uw beleidscyclus is de leidraad voor de masterclasses, daarom starten we al in februari 2016.

Masterclass 1: Ken uw mantelzorgers - vrijdag 12 februari

Inschrijving gesloten

Duik in de wereld van mantelzorgers. Wie zijn die mantelzorgers in uw gemeente? Wat is het wettelijk en inhoudelijk kader voor maatregelen voor een effectief mantelzorgbeleid? Wat is uw rol en die van andere stakeholders?

Masterclass 2: Match vraag & aanbod - vrijdag 11 maart

Wat willen mantelzorgers en wat helpt hen? Hoe ziet het aanbod in uw gemeente er uit en wat werkt wel en wat niet? Hoe zorgt u voor effectieve ondersteuning vanuit toegangsbeleid, het keukentafelgesprek of cliëntondersteuning?

Masterclass 3: Visie, beleid en keuzes & lokaal samenspel  - vrijdag 1 april

Welke keuzes maakt u in het lokale beleid en vanuit welke visie? Hoe kunt u ontschotten binnen de gemeente? En wat kunt u doen om het samenspel tussen beroepskrachten en informele zorg te verbeteren?

Masterclass 4: Evaluatie en monitoring - vrijdag 22 april

Hoe kunt u sturen op outcome en hoe pakt u de monitoring en evaluatie van mantelzorgbeleid aan?

Door wie?

De masterclasses worden gegeven door verschillende experts, waaronder Alice de Boer (SCP), de Sprekende Mantelzorgers en experts uit gemeenteland. Annet Goltstein is facilitator. De organisatie en inhoudelijke programmering is in handen van Movisie en Vilans.

Meer informatie over mantelzorg

Meer informatie? Neem contact op met:

IngeExpert
Inge
Redeker
Expert i.redeker@vilans.nl 06 29 97 00 46
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl