Paul Cremers Lezing - Professionaliteit, maar met mate

19 april 2018
Zalmhuis, Rotterdam

Zoals elk jaar willen we met de Paul Cremerslezing aanzetten tot denken. Daarmee willen we het dominante denken ter discussie stellen en business as usual unusual maken. En die zaken bespreken die we nastrevenswaardig en waardevol vinden in ons dagelijks handelen.

Wie, wat en wanneer?

Wanneer:
19 april 2018
Waar:
Zalmhuis, Rotterdam
Kosten:
€ 195,- inclusief diner en drank

Doorgeschoten professionaliteit

Dit jaar -op 19 april vanaf 15u.30-  spreekt onze denker des Vaderlands, René ten Bos over de (doorgeschoten) professionaliteit in de zorgwereld. ‘Zo zien we het afscheid nemen van de zorgzame mensen op niveau 2 tegelijkertijd met toenemende vacatures op de hogere niveaus. En zien we huisartsen veel werk verzetten die eenvoudig door hbo’ers kunnen worden gedaan. Deze druk omhoog is geen constante, maar een continue en wellicht een collectieve poging om onzekerheid te reduceren: telkenmale lijkt professionaliteit, mag het een onsje meer opgeld te doen.’

Toenemende professionaliteit geen oplossing

Ten Bos houdt niet van gladde oplossingen en in zijn ogen zou deze roep om toenemende professionaliteit wel eens heel glad kunnen zijn; een oplossing die geen oplossing is.

Aanzet tot denken

Zoals elk jaar stelt de organisatie van de Paul Cremers Lezing bezoekers aan tot denken. Zij stelt het dominante denken ter discussie en maakt business as usual unusual.

Nieuwe denken in de zorg bevorderen

Het Paul Cremers comité organiseert deze bijeenkomst. Vilans-adviseur Stannie Driessen maakt deel uit van dit comité.

De Paul Cremers Lezing is erop gericht om enerzijds het nieuwe denken in de zorg te bevorderen en anderzijds juist in deze sectoren menselijke waardigheid de kern te laten zijn.

De jaarlijkse Paul Cremers Lezing is een eerbetoon aan een zeer gewaardeerd ‘andersdenker’ in de zorg die in 2002 overleed: Paul Cremers.

Meer informatie over professionaliteit

Meer informatie? Neem contact op met:

StannieDirecteur Advies & Implementatie
Stannie
Driessen
Directeur Advies & Implementatie s.driessen@vilans.nl 06 22 81 01 07
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl