Bijeenkomst - Platform Sociale Netwerken

15 juni 2018 van 10.00 tot 12.30 uur
Vilans, Catharijnesingel 47 te Utrecht

Er zijn heel wat verschillende methodieken om sociale netwerken van mensen met een beperking op te bouwen, uit te breiden en te versterken.

Wie, wat en wanneer?

Wanneer:
15 juni 2018 van 10.00 tot 12.30 uur
Waar:
Vilans, Catharijnesingel 47 te Utrecht
Kosten:
Deelname is gratis

Bijeenkomst - Platform Sociale Netwerken

We organiseren drie bijeenkomsten per jaar. De volgende bijeenkomsten zijn op vrijdag 15 juni en op vrijdag 5 oktober 2018. De onderwerpen voor deze bijeenkomsten zijn nog niet bekend. Deze worden te zijner tijd hier aangekondigd.

Programma Platform Sociale Netwerken

Een sociaal netwerk is voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) van cruciaal belang voor de kwaliteit van leven en om mee te doen in de samenleving. Tot nu toe bestond er geen gedetailleerd beeld van de netwerken van mensen met LVB vanuit hun eigen perspectief. 

Over het Platform Sociale Netwerken

Mensen met beperkingen helpen bij het opbouwen en versterken van hun sociale contacten, dat is het doel van het Platform Sociale Netwerken. Iedereen die zich hierbij betrokken voelt kan zich aansluiten bij het Platform. Zo kunnen we kennis en ervaring met elkaar delen en ervoor zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de maatschappij. Sinds de oprichting in 2000 heeft het Platform een vaste kern en een grote wisselende interessegroep. Het Platform komt gemiddeld zo'n 4 keer per jaar bij elkaar.

Meer weten?

Meer informatie? Neem contact op met:

IngeExpert
Inge
Redeker
Expert i.redeker@vilans.nl 06 29 97 00 46
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl