Bijeenkomst - Platform Sociale Netwerken

15 juni 2018 van 10.00 tot 12.30 uur
Vilans, Catharijnesingel 47 te Utrecht (vergaderzaal -1.2 en - 1.3 in het souterrain)

Er zijn heel wat verschillende methodieken om sociale netwerken van mensen met een beperking op te bouwen, uit te breiden en te versterken.

Wie, wat en wanneer?

Wanneer:
15 juni 2018 van 10.00 tot 12.30 uur
Waar:
Vilans, Catharijnesingel 47 te Utrecht (vergaderzaal -1.2 en - 1.3 in het souterrain)
Kosten:
Deelname is gratis

Bijeenkomst - Platform Sociale Netwerken

We organiseren drie bijeenkomsten per jaar. De volgende bijeenkomst is op vrijdag 15 juni. Het onderwerp van deze bijeenkomst is 'Dating en relatievorming bij mensen met een verstandelijke beperking. Wat zijn bevindingen uit onderzoek en de ervaringen uit de praktijk?'

Presentaties

Tijdens de bijeenkomst worden presentaties gehouden door Dilana Schaafsma en door Ilse Renders en Amy de Waal.

Dilana Schaafsma doet sinds 2009 onderzoek naar seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking. Met haar onderzoek tracht ze de seksuele gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. Op dit onderwerp is zij in 2013 gepromoveerd. Sinds 2015 is zij werkzaam bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. Hier is zij als associate lector verantwoordelijk voor het programma ‘seksueel gezond opgroeien’.

ABCDate is er voor mensen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke beperking die op zoek zijn naar nieuwe contacten. ABCDate is een complete methode voor contactbemiddeling met speciaal voor deze doelgroep aangepaste software en intensieve begeleiding die de kans op geluk, vriendschap en liefde significant vergroot. 

Ilse Renders en Amy de Waal zijn beide specialist op het gebied van dating en relaties bij mensen met een verstandelijke beperking. Zij begeleiden, trainen en ondersteunen zowel cliënten als hun netwerk, bij het vergroten van kennis en vaardigheden rondom relatievorming. Samen hebben zij Lofjoe & Laikjoe opgericht en zijn vol enthousiasme werkzaam bij ABCDate.

Programma Platform Sociale Netwerken

Een sociaal netwerk is voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) van cruciaal belang voor de kwaliteit van leven en om mee te doen in de samenleving. Tot nu toe bestond er geen gedetailleerd beeld van de netwerken van mensen met LVB vanuit hun eigen perspectief. 

Over het Platform Sociale Netwerken

Mensen met beperkingen helpen bij het opbouwen en versterken van hun sociale contacten, dat is het doel van het Platform Sociale Netwerken. Iedereen die zich hierbij betrokken voelt kan zich aansluiten bij het Platform. Zo kunnen we kennis en ervaring met elkaar delen en ervoor zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de maatschappij. Sinds de oprichting in 2000 heeft het Platform een vaste kern en een grote wisselende interessegroep. Het Platform komt gemiddeld zo'n 4 keer per jaar bij elkaar.

Meer weten?

Meer informatie? Neem contact op met:

IngeExpert
Inge
Redeker
Expert i.redeker@vilans.nl 06 29 97 00 46
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl