Regionale bijeenkomsten - Wet zorg en dwang

10 februari 2020 van 12.30-16.35 uur
Van der Valk Hotel Amersfoort

In 2019 organiseerde het ministerie van VWS 8 informatiebijeenkomsten over de nieuwe Wet zorg en dwang. Vanwege de enorme belangstelling is besloten daar - verspreid over het land - 6 extra bijeenkomsten aan toe te voegen. Aanmelden kan nú!

Wie, wat en wanneer?

Wanneer:
10 februari 2020 van 12.30-16.35 uur
Waar:
Van der Valk Hotel Amersfoort
Voor wie:
Beleidsmakers en zorgprofessionals
Kosten:
Gratis

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. Dat is het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang die per 1 januari 2020 van kracht is. Tijdens de informatiebijeenkomsten hoort u wat er is veranderd met de nieuwe wet en wat dit voor uw organisatie kan betekenen. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte waarin het juridisch kader van de wet wordt toegelicht. Daarnaast zijn er 7 workshops.

Workshops Wet zorg en dwang

Vilans verzorgt drie van de workshops: ‘Het stappenplan’, ‘Verzet’ en ‘Onvrijwillige zorg’. In de workshops gaat u dieper in op de verschillende onderwerpen en verkent u dilemma’s en mogelijke oplossingen. Ook krijgt u handvatten mee die u kunt inzetten in uw organisatie. 

Programma

12:30 uur - Inloop
13:00 uur - Opening en presentatie door VWS
13:45 uur - Start workshopronde 1
14:30 uur - Pauze 
15:00 uur - Start workshopronde 2
15:50 uur - Start workshopronde 3
16:35 uur - Einde met afsluitend een drankje

Meer informatie? Neem contact op met:

JeroenExpert
Jeroen
Schumacher
Expert j.schumacher@vilans.nl 06 22 81 05 52
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl