Schrapsessie Regeldruk - Minder regels, meer tijd voor gehandicaptenzorg

12 november 2019
Oost-Nederland, exacte locatie volgt nog

Administratieve lasten zorgen vaak voor frustraties. Daar gaan we wat aan doen tijdens de schrap- en snapsessies. Samen met uw collega’s gaat u in twee dagdelen aan de slag om de regeldruk binnen uw organisatie in kaart te brengen én terug te dringen.

Wie, wat en wanneer?

Wanneer:
12 november 2019
Waar:
Oost-Nederland, exacte locatie volgt nog
Voor wie:
Multidisciplinair team van 5-8 medewerkers uit de gehandicaptenzorg*
Kosten:
Gratis

*Een multidisciplinair team bestaat bij voorkeur uit zowel zorgmedewerkers, begeleiders, kwaliteits-/beleidsmedewerkers als bestuurders en managers.

NB Meld u snel aan want vol is vol!

Schrapsessie: aan de slag voor meer tijd voor zorg

De schrap- en snapsessie bestaat uit twee middagen. De eerste bijeenkomst is een schrapsessie waarin we aandacht besteden aan het ‘snappen, schrappen en verbeteren’ van regels en werkprocessen. We verkennen waar regels vandaan komen, hoe nieuwe (onnodige) regels voorkomen kunnen worden en hoe je processen kunt verbeteren. U gaat tijdens de schrapsessie met uw team aan de slag met de tool Minder papier, meer tijd voor zorg om de regeldruk binnen uw organisatie inzichtelijk te maken. Aan het einde van de bijeenkomst heeft u een top 3 van regels en registraties geformuleerd waaraan u wil werken. U gaat naar huis met een plan van aanpak, hulpmiddelen, en ideeën om te zorgen voor merkbaar minder administratieve lasten en meer tijd voor zorg! 

Programma

13.00 - 13.30 uur   Inloop
13.30 - 13.45 uur   Plenair programma
13.45 - 15.15 uur   Aan de slag: werken aan minder regeldruk
15.15 - 15.45 uur   Kennis uitwisseling en resultaten delen
15.45 - 16.00 uur   Hoe nu verder?
Vanaf 16.00 uur     Borrel

Bekijk onze volledige agenda voor de andere datums.

Snapsessie: uitwisselen van ervaringen en vinden van oplossingen

Na de schrapsessie gaat u binnen uw organisatie aan de slag met het schrappen van regels of slimmer registreren. Op 20 januari 2020 vindt de tweede bijeenkomst plaats, de snapsessie. Dan ligt de focus op het uitwisselen van ervaringen en heeft als doel te inventariseren welke regels op landelijk niveau aangepakt moeten worden. Niet alle onnodige regels en processen zijn makkelijk zelf af te schaffen of slimmer te organiseren. Sommige regels worden simpelweg opgelegd. Daarom gaat u tijdens de snapsessie met organisaties zoals de inspectie of beroepsorganisaties in gesprek over verschillende vraagstukken en mogelijke oplossingen rondom administratieve lasten. Denk aan thema’s zoals de risicosignalering, handtekening onder het zorgplan of de-implementatie van checklists.

De snapsessie is bedoeld voor 2 tot 3 vertegenwoordigers van uw organisatie die zich bezighouden met regeldruk én aanwezig waren bij de schrapsessie.
 

(Ont)regel de langdurige zorg

De schrap- en snapsessies worden georganiseerd door BPSW, NIP, NVAVG, NVO, StAG, VGN en V&VN, in samenwerking met het ministerie van VWS en Vilans. De schrapsessies worden georganiseerd vanuit de cao-afspraken tussen sociale partners en dragen bij aan het programma (Ont)regel de langdurige zorg.

.

Lees meer over schrapsessies

Meer informatie? Neem contact op met:

ElsbethAdviseur
Elsbeth
Zielman
Adviseur e.zielman@vilans.nl 06 41 23 04 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl