Zinvolheid en zinloosheid bij het (nog) ouder worden?

10/30/2017
Houttuinlaan 5, Woerden

Vaak hoor je ouderen zeggen dat zij verlangen naar het einde en het leven als genoeg beschouwen. Zij worstelen soms met levensmoeheid en zien geen uitweg. Hoe hiermee om te gaan? Dit komt uitgebreid aan bod in de workshop Zinvolheid en zinloosheid bij het (nog) ouder worden?

Wie, wat en wanneer?

Wanneer:
10/30/2017
Waar:
Houttuinlaan 5, Woerden
Kosten:
100 voor professionals, 75 voor vrijwilligers

 

Zinvolheid en zinloosheid bij het (nog) ouder worden?

Publiek debat

Over verlangen naar het levenseinde en hoe daarmee om te gaan en over de kwaliteit van het ouder worden bestaat een intensief publiek debat. Dat roept vragen op: is helder hoe je iemand hulp biedt bij het doodsverlangen? Hoe geven ouderen betekenis aan hun leven in onze samenleving?

Workshop

Zowel de gevoelens van levensvreugde als levensmoeheid bij ouderen, zowel de zingenoegheid als het ontbreken van zin en verlangen naar het levenseinde bij hen verdienen onze open aandacht.

Hoe te reageren

Mensen in de zorg herkennen de problematiek zoals die hierboven staat en vragen zich af hoe hiermee om te gaan. Het doodsverlangen van ouderen roept een diepgevoelde wens op om het leven weer zinvol te laten zijn. Tegelijkertijd kunnen er gevoelens zijn van onmacht, schroom en verlegenheid hoe te reageren.

Deelnemers krijgen inzicht, handvatten en concrete tips hoe met de thema?s van zinvol, zinloos en zingenoeg om te gaan. Trainer Tilly de Kruyf van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen verzorgt de workshop Zinvolheid en zinloosheid bij het (nog) ouder worden?

Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen

Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen is een samenwerkingsverband van kernpartners ActiZ, Agora, Humanistisch Verbond, KBO-PCOB, LOC Zeggenschap in zorg, Relief, Sociaal Werk Nederland, Vereniging Het Zonnehuis en Vilans.

Meer informatie over ouder worden

Meer informatie? Neem contact op met:

RinskeSenior Adviseur
Rinske
Boomstra
Senior Adviseur r.boomstra@vilans.nl 06 29 97 26 27
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl