Leernetwerk - Zorg voor vrijheid thuis

NVT
Utrecht, exacte locatie volgt

Vanwege onvoldoende aanmeldingen gaat dit leernetwerk niet door. Mocht u toch interesse hebben? Neem dan contact met ons op.

Wie, wat en wanneer?

Wanneer:
NVT
Waar:
Utrecht, exacte locatie volgt
Kosten:
De kosten bedragen € 900,- voor 2 personen per organisatie en € 400,- per elke volgende deelnemer van een organisatie. Het leernetwerk gaat van start bij voldoende deelname.

Als oudere en kwetsbare mensen langer thuis blijven wonen, wordt de thuiszorg complexer. Zeker als het gaat om vrijheid en veiligheid. Hoe gaat u hier als zorgorganisatie mee om? Hoe kunt u medewerkers bewust maken van onvrijwillige zorg? Is bekend hoe vaak vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast? Wordt er multidisciplinair gekeken naar casuïstiek? Kijk tijdens 3 bijeenkomsten samen met collega’s uit andere organisaties naar ervaringen, dilemma’s en goede voorbeelden.

Vrijheidsbeperkende maatregelen voorkomen

U leert tijdens deze bijeenkomsten, maar ook tussentijds, vooral door de uitwisseling met collega’s van andere thuiszorgorganisaties. Onderlinge ervaringen staan centraal. Van thuiszorgorganisaties wordt verwacht dat ze er alles aan doen om vrijheidsbeperkende maatregelen te voorkomen.

Hoe kunt u aan die verwachting voldoen? Hoe kunt u samen met alle betrokkenen acteren? Welke stappen kunt u nemen? Welke dilemma’s komt u tegen? Welke rol speelt familie? Hoe maakt u hen bewust van het belang van vrijheid en veiligheid? Hoe zoekt u samen met hen naar alternatieve maatregelen?

Inhoudelijke experts

Op grond van de behoefte uit de groep kunnen daarnaast inhoudelijke experts uitgenodigd worden. Bijvoorbeeld voor kennis over zorgen voor vrijheid en eigen regie, het begrijpen van het gedrag van de cliënt, de inzet van alternatieve maatregelen, het beïnvloeden van omgevingsaspecten of het wetsvoorstel zorg en dwang.

Wij faciliteren en begeleiden de bijeenkomsten, delen eerder opgedane kennis en ervaringen over vrijheid en veiligheid in de thuiszorg en reiken praktische tools aan om aan de slag te gaan met dit thema.
.

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl