Sandra Dahmen

Sandra Dahmen

Nieuwe methode - 1 op de 7 Nederlandse kinderen te zwaar

Een op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. In 2030 moet er passende ondersteuning en zorg beschikbaar zijn voor kinderen met overgewicht en obesitas in alle gemeenten van Nederland. Tijdens de bijeenkomst Care for Obesity op 6 februari gaf staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dit signaal af.

08-02-2019

Gevolgen van te zwaar zijn

Overgewicht en obesitas zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen. Ook bij kinderen. Een op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. Dat heeft vaak grote gevolgen voor hun welbevinden, fysieke gezondheid en hun psychosociaal functioneren, terwijl de omstandigheden het soms lastig maken een verandering in leefstijl door te voeren en vast te houden. Denk aan een echtscheiding, ziekte of armoede. Deze kinderen zijn gebaat bij passende ondersteuning en zorg door respectvolle professionals die oog hebben voor hun welzijn.

Ondersteuning voor kinderen met overgewicht

Tussen 2016 en 2018 heeft Care for Obesity, een programma van de Vrije Universiteit Amsterdam, samen met diverse gemeenten en Vilans, een succesvol model ontwikkeld om de ondersteuning en zorg voor deze kinderen te optimaliseren. In navolging van de ambities, beschreven in het onlangs gesloten Nationaal Preventieakkoord, is een coalitie gevormd van 5 partijen die de komende 2 jaar aan de slag gaat om ervoor te zorgen dat in 2020 35 gemeenten zijn gestart met een sluitende ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Het model biedt een structuur en handvatten om de ketenaanpak lokaal in te richten.

Het gaat niet alleen gaat om gezondheid en voeding, maar over alle leefgebieden en de omgeving.

Beste ketenaanpak overgewicht

Tijdens de bijeenkomst beoordeelde een jury ideeën over de implementatie van de ketenaanpak. Deze jury stond onder leiding van Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid van de VU Amsterdam. Vilans-directeur Innovatie en Onderzoek en bijzonder hoogleraar Mirella Minkman trad op als een van de juryleden: ‘De zorg en ondersteuning aan kinderen met obesitas is een belangrijk vraagstuk op het gebied van integrale zorg en lokaal organiseren in netwerken. Vilans heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het landelijk model, de handreiking en bijbehorende hulpmiddelen op ketenaanpakovergewichtkinderen.nl.’

Meer dan gezondheid en voeding

Over de aan de jury voorgelegde voorbeelden van ketenaanpak zei Minkman: ‘De beste ideeën laten de kern van de ketenaanpak zien: een integrale aanpak vanuit de verschillende perspectieven waarbij over schotten van professionals uit het sociaal domein én het zorgdomein heen wordt gekeken en georganiseerd. Als je kijkt vanuit het kind en zijn thuis zie je dat het niet alleen gaat om gezondheid en voeding, maar over alle leefgebieden en de omgeving.’ Aan het Jeugdjournaal vertellen Max en Ruben hoe zij van hun overgewicht afkwamen.

Persoonlijke aanpak voor kinderen met obesitas

Staatssecretaris Paul Blokhuis sloot de dag af met een uitspraak: ‘Het bespreekbaar maken en terugbrengen van overgewicht is een van de grote vraagstukken van onze tijd. De slimme, persoonlijke aanpak voor kinderen met obesitas gaat ons enorm helpen om hier verder mee te komen. Samen aan de slag!’

De partners in de coalitie zijn: Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Care for Obesity/Vrije Universiteit Amsterdam (C4O/VU), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Meer informatie over lokaal samenwerken

Meer informatie? Neem contact op met:

SandraExpert
Sandra
Dahmen
Expert s.dahmen@vilans.nl 06 46 62 38 74
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl