Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

101 vragen over Wet zorg en dwang

Na 19 jaar discussie én een debat van meer dan vijftien uur nam de Eerste Kamer eind januari de Wet zorg en dwang (Wzd) aan. Een mijlpaal. Iedereen kan nu aan de slag. 'Het fundament ligt er, nu gaan we gezamenlijk het huis bouwen' zegt hoofdbeleidsmaker Hugo van der Wal van het ministerie van VWS tijdens onze werkconferentie '101 vragen over de Wet zorg en dwang' van vrijdag 2 februari.

06-02-2018

'We hebben twee jaar om de wet in te voeren. Dat lijkt lang, maar tijd vliegt. Dus wij van het ministerie en ook de toezichthouders van de Inspectie staan klaar om alle vragen te beantwoorden over deze wet. Vooral over situaties waar het schuurt. Kom maar op met die 101 vragen. Maak er 1001 vragen van, zou ik zeggen. We rekenen op jullie.'

We hebben twee jaar om de wet in te voeren.

'Wetswijziging zorgt voor extra invulling'

Na die wervende oproep komen de vragen uit de zaal snel los. Zo vraagt een bezoeker: ‘Hoe voorkomen we dat zorgaanbieders zich druk maken over de invoering van zaken die misschien over twee jaar niet meer gelden? Er zijn immers al een wetswijziging en een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) aangekondigd en wie weet welke regels daardoor zullen sneuvelen?’ Het antwoord van Van der Wal is helder. ‘De Wzd kan volledig geïmplementeerd worden zoals die er nu ligt. De wetswijziging en AmvB zorgen voor extra invulling maar het is zeker niet de bedoeling om er op te gaan zitten wachten.’

'Onvrijwillige zorg alleen als laatste redmiddel'

Een panel van vier deskundigen gaat nog dieper in op de materie. Coördinerend specialistisch inspecteur Thijs Melchior van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: ‘Toezichthouden op onvrijwillige zorg in de ambulante omgeving is een heel nieuw gebied voor de Inspectie binnen deze wet. We zijn momenteel bezig om onze instrumenten zó aan te passen dat ze ook goed in thuiszorgsituaties toepasbaar zijn. Dat blijft een aandachtspunt.’

Universitair docent gezondheidsrecht Brenda Frederiks (VUmc) krijgt de onverwachte vraag uit de zaal of de Wzd een ‘mooie’ wet is. ‘Er zitten mooie elementen in’, zegt Frederiks. Ze wijst ook op het interessante gegeven dat onder de nieuwe wetgeving voor het eerst onvrijwillige zorg gegeven mag worden aan cliënten die vrijwillig zorg ontvangen. Onder de Bopz kon dit dit nog niet. ‘Dit slechts als laatste redmiddel en alle stappen van het stappenplan moeten eerst doorlopen worden voordat hier toe mag worden overgegaan.’

Download het stappenplan

Cliëntenvertrouwenspersoon

Annemarie Timp-Hofmans van cliëntenorganisatie Raad op Maat stipt de functie van cliëntvertrouwenspersoon aan. ‘De functie cliëntvertrouwenspersoon is nooit wettelijk verankerd geweest tot nu toe. De reikwijdte hiervan is heel groot. Hoe gaan we cliënten informeren dat ze gebruik kunnen maken van een vertrouwenspersoon? Hoe zorgen we dat er voldoende cliëntenvertrouwenspersonen beschikbaar zijn? Veel werk aan de winkel maar zeker geen reden voor paniek.’

Hoe gaan we cliënten informeren dat ze gebruik kunnen maken van een vertrouwenspersoon?

Regiomanager Jan-Willem Kramer van zorgorganisatie Zuidwester denkt dat binnen veel zorgorganisaties al wordt gehandeld in de geest van de nieuwe wet. 'Hier in de zaal zit de voorhoede; de uitdaging zal vooral liggen bij mensen die we niet zo snel zien. Situaties achter de voordeur, waar je geen zicht op hebt.'

Wet zorg en dwang-krant

Na het plenaire deel gingen de bezoekers uiteen om aan de slag te gaan met de praktische invullingen in verschillende inhoudelijke workshops. Iedereen ging naar huis met een editie van de Wzd-krant, een speciale uitgave voor het congres.

Lees meer over de Wet zorg en dwang

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl